YTHS
YTHS - Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö
Opiskelijan parempaa terveyttä 60 vuotta

Narsismi - itsetunto

Narsismi ja siihen liittyvät ongelmat ovat nousseet viime aikoina erittäin yleisiksi teemoiksi keskusteltaessa mielenterveydestä ja ihmisten henkisestä hyvinvoinnista yleensäkin. Hieman yksinkertaistaen voidaan sanoa, että narsismin problematiikka liittyy läheisesti itsetuntoon eli niihin tunteisiin, joita ihmisellä on suhteessa itseensä. Toki täytyy huomioida, että narsismi ja itsetunto eivät sellaisinaan ole synonyymejä, narsismi itsessään on tietysti kokonaisuutena laajempi käsite. Mutta itsetunto on yksi erityinen puoli meissä ihmisissä, mitä kautta se ilmenee ja missä se koetaan.

Itsetunnosta puhuttaessa siihen viitataan usein jossain määrin "monoliittisin" termein eli ajatellaan, että itsetunto olisi jotain hyvin konkreettista, jotain sellaista, mikä pysyisi suhteellisen stabiilina ja samanlaisena eri aikoina ja eri tilanteissa. Näyttää kuitenkin siltä, että itsetunto on hyvin dynaaminen ja joustava puoli meissä ihmisissä, ja että ennen kaikkea se voi olla hyvinkin erilainen erilaisissa tilanteissa ja erilaisten ihmisten kanssa.

Ongelmalliseksi sen tekee mm. se, että kyseessä on hyvin voimakkaat tunteet ja affektiiviset reaktiot eli kun koemme olevamme pieniä, heikkoja, avuttomia tai vastaavasti isoja, voimakkaita, kaiken tietäviä ja osaavia, koemme nämä tunteet hyvin totaalisina emmekä näe sitä toista puolta itsessämme.

Mikäli itsetuntomme heittelee jyrkästi näiden ääripäiden välillä tai jos se on pysyvästi jommassa kummassa päässä niin se voi tuottaa suuriakin vaikeuksia elämän eri aloilla. Päästäksemme mielekkäämpään ja tyydyttävämpään elämään voisi olla hyväksi jos itsetuntomme toimisi tasapainoisesti tai voisimme kokea itsessämme erilaisia puolia tasapainoisemmin. I

tsetunto on siinä mielessä erityisen tärkeä kysymys, että se ilmenee kaikessa, mitä teemme, niin koulussa, opiskelussa ja työssä kuin harrastuksissamme ja kaikissa ihmissuhteissamme.

Itsetuntoon liittyviä ongelmia ilmenee myös erilaisissa mielenterveyteen liittyvissä häiriöissä. Mm. masennuksessa, paniikkioireissa, peloissa ja jännittämisoireissa on paljon itsetuntoon liittyviä puolia. Itsetuntoon liittyviä ongelmia voidaan kuitenkin hoitaa. Erilaisten psykoterapioiden avulla näihin asioihin voi löytää monenlaista apua.

Syvällisempää tietoa narsimista / itsetuntoon liittyvistä ongelmista voit lukea YTHS:n psykoterapeutti Jorma Myllärniemen kotisivuilta

 

Artikkelin laati:
Neuvontapsykologi Lauri Yli-Pohja

Aihepiirihakusana:
mielenterveys, psyykkinenAvainsanat: Mielenterveys, Psyykkinen

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö | Töölönkatu 37 A 00260 Helsinki | Toimipisteiden osoitetiedot | Sivukartta