Siirry sisältöön

Seksuaalineuvontatiimi tukee opiskelijaa vahvistamaan itsetuntemustaan

Opiskeluaika on monelle se elämän taitekohta, jolloin omaan seksuaalisuuteen, sukupuoleen ja seurusteluun liittyvät kysymykset pyörivät mielessä. YTHS:n seksuaalineuvontatiimi tukee opiskelijoita aiheeseen liittyvissä kysymyksissä ja auttaa myös muita YTHS:n työntekijöitä pitämään osaamisensa ajan tasalla. ”Seksuaalisuus, oma sukupuoli ja eri suhdemuodot rikastavat elämää. Ne voivat olla myös herkkiä asioita, joita tarvitsee välillä käsitellä ammattilaisen kanssa”, toteaa psykologi Marjo Tossavainen seksuaalineuvontatiimistä. Kuusihenkisen tiimin vastuualueeseen kuuluvat seksuaalisiin suuntautumisiin, sukupuoleen ja suhteiden moninaisuuteen liittyvät kysymykset. Tiimi kuuluu YTHS:n digitaalisiin asiointi- ja etäpalveluihin, joten sen jäsenet voivat palvella opiskelijoita sijainnista riippumatta. Mutta millaista työskentely käytännössä on?

Kolme pariskuntaa kolmessa kuvakehyksessä. Vasemmalta oikealle: 1. cistyttö ja transpoika halailevat sängyllä. 2. Kaksi lyhythiuksista nuorta henkilöä syleilee ulkona, toisella on silmälasit ja parransänki. 3. Kaksi nuorta miestä kuvattuna rinnasta ylöspäin, toisella on pää toise olkapäällä. Kuvassa on myös YTHS:n markkinointitunnuskuva Pride-väreissä.

Moninaisuus osana seksuaalisuuden, sukupuolen ja suhteiden tukemista

YTHS:n seksuaalineuvonnan tiimi pyrkii työssään moninaisuutta ja yksilön kokemusta arvostavaan työotteeseen. Siinä pystytään tarvittaessa myös haastamaan normeja ja eri ihmisryhmiin tai olemisen tapoihin liitettyjä stereotypioita. Opiskelijan omalle elämäntilanteelle tulee jättää tilaa. Hoitotyössä se tarkoittaa esimerkiksi seuraavia käytäntöjä.

  • Hoitohenkilökunta käyttää kieltä, joka ei tee oletuksia esimerkiksi opiskelijan seksuaalisuudesta, sukupuoli-identiteetistä tai siitä, millaisia suhteita hän toivoo elämäänsä.
VältämmeSanomme mieluummin
”Onko sinulla nais-/miesystävää?”“Onko sinulla intiimejä suhteita?”
”Oletko saanut kavereita muista naisopiskelijoista?”“Oletko saanut opiskelukavereita?
”Auttavatko äiti ja isä sinua taloudellisesti?”“Onko sinulla perheenjäseniä, jotka tukevat opintojasi taloudellisesti?”
  • Opiskelijalla tulee olla tilaa määritellä itse oma sukupuoli-identiteettinsä, seksuaalinen suuntautumisensa ja suhdemuotonsa ja jäsentää minuuttaan. Kaikki eivät myöskään halua määritellä itseään. Hoitotyössä tämä lähtökohta on luonteva ottaa esille, kun kerrotaan työskentelyn muista periaatteista, kuten luottamuksellisuudesta.
  • Opiskelijaa kutsutaan hoitotilanteissa aina hänen itsensä valitsemalla nimellä.

Seksuaalisuus, sukupuoli ja erilaiset perhe- ja suhdemuodot liittyvät keskeisesti yksilön identiteettiin. Toisaalta niihin liitetään kaikissa yhteisöissä asenteita ja toivottua käytöstä ohjaavia normeja. Siksi ongelmatilanteissa opiskelija voi kokea häpeän, ahdistuksen ja jopa pelon tunteita, ja hänellä voi olla vaikeuksia ottaa mieltään vaivaavaa asiaa puheeksi. Hoitotyötä tekevän tulisi olla valmis aistimaan myös hienovaraisempia viestejä, kuunnella tarkasti ja omilla puheillaan ja teoillaan ilmentää hyväksyvää ilmapiiriä.

”Jos opiskelija pohtii seksuaali- tai sukupuoli-identiteettiään, sukupuolen ilmaisuaan tai suhteiden moninaisuutta, on todella tärkeä olla väheksymättä hänen ajatuksiaan”, Tossavainen muistuttaa. Hyväksyvällä lähestymistavalla kunnioitetaan opiskelijaa ja hänen itsetuntemustaan. Tarvittaessa opiskelijan voi ohjata lisätiedon äärelle. Silloinkaan tarkoituksena ei ole kiirehtiä opiskelijaa tekemään johtopäätöksiä esimerkiksi siitä, poikkeaako hänen seksuaalinen suuntautumisensa tai sukupuolensa enemmistöstä. Yksilön oma prosessi on keskiössä.

Konsultaatiota ja koulutusta

Moninaisuutta ja yksilöä tukevat periaatteet ovat lähtökohta, mutta suuressa organisaatiossa henkilökunnan osaamisessa voi esiintyä vaihtelua. Tossavainen on tyytyväinen, että opiskelijat antavat herkästi palautetta asiointikokemuksistaan.

”Jonkin verran tulee palautetta juuri hoitotilanteissa tehdyistä oletuksista tai sanavalinnoista, myös terminologian tuntemuksesta. On tietenkin opiskelijalle harmittavaa, jos hän on kokenut joutuneensa kouluttamaan työntekijää omasta tilanteestaan. Siksi pyrimme pitämään henkilöstön osaamisen ajan tasalla, esimerkiksi kouluttamalla erityisesti yleis- ja mielenterveyden parissa työskentelevää henkilökuntaa”, Tossavainen toteaa. Koulutusta tekevät sekä seksuaaliterveyden tiimi että ulkopuoliset kouluttajat.

Seksuaalineuvontatiimiä konsultoidaan paljon YTHS:n sisällä myös koulutustilanteiden ulkopuolella. Yleisen osaamisen lisäksi työntekijät haluavat pohtia esimerkiksi sitä, mitä asioita potilaskertomukseen on asiaankuuluvaa kirjata. Myös sitä, milloin potilas on asianmukaista ohjata erikoissairaanhoitoon tai kolmannen sektorin tukipalveluiden piiriin, kysellään paljon. Tossavaisen mukaan erityisesti mielenterveyden palveluiden henkilökunta on kiinnostunut oppimaan lisää seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuudesta.

Tukea ja neuvoja opiskelijoille ja muille

Jos sukupuoli ja seksuaalisuus pohdituttavat, tukea voi saada YTHS:n lisäksi esimerkiksi seuraavilta tahoilta.

Seksuaalisuus & sukupuoli | Mielenterveystalo.fi

Tietoa seksuaalisuuden ja sukupuolen teemoista

Seksuaalisuus | Väestöliitto.fi

Tietoa seksuaalioikeuksista, seksuaaliterveydestä, seksuaalisesta hyvinvoinnista ja seksuaalikasvatuksesta

Palvelut | Sukupuolenosaamiskeskus.fi

Henkilökohtaista neuvontaa ja vertaistukea transihmisille, intersukupuolisille, sukupuoltaan pohtiville ja heidän läheisilleen. Palvelut ovat pääosin maksuttomia.

SINUIKSI – tuki- ja neuvontapalvelu

Ammatillista neuvontaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville ja identiteettiään pohtiville ihmisille sekä heidän läheisilleen. Yhteydenoton aiheita voivat olla seksuaalinen suuntautuminen, seksi ja seksuaalisuus, sukupuoli-identiteetti sekä sukupuolen ilmaisu. Palvelu saatavilla myös englanniksi.