YTHS:n kielistrategia

YTHS:n hallitus hyväksyi 2.9.2013 säätiön kielistrategian, joka tuli voimaan 1.1.2014.

Tutustu kielistrategiaan tästä.

Palvelulupaus

  • Kaksikielisillä alueilla opiskelijoita palvellaan hyvällä suomen ja ruotsin kielellä. Kaksikielisissä kunnissa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiössä asioiva perustutkintoa suorittava opiskelija saa sairaanhoitokäyntiin liittyvät lääkärinlausunnot, todistukset, lääkemääräykset, hoito-ohjeet ja hoitoyhteenvedot opiskelijan kotikielellä, ellei muuta asian yhteydessä ole erikseen sovittu.
  • Muita kieliä kuin ruotsia tai suomea äidinkielenään puhuvia palvellaan vähintään tyydyttävällä englannin kielellä.
  • Palvelukanaviin rakennetut kielivalinnat ohjaavat henkilöstöä palvelemaan opiskelijoita heidän kontaktikielellään.
  • Verkkosivuilla pysyvä materiaali ja palveluihin liittyvät ajankohtaistiedotteet sekä asiakasinfo julkaistaan kolmella kielellä.
  • Henkilöstöä rohkaistaan käyttämään palvelutilanteissa englantia ja ruotsia mm. koulutuksen avulla.
  • Tärkeimmät potilasohjeet, terveyden edistämismateriaalit ja hyvinvointioppaat tarjotaan kolmella kielellä.