Terveyspalveluyksiköiden johtokunnat

YTHS:ssä on kymmenen terveyspalveluyksikön johtokuntaa.

Johtokunnan tehtävänä on seurata terveyspalveluyksikön toimintaa ja toimintaympäristön muutoksia, terveyden edistämistä ja yhteisöterveystyötä. Johtokunta käsittelee terveyspalveluyksikköön kuuluvien toimipisteiden vähentämisen ja lisäyksen sekä muut vastaavat asiat. Se tekee myös aktiivisesti yhteistyötä säätiön sidosryhmien kanssa.

Johtokunnan toimikausi on kaksi vuotta. Siihen kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 4-6 muuta jäsentä. Johtokunnassa on edustus ylioppilaskunnista, säätiön henkilöstöstä, yliopistoista ja julkisesta terveydenhuollosta.

 

Terveyspalveluyksiköissä voi olla yksi tai useampia toimipisteitä, joissa opiskelija voi käydä vastaanotolla.

 

Keitä sinun paikkakuntasi YTHS-johtokuntaan kuuluu? 

Katso tästä