YTHS:n toiminnan pohja ja rahoitus

YTHS:n hallintoa ja toimintaa valvovat valtuuskunta ja valtuuskunnan valitsema hallitus.

Säätiön toimintaa koskevat hyvän hallinnon periaatteet sekä yleiset tehokkuus- ja taloudellisuusvaatimukset. Organisaatiomalli säätiönä mahdollistaa nopean päätöksenteon ja siten joustavan mukautumisen yhteiskunnan vaatimiin muutoksiin. Säätiöllä ei ole jäseniä, omistajia, osakkaita tai yhtiömiehiä toisin kuin muilla yksityisoikeudellisilla yhteisöillä.

YTHS on kansainvälisestikin ainutlaatuinen: vastaavaa opiskeluterveydenhuollon organisaatiota ei löydy muualta maailmasta. YTHS:n toimintaa rahoitetaan opiskelijoiden itsensä maksamilla terveydenhoitomaksuilla ja käyntimaksuilla (23 prosenttia rahoituksesta), Kansaneläkelaitoksen (Kela) maksamalla korvauksella (63 prosenttia rahoituksesta) ja yliopistokaupunkien maksamalla yleisavustuksella (14 prosenttia rahoituksesta). Rahoitus toteutetaan vuosittain käyttöbudjetilla. YTHS:llä ei ole omia varoja lukuun ottamatta perustamispääomaa, joka on vain runsas 3 000 euroa.

Yliopisto-opiskelijoiden rahoitusosuus perustuu siihen, että kaikki perustutkintoa suorittavat opiskelijat maksavat osana ylioppilaskunnan automaatiojäsenyyttä terveydenhoitomaksun, jonka ylioppilaskunta tilittää säätiölle. Automaatiojäsenyys ei koske jatkotutkinto-opiskelijoita, joten he eivät kuulu YTHS:n palveluiden piiriin.