Änkytys

Änkytys on tahdosta riippumaton puheen rytmin häiriö. Se ilmenee mm. äänteiden venytyksinä, tavujen tai sanojen toistoina tai täydellisinä pysähtymisinä eli blokkeina.

Änkytyksestä löydät tarkempaa tietoa Suomen Änkyttäjien Yhdistyksen kotisivulta http://www.ankytys.fi/ .

Ks. myös Foniatria ja puheterapia

 

Artikkelit laativat:
Puheterapeutti Minna Apajalahti ja foniatri Juha Vintturi.