Siirry sisältöön

Tuberkuloosiohjeistus koskee opiskelijoita, joiden opintoihin kuuluu työskentelyä esimerkiksi työharjoittelua

  • terveydenhuollon- ja sosiaalihuollon toimintayksiköissä sekä
  • alle kouluikäisten lasten hoitotehtävissä mm. lastentarhanopettajaopiskelijat ja logopedian opiskelijat.

Ohjeistus ja itsearviointilomake koskevat oireettomia opiskelijoita.  Jos sinulla on tuberkuloosiin viittaavia oireita, ota yhteyttä ajanvaraukseen puhelimitse tai SelfChatissa.

Tartuntatautilain 55§ velvoittaa työnantajaa tietyissä tilanteissa, potilaiden tai asiakkaiden suojaamiseksi, vaatimaan sosiaali- tai terveydenhuollon toimintayksikköön ja alle kouluikäisten lasten hoitotehtäviin harjoitteluun meneviltä luotettavaa selvitystä siitä, ettei opiskelija sairasta hengityselinten tuberkuloosia. Selvitys on erittäin tärkeä tehdä, koska keuhkotuberkuloosia sairastavasta infektio voi levitä hoidettavana oleviin potilaisiin, asiak­kaisiin tai lapsiin. Hoidettavien joukossa on usein henkilöitä, joiden vastustuskyky on alentunut. Selvitys sisältää haastattelun ja tarvittaessa keuhkokuvan. Tuberkuloosiselvitys tehdään näissä tehtävissä toimiville opiskelijoille, jotka ovat

  • syntyneet maassa, jossa tuberkuloosin ilmaantuvuus on erittäin korkea verrattuna Suomeen (>150/100 000/v),
  • oleskelleet vähintään 12 kk tai työskennelleet terveydenhuollossa vähintään 3 kk maassa, jossa tuberkuloosin ilmaantuvuus on erittäin korkea (>150/100 000/v),
  • hoitaneet missä tahansa maassa tuberkuloosipotilaita tai
  • olleet lähikontaktissa tartuttavaan keuhkotuberkuloosipotilaaseen.

Mikäli työtehtäviin kuuluu vastasyntyneiden hoitoa, työntekijän syntymämaan tai työskentelymaan tuberkuloosin ilmaantuvuusraja on matalampi, >50/100 000. 

Erittäin korkean ja korkean tuberkuloosiriskin maat löydät THL:n sivuilta (päivitetty 17.3.2022, thl.fi, pdf)

Mikäli kuulut yllä lueteltuihin riskiryhmiin, ota yhteyttä oman opiskelupaikkakuntasi YTHS:n palvelupisteen hoidontarpeen arviointiin ja ajanvaraukseen vähintään kuukausi ennen harjoittelusi alkua tuberkuloosiselvityksen tekemiseksi. Selvityksen perusteella laaditaan todistus toimitettavaksi työharjoittelupaikkaasi.

Selvitystä ei tehdä, mikäli edellisestä selvityksestä on kulunut alle kaksi vuotta ja uutta altistumista tuberkuloosille ei ole tapahtunut.

Palvelut käytössäsi

HUOM! Jos harjoittelusi toteutuu HUSin alueella, täytä alla oleva lomake.