Palvelut

Kuka kuuluu palveluiden piiriin?

Lain voimaantulon jälkeen YTHS:n palveluiden piiriin kuuluvat kaikki tutkintoa suorittavat korkeakouluopiskelijat, jotka ovat ilmoittautuneet lukukaudelle läsnäoleviksi. Korkeakouluopiskelijoita ovat

  • yliopisto-opiskelijat (alempi ja ylempi tutkinto),
  • ammattikorkeakouluopiskelijat (amk ja ylempi amk-tutkinto),
  • poliisiammattikorkeakoulun ammattikorkeakoulututkinto ja
  • maanpuolustuskorkeakoulun siviiliopiskelijat.

YTHS:n opiskeluterveydenhuollon piiriin eivät kuulu kansainväliset vaihto-opiskelijat, täydennyskouluttautuvat, jatko-opiskelijat ja tilauskoulutusopiskelijat.

Lähipalveluiden ohella sähköisiä, keskitettyjä ja etäpalveluita

Kun palveluiden piiriin kuuluvien opiskelijoiden määrä jatkossa yli kaksinkertaistuu ja opiskelupaikkakuntien määrä nelinkertaistuu, tarvitaan entistä helpommin saavutettavia palveluita. Moni asia opiskeluterveydenhuollossa edellyttää, että asiakas ja terveydenhuollon henkilö ovat fyysisesti samassa huoneessa, mutta oikeastaan vielä useampi asia ei sitä edellytä. Palvelupisteessä asioinnin sijaan monet asiat voi hoitaa kätevästi suoraan verkossa etäyhteydellä. Tärkeintä on, että opiskelija saa tarvitsemansa avun mahdollisimman helposti ja laadukkaasti.

YTHS kehittää parhaillaan keskitettyjä palveluita sekä etä- ja verkkopalveluita tavoitteena mahdollisimman sujuva ja laadukas asiointi. Vaikka palveluita tuotetaankin useiden eri kanavien kautta ja osasta palveluista vastaavat yhteistyökumppanit, tapahtuvat kaikki yhteydenotot aina palveluohjauksen kautta. Opiskelijan ei siis itse tarvitse tietää, mitä palvelua annetaan milläkin tavalla. Riittää, että hän ottaa yhteyttä YTHSään, jossa ammattilaiset ohjaavat hänet oikean palvelun piiriin.