Valtuuskunta

Joulukuussa 2009 vahvistetun sääntöuudistuksen myötä valtuuskuntaan kuuluu vähintään 24 ja enintään 30 jäsentä.  OKM, THL, Kela, Suomen Kuntaliitto sekä YTHS:n henkilöstö voivat kukin nimetä valtuuskuntaan yhden jäsenen. SYL voi nimetä 18 jäsentä. Valtuuskunnan jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Valtuuskunta kokoontuu kahdesti vuodessa, kevätkokoukseen ja syyskokoukseen. Kevätkokouksessa käsitellään mm. hallituksen toimintakertomus ja vahvistetaan tilinpäätös. Syyskokouksessa vahvistetaan talousarvio sekä hyväksytään toimintasuunnitelma, valitaan tarvittaessa valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, sihteeri sekä tietyt jäsenet, ja valitaan tarvittaessa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet. 

Valtuuskunnan johto
2018-2019

Puheenjohtaja 
johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma

 

Varapuheenjohtaja
pääsihteeri Eero Manninen

 

Sihteeri 
toimitusjohtajan assistentti

Päivi Starast