YTHS palvelee

Opiskeluterveydenhuollon asiantuntijana YTHS tuottaa korkeakouluopiskelijoille pitkäaikaista terveyshyötyä hyvin kohdentuvilla matalan kynnyksen palveluilla. Yleisterveyden, suunterveyden ja mielenterveyden palvelukokonaisuuksien sekä terveyden edistämisessä ja yhteisöterveydessä tehtävän työn tavoitteena on ylläpitää ja parantaa opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelukykyä.

Opiskelijoiden hyvinvointi ja opiskelukyky

Opiskeluyhteistyö, terveystarkastukset, opiskeluterveyden tutkimustyö, verkkopalvelut ja sähköinen asiointi ovat osa YTHS:n palveluja.

Terveyden- ja sairaanhoito

Terveyden- ja sairaanhoidon palveluihin kuuluvat mm. mielenterveyden palvelut, päihdetyö, seksuaaliterveys, matkailuneuvonta ja suun terveydenhuolto

Varhainen puuttuminen ja eritystuen tarpeen tunnistaminen

YTHS ohjaa tarvittaessa jatkotutkimukseen ja hoitoon

Opiskeluympäristön terveellisyys ja turvallisuus

YTHS tukee opiskeluolosuhteita ja arvioi opiskeluympäristön terveydellisiä oloja yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa.