Siirry sisältöön

Aidosti hyväksyvä opiskelijayhteisö tukee henkistä hyvinvointia

Opiskelijoiden mielenterveysviikkoa vietetään 8.–14.4.2024. Kampanjaviikon teemana on tänä vuonna yhdenvertaisuus ja sosiaalinen saavutettavuus. Opiskelijaelämässä sosiaalisella saavutettavuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että mahdollisimman moni kokisi olonsa tervetulleeksi ja turvalliseksi esimerkiksi opiskelutilanteissa, tapahtumissa ja palveluita käyttäessään. YTHS järjestää 11.4. aiheesta Lämpimästi tervetuloa? -webinaariin. Tilaisuudessa esiintyvä psykologi Julia Sangervo näkee, että parhaimmillaan opiskelijayhteisö pystyy tarjoamaan voimavaroja psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitoon.

Yksinäisyys on yleistä, mutta vaiettua 

 ”Kun työskentelin opintopsykologina, kuulin usein opiskelijoiden tuntevan yksinäisyyttä”, Sangervo kertoo. Tutkimukset raportoivat samaa. Esimerkiksi viimeisimpien KOTT-tutkimustulosten mukaan noin 24 prosenttia korkeakouluopiskelijoista kertoi kokevansa itsensä yksinäiseksi. 

”Psykologin näkökulmasta on myös ollut harmillista havaita, kuinka moni opiskelija kuvittelee myös olevansa ainoa joka kärsii sosiaalisten suhteiden puutteesta. Yksinäisyys on siis yleisyydestään huolimatta aihe, josta ei puhuta tarpeeksi”, Sangervo toteaa. ”Tunne siitä, että kaikki muut kyllä löytävät porukkansa, voikin vahvistaa yksinäisyyden negatiivisia vaikutuksia vielä enemmän.” 
 
Pahimmillaan pitkittynyt yksinäisyys lisää mielenterveyden oireilun riskiä ja voi olla jopa uhka työ- ja toimintakyvylle. Siksi Sangervosta on tärkeää, että opiskelijayhteisö olisi kiinnostunut toiminnasta, johon mahdollisimman moni kokisi olevansa tervetullut sellaisena kuin on. 

Lämpimästi tervetuloa? -webinaari 11.4. klo 14

Ei ole tavatonta, että yhteisössä lain mukaiset saavutettavuusvaatimukset toteutuvat, mutta asenteet ja rakenteet estävät viihtymisen tai jopa yhdenvertaisuuden toteutumisen. Esimerkiksi vähemmistöasema, luokkatausta ja erilaiset terveydentilat voivat vaikuttaa siihen, kokeeko opiskelija olonsa tervetulleeksi sitseille, opiskelijaruokalaan tai luentosaliin. Lämpimästi tervetuloa? -webinaarimme nostaa esiin yhteisöllisyyden merkitystä ja kannustaa entistä saavutettavampaan opiskelukulttuuriin. Tervetuloa tilaisuuteen!

Kuvassa on neljä iloista opiskelijaa. Kolme heistä istuu ulkona saman pöydän ääressä kauniissa säässä, neljäs seisoo pöydän vieressä. Taustalla näkyy Otaniemen kampusaluetta. Opiskelijoilla on mukana eväitä, kuten proteiinipatukoita ja smoothieta.

Sosiaalinen saavutettavuus huomioi erilaiset olemisen tavat 

 Joskus lain mukainen saavutettavuus toteutuu, mutta ilmapiiri voi silti tuntua luotaantyöntävältä. Sangervon mukaan sosiaalista saavutettavuutta voi tehdä näkyväksi melko pieninkin sanoin ja teoin. 

”Olen ollut itse kokouksessa, jossa yksi osallistuja totesi piirtelevänsä, koska häntä se auttaa keskittymään paremmin. Hyväksyvä ilmapiiri sopii mahdollisimman monelle.” 

Sangervo on seurannut mielenkiinnolla, kuinka opiskelijayhteisö on alkanut kiinnittää huomioita yhdenvertaisempaan viihtyvyyteen.  

“Esimerkiksi yhä useampi opiskelujärjestö kiinnittää huomiota siihen, että kaikki osallistujat eivät ole kiinnostuneet runsaasta alkoholinkäytöstä. Olen itse myös ollut tilaisuudessa, jossa oli erillinen hiljainen huone rauhoittumistilaa tarvitseville”, Sangervo kertoo esimerkkejä käytännöistä. “Yhdenvertaisuus- ja saavutettavuuskysymysten huomioimisesta on tärkeä myös kertoa aktiivisesti. Näin kukaan ei jätä tulematta tilaisuuteen sen takia, että erityisjärjestelyistä ei ole ollut mainintaa kutsussa.” 

Kannatteleva opiskeluyhteisö ja sen laajemmat vaikutukset 

Psykologinen tuki on perinteisesti keskittynyt yksilön tukemiseen. Sangervon mielestä turvallinen ja moniarvoinen yhteisö voi kuitenkin tukea psyykkistä hyvinvointia tavalla, joka vähentää mielen kuormitusta. 

”Jos ihminen kokee kuuluvansa kannustavaan yhteisöön, vähentää se parhaimmillaan syrjäytymisen riskiä”, Sangervo toteaa. ”Isossa kuvassa sosiaalinen saavutettavuus voi ylläpitää mielenterveyttä ja jopa toiminta- tai työkykyä.” 

Opiskelijoiden mielenterveysviikko 8.–14.4.2024

Opiskelijoiden mielenterveysviikkoa koordinoi opiskelijahyvinvointiverkosto. Se on opiskelijahyvinvointiverkoston koordinoima kampanja, jonka avulla nostetaan esiin opiskelijoiden mielenterveystilannetta ja rakennetaan mielenterveysystävällisempää opiskelukulttuuria. Kampanjan ytimessä ovat kampuksilla järjestettävät kaikenkokoiset tapahtumat, joita kutsummekin teidät kaikki järjestämään!

Kampanjaviikon teemana on yhdenvertaisuus ja erityisesti sosiaalinen saavutettavuus. Sosiaalisella saavutettavuudella tarkoitetaan hyväksyvää ja arvostavaa asennetta ihmisten moninaisuutta kohtaan. Sosiaalisen saavutettavuuden avulla voidaan mahdollistaa jokaiselle yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua ja toimia esimerkiksi oppilaitoksissa ja opiskeluyhteisöissä.

Lue lisää viikon ohjelmistosta ja keinoista osallistua Nyyti ry:n verkkosivuilla. #OMTV2024