Hallitus

YTHS:n hallitukselle kuuluu päätösvalta ja vastuu säätiön toiminnasta. Hallituksen tehtävä on johtaa ja kehittää säätiön toimintaa sekä huolehtia säätiön toiminnan ja talouden asianmukaisesta järjestämisestä.

Hallitukseen kuuluu vähintään kuusi ja enintään 12 jäsentä. Valtuuskunta valitsee säätiön hallitukseen yhden Kansaneläkelaitoksen, yhden Suomen Kuntaliiton ja yhden YTHS:n henkilöstön ehdottaman jäsenen sekä kolme Suomen ylioppilaskuntien liiton ehdottamaa jäsentä. Näiden lisäksi säätiön valtuuskunta voi valita hallitukseen enintään kuusi jäsentä. Hallitus kokoontuu noin kerran kuussa.

Säätiön hallitus valitsee toimitusjohtajan ja johtavat toimihenkilöt. Toimitusjohtaja vastaa säätiön johtamisesta hallituksen antamien valtuuksien mukaan. Toimitusjohtaja toimii myös hallituksen kokouksissa asioiden esittelijänä.

Hallitus 2018-19

Puheenjohtaja, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Tuomo Yli-Huttula
Varapuheenjohtaja, toimitusjohtaja Liisa Lähteenaho

Jäsenet:

Vakuutuspiirin johtaja Petri Hannula, Kela
Erityisasiantuntija Kirsi Marttinen
Projektipäällikkö Minttu Naarminen, SYL
Puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi, SYL
Yhteiskuntasuhteiden päällikkö Sini Terävä, SYL
Johtava lakimies Sami Uotinen, Suomen kuntaliitto
Erityisasiantuntija Tuomas Vanhanen 
Osastonhoitaja Sari Yrjänä, YTHS:n henkilöstö