Siirry sisältöön

Tuberkuloosiohjeistus koskee opiskelijoita, joiden opintoihin kuuluu työharjoittelua

  • terveydenhuollon- ja sosiaalihuollon toimintayksiköissä tai
  • alle kouluikäisten lasten hoitotehtävissä, kuten lastentarhanopettajaopiskelijat ja logopedian opiskelijat.

Ohjeistus koskee oireettomia opiskelijoita

Tämä ohjeistus ja sivulta löytyvä tartuntatautikysely koskevat oireettomia opiskelijoita. Jos sinulla on tuberkuloosiin viittaavia oireita, kuten esimerkiksi yli 3 viikkoa jatkunutta yskää tai limannousua keuhkoista, ota yhteyttä YTHS:n hoidontarpeen arviointiin puhelimitse tai Self-verkkopalvelun chatilla.

Keneltä vaaditaan selvitys tuberkuloosista?

Tartuntatautilaki velvoittaa työnantajaa vaatimaan luotettavaa selvitystä sosiaali- tai terveydenhuollon toimintayksikköön tai alle kouluikäisten lasten hoitotehtäviin töihin tai harjoitteluun meneviltä opiskelijoilta siitä, etteivät he sairasta hengityselinten tuberkuloosia. Selvityksen tekeminen on erittäin tärkeää, koska hoidettavien joukossa on usein henkilöitä, joiden vastustuskyky on alentunut. Tauti voi levitä keuhkotuberkuloosia sairastavasta opiskelijasta hoidettaviin potilaisiin, lapsiin tai muihin asiakkaisin.

Selvitys sisältää tartuntatautikyselyn täyttämisen ja allekirjoittamisen. Riskiryhmiä edustaville opiskelijoille tehdään lisäksi terveystarkastus ja keuhkojen röntgenkuvaus. Kuvaus on tutkittaville maksuton.

Tartuntatautikysely ja terveystarkastus

Kaikki sote-alan ja varhaiskasvatusalan opiskelijat täyttävät YTHS:n tartuntatautikyselyn. Tuberkuloositarkastus, mukaan lukien keuhkojen röntgenkuvaus, tehdään opiskelijoille, jotka ovat

  • syntyneet tuberkuloosin riskimaassa
  • oleskelleet vähintään 12 kuukautta tuberkuloosin riskialueella
  • työskennelleet vähintään 3 kuukautta terveydenhuollossa tuberkuloosin riskialueella
  • hoitaneet tuberkuloosipotilaita
  • olleet lähikontaktissa tartuttavaan keuhkotuberkuloosipotilaaseen tai
  • sairastaneet tuberkuloosin itse.

Tietoa tuberkuloosin riskimaista löydät THL:n verkkosivujen maakohtaisesta listauksesta.

Näin tuberkuloosiselvitys tehdään

Lataa tältä sivulta lomake ja vastaa tartuntatautikyselyyn. Mikäli kuulut tuberkuloosin riskiryhmään, sinulle tulee tehdä tuberkuloositarkastus. Ota yhteyttä YTHS:n hoidontarpeen arviointiin vähintään kuukausi ennen harjoittelusi alkua terveystarkastusajan saamiseksi. Tarkastuksen perusteella laaditaan todistus toimitettavaksi työharjoittelupaikkaasi. Tarkastusta ei tehdä, mikäli edellisestä selvityksestä (keuhkojen röntgenkuvaus tehty ja dokumentoitu Suomessa) on kulunut alle kaksi vuotta eikä altistumista tuberkuloosille ole tapahtunut.

Jos et kuulu tuberkuloosin tartuntatautikyselyn vastausten perusteella riskiryhmään, tulosta ja allekirjoita lomake ja näytä se harjoittelu- tai työpaikassasi esihenkilöllesi.