Anaboliset aineet

Anabolisten steroidien ja kasvuhormonin väärinkäyttö

Tämä artikkeli perustuu anabolisten aineiden väärinkäyttöä terveyden edistämisen näkökulmasta käsittelevään alan opinnäytetyöhön, joka toteutettiin kirjallisuuskatsauksena.

Aiheesta on saatavilla vain vähän koottua asianmukaista tietoa. Siksi julkaisemme opinnäytetyön myös osana YTHS:n terveystietoa a-ö artikkelikokoelmaa. Lisää aiheesta voit lukea Dopinglinkki.fi-sivulta täältä.

Anabolisten aineiden haittavaikutukset ovat moninaiset ja kohdistuvat lukuisiin elinjärjestelmiin vaikuttaen sekä psyykkisesti että fyysisesti. Vakavimmat haittavaikutukset liittyvät sydän- ja verenkiertoelimistöön, lisäksi sivuvaikutuksia ilmenee erityisesti hormonitoiminnassa, maksassa, iholla ja karvoituksessa, lisääntymisterveydessä sekä aivoissa ja psyykkeessä. Lukuisten tutkimusten mukaan anaboliset aineet aiheuttavat myös sekä fyysistä että psyykkistä riippuvuutta. Noin 10-60 prosenttia aineiden käyttäjistä luokitellaan niistä riippuvaisiksi. Suomen lainsäädäntö ei kiellä anabolisten aineiden väärinkäyttöä eikä hallussapitoa. Sen sijaan aineiden valmistus, myynti ja levittäminen on rangaistavaa.

Anabolisten steroidien ja kasvuhormonin väärinkäyttö on yleistymässä niin Suomessa kuin muualla maailmassa. Suomessa käyttäjiä arvioidaan olevan nykyään 1–2% 20–25-vuotiaista nuorista miehistä. Miehet eivät kuitenkaan ole ainoita käyttäjiä, vaan myös naiset käyttävät anabolisia aineita. Käyttäjäryhmien kirjo on laaja. Käyttö on yleisintä voimailulajeja kuntourheiluna harrastavilla ja alemman tason kilpaurheilijoilla sekä lihaksikkaampaa vartaloa tavoittelevilla urheilua harrastamattomilla henkilöillä. Lihaksikkuuden ohella anabolisten aineiden käyttäjä voi tavoitella myös rasvakudoksen minimointia tai alkoholin ja hormonien yhteisvaikutuksena päihtymystä. Minäkuvan on esitetty muuttuvan steroidiriippuvaisilla yhtä vahvasti epärealistiseksi kuin anorektikoilla. Voidaan jopa puhua "käänteinen anoreksia" -syndroomasta.

 Anabolisten aineiden väärinkäyttö aiheuttaa vakavan riskin terveydelle. Haittavaikutukset ovat suhteessa steroidityyppiin sekä annoskokoon. Väärinkäyttävien henkilöiden annoksien on arvioitu olevan kymmen-, jopa satakertaisia verrattuna lääketieteellisiin suosituksiin. Vaikka muutamissa tieteellisissä tutkimuksissa on kyseenalaistettu väärinkäytön haitalliset vaikutukset sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä, osoittaa valtaosa tutkimuksista kuitenkin väärinkäytön moninaiset haitat terveydelle. Tutkimusten mukaan anabolisten aineiden käyttäjät eivät ole sivuvaikutuksista huolimatta useinkaan valmiita lopettamaan käyttöä.

Ihmisen käyttäessä elimistölleen tarpeettomia määriä anabolisia aineita, elimistön oma säätelyjärjestelmä sekä hormonitasapaino häiriintyvät. Elimistö lopettaa tai vähentää merkittävästi omaa hormonituotantoaan kun sinne keinotekoisesti viedyt hormoniannokset ylittävät tarpeen rajat. Tästä saattaa seurata tuottajaelinten surkastumista, esimerkiksi testosteronin kaltaisia aineita käyttävillä miehillä on todettu kivesten surkastumista. Androgeenisia sivuvaikutuksia esiintyy kaikilla käyttäjillä sekä käyttökuurien aikana että niiden jälkeen.

Steroidihormonit ovat rasvaliukoisia ja läpäisevät näin veri-aivoesteen. Jättiannokset anabolisia steroideja kulkeutuvat myös muihin reseptoreihin kuin normaalitilanteen androgeenireseptoreihin vaikuttaen suoraan keskushermoston muun muassa opioidi-, GABA- ja serotoniinijärjestelmän reseptoreihin. Tästä puolestaan saattaa seurata yksilöllisiä muutoksia aggressiivisuudessa, seksuaalisuudessa ja mielialassa. Erityisesti käytön alussa esiintyy lisääntynyttä mielihyväntunnetta, omnipotenssia eli kaikkivoipaisuuskuvitelmia sekä ylikorostunutta seksuaalisuutta ja halukkuutta. Päänsärky, ruokahalun lisääntyminen ja masennus ovat yleisesti tavattuja sivuvaikutuksia erityisesti matala-annoksisessa anabolisten steroidien väärinkäytössä. Kasvuhormonin väärinkäytössä ei edellämainittuja haittavaikutuksia tiettävästi esiinny. Pitkäaikainen ihmisperäisen kasvuhormonin käyttö kuitenkin 10 000 kertaistaa keskushermostoon vaikuttavan Creutzfeld-Jakobin prionitaudin ilmaantuvuutta normaaliväestöön verrattuna. Kuolleiden ihmisten aivolisäkkeistä kerätyn kasvuhormonin väärinkäyttö altistaa käyttäjän myös muille luovuttajan mahdollisesti kantamille sairauksille. Laillisesti kaupan oleva kasvuhormoni on valmistettu geeniteknologiaa hyödyntäen mutta katukaupassa tarjolla oleva kasvuhormoni saattaa olla edelleen ihmisperäistä.

Anabolisten steroidien pitkäaikaisella väärinkäytöllä voi olla vakavia vaikutuksia maksaan, aiheuttaen äärimmillään jopa henkeä uhkaavan tilan. Eriasteiset kasvaimet, maksatulehdus sekä kasvainten repeämisen ja maksan häiriintyneen verenkierron aiheuttamat massiivisetkin sisäiset verenvuodot ovat vaarana etenkin suun kautta otettavien steroidien kohdalla.

Iho-oireet ovat usein ensimmäisiä kliinisiä merkkejä, joista anabolisten steroidien käyttö voidaan huomata. Muutokset ihossa johtuvat rasva-aineenvaihdunnan häiriöstä sekä talirauhasten suurenemisesta. Vaikeahoitoinen akne on käyttäjien keskuudessa yleinen vaiva ja pahimmillaan johtaa kystisen aknen kehittymiseen ja edelleen syvien arpien muodostumiseen. Suurten lihasten ympärille saattaa nopean kasvun vuoksi kehittyä strioja eli raskausarpia ihon pintakerroksen venyessä. Lisäksi käytön yhteydessä esiintyy turvotusta liittyen nestetasapainon häiriöön. Eräs anabolisten steroidien mahdollinen haittavaikutus on myös kaljuuntuminen, jota tapahtuu molemmilla sukupuolilla. Kasvuhormonin aiheuttamista ulkoisista muutoksista merkittävimpiä ovat liikakasvuisuus pehmyt- ja rustokudoksissa. Muutokset näkyvät selvimmin käsien, varpaiden, nenäruston, otsan, leuan ja etuhampaiden välin liikakasvuna murrosiän pituuskasvuvaiheen ohittaneilla. Kasvuhormoni aiheuttaa lisäksi nivelissä turvotusta ja kiputiloja.

Anabolisten aineiden taipumus kiihdyttää kollageenisynteesiä side- ja lihaskudoksissa uhkaa sydämen terveyttä. Riski on suurimmillaan väärinkäytettäessä sekä anabolisia steroideja että kasvuhormonia yhtäaikaisesti. Anaboliset steroidit vaikuttavat lisäksi vääristävästi veren rasva-arvoihin kohottamalla LDL-kolesterolipitoisuutta sekä laskemalla HDL-pitoisuutta, ja näin aiheuttavat sepelvaltimotautia ja sydäninfarkteja sekä aivoverenkiertohäiriöitä.

Elimistö säätelee omaa androgeenien tuotantoaan negatiivisen palautevaikutuksen avulla. Toisin sanoen, aivolisäkkeen etulohko ja hypotalamus säätelevät tuottamiensa hormonien avulla androgeenien muodostusta sen mukaan, kuinka paljon ko. hormoneja on ennestään veressä. Miesten kohdalla anabolisten steroidien väärinkäytöstä johtuva epäfysiologinen testosteronipitoisuus elimistössä aiheuttaa kivesten omien androgeenien tuotannon voimakkaan laskun. Tästä aiheutuu kivesten surkastumista, spermatogeneesin (siittiöiden muodostumisen) heikkenemistä tai jopa atsoospermiaa eli siittiöiden täydellistä puuttumista siemennesteestä sillä siittiöiden muodostuminen edellyttää normaalia testosteronituotantoa. Anaboliset steroidit hajoavat elimistössä naissukuhormoneiksi, estrogeeneiksi, ja ne stimuloivat rintarauhasten kasvua. Myös eturauhanen suurentuu anabolisten steroidien väärinkäytön sivuvaikutuksena aiheuttaen suurentuneen riskin sairastua eturauhassyöpään. Vaikka anabolisten steroidien käytön alussa esiintyykin libidon vahvistumista, ovat impotenssi ja seksuaalisen halukkuuden väheneminen yleisiä väärinkäyttöön liittyviä sivuvaikutuksia erityisesti suuria annoksia käytettäessä.

Normaalitilanteessa naisen elimistön testosteronipitoisuus on hyvin matala. Tästä johtuen pienetkin eksogeeniset, kehon ulkopuolelta tulevat steroidiannokset nostavat hormonitason poikkeuksellisen korkeaksi. Anabolisten steroidien väärinkäyttö naisilla heikentää naissukupuolihormoneja tuottavien sukupuolirauhasten, munasarjojen, toimintaa. Tästä johtuen kuukautiskierto ja estrogeenien tuotanto häiriintyvät. Amenorrea eli kuukautisten poisjäänti onkin yleinen sivuvaikutus steroideja käyttävällä naisella. Häiriötekijät estrogeenien tuotannossa johtavat naisen maskulinisoitumiseen. Naisen rinnat pienenevät, ääni madaltuu pysyvästi, klitoris kasvaa ja kasvojen karvotus voimistuu. Hirsutismin kehittymisen myötä myös koko vartalon karvoitus voimistuu pysyvästi. Myös steroidien teratogeenisuudesta sekä kohdun surkastumisesta anabolisten steroidien väärinkäytön seurauksena on viitteitä kirjallisuudessa.

Testosteronia johdoksineen käytetään yleisimmin ruiske- ja suun kautta otettavassa muodossa. Muita käyttömuotoja ovat intradermaaliset voiteet, geelit ja laastarit. Katukaupassa liikkuu useita erilaisia idästä tuotuja testosteronivalmisteita.

Ruiskemuotoisista anabolisista steroideista testosteronin ohella yleisimmin käytettyjä ovat nandroloni sekä sen johdannainen trenboloni. Suun kautta otettavista yleisin on metandienoni.

Käyttäjältä toiselle siirtyvillä ohjeistuksilla pyritään maksimoimaan anabolisten aineiden vaikutukset matkimalla kehon omaa hormonituotantoa sekä samalla minimoimaan haittavaikutukset ja toleranssin kehittyminen. Tavalliseen käyttökaavaan kuuluvat steroidien syklittäinen käyttö, jolla tavoitellaan kehon puhdistautumista ja palautumista, sekä syklin aloittaminen ja lopettaminen asteittain toleranssin kehittymisen välttämiseksi ja vieroitusoireiden torjumiseksi. Varsinaisten anabolisten vaikutustensa lisäksi kasvuhormonia käytetään myös korjaamaan steroidien käytön aiheuttamia haittavaikutuksia. Myös istukkahormonia käytetään tähän tarkoitukseen. Steroidien väärinkäytössä erilaisten steroidien yhtäaikaisella käytöllä pyritään jäljittelemään elimistön luonnollista hormonitoimintaa. Väärinkäyttäjät käyttävät hyvin harvoin, jos ikinä, vain yhtä anabolista ainetta kerrallaan.

Riippuvuudessa anabolisiin aineisiin on sekä psyykkisiä että fyysisiä piirteitä. Käytön loputtua seuraavassa vieroitusoireyhtymässä on näitä samoja piirteitä. Miehillä vieroitusoireiden oireet aiheutuvat erityisesti lamasta omassa testosteronituotannossa. Fyysisiä vierotusoireita ovat hikoilu, päänsärky, ruokahaluttomuus, lihaskivut, ja psyykkisiä oireita ovat muun muassa levottomuus,ärtyneisyys, masennus, väsymyksen tunne, seksuaalinen haluttomuus ja unihäiriöt. Vieroitusoireisiin kuuluu myös himo jatkaa steroidien käyttöä. Vaarallisimpana vieroitusoireena voidaan pitää masennusta, koska se saattaa johtaa itsemurhaan tai -yrityksiin.

Hanna Mäkinen
Hanna Vihtiälä


Avainsanat: Anaboliset aineet