Nuuska ja suun terveys

Nuuska mielletään virheellisesti tupakointia vaarattomammaksi. Todellisuudessa nuuskaajien nikotiiniriippuvuus on yleensä vaikeampi kuin tupakoivien.

Nuuskan vaikutukset yleisterveyteen ovat lähinnä nikotiinin aiheuttamia, esimerkkeinä verenkiertoelinten sairaudet, verenpaineen kohoaminen, hidastunut haavojen paraneminen ja mahahaava. Nuuskan vaikutukset suunterveyteen ovat myös moninaiset mm. suun limakalvomuutokset, suun ja nielun tulehdukset, pahanhajuinen hengitys ja hampaiden värjääntyminen.

Katso lisää nuuskan terveysriskeistä ja nuuskaamisen lopettamisesta:

Nuuska on tupakkajauheesta tehty kostea massa (suunuuska) irtonuuskana tai annospusseihin pakattuna tai nenään vedettävä kuiva tupakkajauhe. Suomessa käytetään yleisimmin ylähuulen poimuun asetettavaa irtonuuskaa.


Avainsanat: Nuuska, Päihteet