Siirry sisältöön

Liikkuen opiskelukykyä -malli kokoaa liikkumisen hyödyt ja keinot yhteen

Liikkuminen ja paikallaanolon tauottaminen ovat keinoja tukea opiskelijoiden opiskelukykyä ja koko opiskeluyhteisön hyvinvointia. Jo pienillä henkilökohtaisilla valinnoilla ja oppilaitoksen ratkaisuilla voidaan lisätä liikettä ja tukea arjen aktiivisuutta.

Uusi Liikkuen opiskelukykyä -malli pohjautuu YTHS:n johdolla vuonna 2022 päivitettyyn opiskelukykymalliin (Kunttu 2006) ja tarkastelee opiskelukykyä sekä sen eri osa-alueita liikkumisen näkökulmasta. Mallissa avataan liikkumisen suotuisia vaikutuksia opiskelijan voimavaroihin ja opiskelutaitoihin sekä tarkastellaan sitä, miten liikkumista voidaan hyödyntää opetus- ja ohjaustilanteissa.

Kuvassa on oppilaitos piirrettynä ja hahmo lähestymässä sitä sekä teksti “Liikkuen opiskelukykyä”.

Liikkuen opiskelukykyä -malli antaa myös esimerkkejä siitä, miten liikkumisella voidaan edistää hyvinvointia tukevaa opiskeluympäristöä. Terveellinen ja turvallinen opiskeluympäristö sekä opiskeluyhteisö, jossa voi tuntea yhteenkuuluvuuden tunnetta, ovat opiskelijoiden hyvinvoinnin perusedellytyksiä.

Tutkimusten mukaan liikkumisella on useita myönteisiä vaikutuksia fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin sekä oppimisen edellytyksiin. Uusi malli tekee näkyväksi ja perustelee liikkumista tukevien toimenpiteiden merkitystä oppilaitoksissa. Mallin avulla eri toimijat ja opiskelijat itse saavat ideaa siitä, millä tavalla opiskelukykyä voidaan edistää liikkumisen keinoin.

Piirroshahmo pyöräilee.

Lisäksi malli voi toimia liikkumisen puheeksi ottamisen tukena ja auttaa opiskelijaa hahmottamaan, mikä merkitys liikkumisella ja paikallaan olon tauottamisella on omalle opiskelukyvylle sekä hyvinvoinnille.

Liikkuen opiskelukykyä -malli on rakennettu Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Likesin koordinoimana yhteistyössä Opiskelijoiden liikuntaliiton (OLL) ja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) kanssa.