Siirry sisältöön

YTHS huolehtii palvelujen tarkoituksenmukaisesta tuottamisesta ─ seitsemän palvelupistettä vaihtuu loppuvuoden aikana

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö virittää loppuvuoden aikana palvelupisteiden verkostoaan ja sen myötä YTHS:n seitsemän suunterveyden tai yleis- ja mielenterveyden palvelupistettä vaihtuu. Muutokset koskevat pääasiassa asiointimääriltään pieniä palvelupisteitä, joissa YTHS on hankkinut palvelut alihankintana kumppanilta. 

YTHS on seurannut nykyisen palveluverkon toimivuutta sen jälkeen, kun sen toiminta laajeni kaksinkertaiseksi. Kahden vuoden kokemus on osoittanut, että opiskelijat asioivat YTHS:n palveluissa toisin kuin ne oli alun perin suunniteltu. Opiskelijat käyttävät esimerkiksi etäopintojen ja liikkumistottumustensa perusteella myös muita kuin oman oppilaitoksen lähintä YTHS:n palvelupistettä. Lisäksi opiskelijat käyttävät jo 70 prosenttisesti YTHS:n etäasiointipalveluja.  

Muutosten suunnittelussa on huolehdittu siitä, että YTHS noudattaa jatkossakin palvelujen riittävää saavutettavuutta julkisilla liikennevälineillä asioitaessa. Opiskelijaterveydenhuollon järjestämisestä vastaava Kela on hyväksynyt YTHS:n palveluverkon muutokset vuodelle 2023.  

Opiskelijaterveydenhuollon palvelupiste vaihtuu JAMK biotalousintituutin, HAMK Riihimäen, Haaga-Helia Vierumäen, XAMK Kouvolan, XAMK Kotkan, XAMK Mikkelin ja Kajaanin (Pyhäjärvi) AMK:n opiskelijoilla. Näissä kampuksissa opiskelee yhteensä noin 11 000 opiskelijaa, kun YTHS:n asiakaspohjan muodostaa kaikkien korkeakoulujen 290 000 opiskelijaa.