Säätiön johtoryhmä

Toimitusjohtajan apuna operatiivisessa johtamisessa on YTHS:n johtoryhmä.

Johtoryhmän varsinaisia jäseniä ovat toimitusjohtajan lisäksi johtajaylilääkäri, mielenterveystyön johtava ylilääkäri, johtajahammaslääkäri, talousjohtaja ja henkilöstöpäällikkö.

Johtoryhmän asiantuntijajäseniä ovat yhteisöterveyden ylilääkäri, tietohallintopäällikkö, terveyspalvelupäällikkö, työsuojelupäällikkö ja viestintäpäällikkö. Asiantuntijoista ja kokoustyöskentelyn yksityiskohdista päättää toimitusjohtaja.

YTHS:ssä toimii lisäksi säätiön laaja johtoryhmä, johon kuuluvat YTHS:n johtoryhmän jäsenet, johtoryhmän asiantuntijat ja terveyspalveluyksiköiden johtajat. Terveyspalveluyksikön johtoryhmän jäsenet valitsee terveyspalveluyksikön johtaja.

Tutustu johtoryhmiin Yhteystiedot-sivulta.

Säätiön johtoryhmä:

Toimitusjohtaja Katariina Poskiparta
Talousjohtaja Taneli Virtanen
Johtajaylilääkäri Päivi Metsäniemi
Henkilöstö- ja lakiasiainjohtaja Mia Lehmusvaara
Viestintäpäällikkö Annemari Backman