Netin käyttö ja nettiriippuvuus

Netin käytön arviointi ja muutostarpeiden kartoitus

Suomalaisista korkeakouluopiskelijoista 100 % käyttää nettiä, heistä 92 % päivittäin ja useimmat keskimäärin 5-6 tuntia päivässä. Suurin yksittäinen netin käyttökohde on opiskelu ja monille netti on kustannus- ja mukavuussyistä myös yhdistetty televisio, sanomalehti, radio ja elokuvateatteri. Kontaktit eri paikkakunnilla tai ulkomailla asuviin läheisiin pysyvät tiiviinä sosiaalisen median avulla ja tieto myös paikallisen kaveripiirin kuulumisista tai vapaa-ajanvieton suunnitelmista kulkee nopeasti netin välityksellä. Oman koulutusohjelman opinto-opasta, kurssikalenteria tai tenttiin ilmoittautumislomaketta on turha enää edes etsiä paperiversiona - kaikki tieto on nykyisin netissä. Netti on siis opiskelijan arjen työkalu, josta on paljon hyötyä ja iloa sekä opinnoissa että vapaa-ajalla.

Lähes puolet opiskelijoista kokee kuitenkin myös jumiutuvansa nettiin toistuvasti pidemmäksi aikaa kuin alun perin oli tarkoitus. Usein siksi, että verkkopeli vie mukanaan niin, että ajantaju hetkeksi unohtuu tai online-keskustelu on niin kiinnostavaa, ettei sitä malta lopettaa. Lähes kolmasosalla opiskelijoista internet vie ajan tai keskittymisen niin, että siitä on jo seurannut ongelmia vuorokausirytmissä ja nukkumisessa, ihmissuhteissa tai opiskelujen etenemisessä. Netin käyttö vapaa-ajalla vähenee usein luonnostaan, kun elämään tulee muita vielä kiinnostavampia asioita tai siihen on liittynyt tekijöitä, jotka muuttuessaan vaikuttavat myös netti-ajankäyttöön.  Joskus nettiajankäytön tai itselle ei-suotuisien käyttökohteiden muuttaminen voi vaatia niin paljon, että läheisiltä tai esimerkiksi opiskeluterveydenhuollon työntekijältä tai opintopsykologilta saatu apu ja tuki ovat tarpeen.

Kiinnostuitko omasta netin käytöstäsi?

Hyvä! Nyt voitkin avata netin ja valita osoitteen www.paihdelinkki.fi/testit-netinkaytto          

Tee IAT- netinkäyttötesti kysymyksiä rauhassa miettien ja tilannettasi rehellisesti arvioiden. Jos pistemääräsi on alle 19, tilanne on osaltasi ok ja voit ehkä todeta, että asiaa oli silti hyvä pysähtyä hetkeksi miettimään. Jos pistemääräsi on 19 - 49, käytä vielä hetki seuraavien kysymysten pohtimiseen:

 • Montako tuntia viikossa yleensä olet netissä muuhun kuin työn tai opiskelun takia?
 • Millaisia sovelluksia käytät useimmin? Käytkö jatkuvasti joillain erityisillä sivustoilla?
 • Millaiseen tärkeysjärjestykseen laittaisit ne käyttökohteet, joissa eniten olet?
 • Mistä asioista pidät eniten näissä kussakin käyttökohteessa? Mistä vähiten?
 • Miten internet on muuttanut elämääsi: Pohdi mahdollisia etuja ja haittoja.
 • Mitä ajattelet ja tunnet silloin, kun koet eniten tarvetta mennä nettiin vapaa-ajallasi?
 • Miten läheisesi suhtautuvat netin käyttöösi? Ovatko he jostain huolissaan?

Jos sait testissä yli 49 pistettä tai kysymykset saivat sinut pohtimaan mahdollisia muutostarpeita netin käytössäsi, mietitään asiaa vielä hieman lisää.

Jos netissä kuluu toistuvasti aikaa enemmän kuin oli tarkoitus tai sen käyttökohteista voi tulla ongelmia itselle ja/tai lähi-ihmissuhteille, on usein kyseessä jokin seuraavista erityisen paljon aikaa ja huomiota vievistä netin käyttötavoista:

 • PELAAMINEN, esimerkiksi MMORPG -pelit tai rahapelit kuten pokeri
 • SEKSUAALISET TOIMINNOT, vaikkapa runsas pornon katselu tai online-kontaktit
 • SOSIAALINEN MEDIA, kuten jatkuva facebook -päivitysten tarkistaminen
 • SURFFAILU, joko päämäärättömästi aikaa kuluttaen tai tietyissä kohteissa liikkuen
 • UUTISTEN SEURAAMINEN, esimerkiksi jatkuva sanomalehtien verkkosivuilla käyminen

Tunnistitko jonkun noista olevan sinulle ehkä liiankin tuttu tapa viettää aikaa netissä?

Nyt voit jatkaa hyvin alkanutta netin käyttösi pohdintaa esimerkiksi seuraavasti:

 • Palaa www.paihdelinkki.fi/netinkaytto -sivustolle ja valitse Netinkäyttöpäiväkirja- ja Netinkäyttösopimus -alaotsikot. Tallenna ne tiedostoksi tai tulosta paperiversioksi. Jos haluat ainakin vähän vähentää netin käyttöäsi esimerkiksi edellä tunnistamissasi käyttökohteissa tee sopimus itsesi kanssa siitä, milloin ja kuinka kauan kerrallaan voit olla netissä vapaa-ajallasi. Täytä myös päiväkirjaa säännöllisesti vaikkapa viikon ajan nähdäksesi, milloin ja minkä verran ja miksi käytät internetiä - sekin auttaa rajaamaan käyttöaikaa.
 • Listaa paperille asioita joista pidät, ja joita muistat tehneesi ennen kuin aloit viettää paljon aikaa netissä tai ihmisiä, joiden kanssa vietit aikaa aiemmin. Mieti sitten, voisivatko jotkut listan asioista olla palautettavissa uudelleen aktiivisemmin elämääsi ja mistä asiasta tai ihmissuhteesta voisit aloittaa?
 • Netin käytön tuomien etujen, haittojen, mahdollisuuksien ja riskien kirjoittaminen paperille auttaa myös tunnistamaan, mihin asioihin netti olo on voinut tai voisi myönteisesti kohdallasi vaikuttaa, ja mitä ehkä olisi syytä vähentää. Panosta sitten niihin netin käyttötapoihin, joiden arvioit todella olevan eduksi itsellesi.

Olet tervetullut myös juttelemaan kaikista netin käyttöösi liittyvistä ja muistakin huolistasi tai ongelmistasi YTHS:lle. Työntekijät ovat perehtyneet runsaan netin käytön fyysisiin ja psyykkisiin vaikutuksiin ja myös siihen, miten asiaan voi saada muutosta.

Artikkelin laati: psykologi Marjo Kokko, 16.12.2013


Avainsanat: Nettiriippuvuus, Netin käyttö