Siirry sisältöön

Päivitetty 16.12.2020

Joulukuu = kampanjakuu. YTHS2021 ja opiskeluterveydenhuollon muutokset näkyvät eri kanavissa entistä voimallisemmin ja myös Kela kampanjoi opiskelijoille terveydenhoitomaksukäytännöistä. Katso kampanjavideo, jonka voit nähdä joulukuussa myös mm. YouTubessa ja Facebookissa.

*******

Päivitetty 4.12.2020

*******

Päivitetty 3.11.2020

YTHS:n opiskelijakampanjan ensimmäinen vaihe on pyörinyt monissa somekanavissa ja opiskelija-appeissa syyskuun alusta alkaen. Ensimmäisen vaiheen tavoitteena oli herätellä korkeakouluopiskelijat tiedostamaan tuleva muutos ja ohjata lisätiedon lähteille.

YTHS opiskelijakampanjan vaihe 2 käynnistyi lokakuun lopulla ja jatkuu marraskuun lopulle. Tällä kampanjan osalla on kaksi kärkeä: palveluverkko ja asiointi sekä palvelut. Kampanjan 3. vaihe ajoittuu joulukuulle, jolloin muistutellaan 1.1.2021 voimaan tulevasta muutoksesta ja valmistaudutaan muutokseen yhdessä ja yhdenvertaisesti. Samaan aikaan myös Kela kampanjoi terveydenhoitomaksun tiimoilta.

Viestinnässä tehdään yhteistyötä opiskelijajärjestöjen ja korkeakoulujen kanssa. Kaikkien yhteisenä tavoitteena on, että viesti korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollosta tavoittaa opiskelijat ja että he tammikuussa pääsevät sujuvasti YTHS:n palvelujen piiriin.

*******

Päivitetty 4.9.2020

YTHS:n syksyn opiskelijakampanja käynnistyy viikolla 37. Maksullinen kampanja näkyy mm. korkeakouluopiskelijoiden mobiilisovelluksissa Tuudossa ja Frankissa, monissa somekanavissa ja Google Ads-markkinoinnissa. Omat viestintäkanavamme valjastetaan entistäkin tiiviimmin opiskeluterveydenhuollon muutosten ja YTHS:n laajentumisen viestintään ja näkyvyyttä asialle toivotaan myös oppilaitosten ja opiskelijoiden järjestöjen kautta. Kampanja tunnistat pinkistä väristä ja ihmishahmoista.

YTHS 2021 -kampanja käynnistyy 7.9. ja jatkuu koko syksyn.

*******

Päivitetty 16.6.2020

Valmistaudumme parhaillaan syksyllä käynnistyvään opiskelijakampanjointiin. #YTHS2021 –tunnuksen alla kulkevan kampanjan tavoitteena on

  • Sujuva muutos – Opiskelijat saavat käsityksen tulevasta muutoksesta, sen ajankohdasta ja sen vaikutuksesta.
  • Palvelut käyttöön – Opiskelijat tuntevat YTHS:n palveluverkon, palvelun sisällön ja asiointitavat ja pystyvät hyödyntämään opiskeluterveydenhuollon palveluja omien tarpeidensa mukaan.
  • Maksukäytännöt haltuun – Opiskelijat tietävät, miksi ja miten korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu maksetaan ja milloin se maksetaan.

Keväällä julkaistut tuutor-videot ovat saaneet hyvän vastaanoton. Videoilla YTHS ja Kela esittelevät opiskeluterveydenhuollon muutosta eri näkökulmista. Videopaketteja ja sen osia on katsottu eri kieliversioissa yli 1400 kertaa! Katso videot >

**********

Päivitetty 14.4.2020

YTHS:n ja Kelan yhteiset tutor-koulutukset ovat käynnistyneet. Tänä keväänä ja syksyllä etänä toteutettavissa koulutuksissa avataan YTHS:n laajentumista ja opiskeluterveydenhuollon muutoksia opiskelijan näkökulmasta. Koulutusmateriaalit on saatavilla kolmella kielellä. SHVS 2021 / FSHS 2021. Myös viime vuonna julkaistu sisältö on tuotu kielisivuille.

Palveluverkko julkaistiin torstain 13.2. ja siitä viestittiin ensimmäisessä aallossa YTHS:n henkilöstölle ja medialle sekä opiskelija-aktiiveille. Nyt viestintä laajenee kaikille sidosryhmille: palveluverkkoa uutisoidaan ja esitellään verkkosivuilla, uutiskirjeissä, sosiaalisessa mediassa ja opiskelijatapahtumissa.

Kevään ja syksyn kampanjoiden ja kampanjailmeen suunnittelu on hyvässä vauhdissa.  Yhteistyössä YTHS:n, Kelan, SYLin ja Samokin kanssa suunnittelemme viestinnän materiaaleja, mahdollisimman hyvin tavoittavia kanavia ja oikea-aikaisia kiertueita. Olemme mukana myös SYLin ja Samokin tapahtumissa – toivottavasti tavataan!

**********

Päivitetty 10.12.2019

Viestinnällä on tärkeä rooli YTHS 2021 –projektissa. Onnistunut projektiviestintä kaikille keskeisille sidosryhmille on osa hallittua ja aikataulussa etenevää projektia. Ennen kaikkea onnistuneella viestinnällä vaikutetaan siihen, että laajentuminen toteutuu sujuvasti asiakkaiden näkökulmasta; asiointi, palvelut ja palveluverkko ovat tuttuja ja lisätietoja on helppo löytää eri kanavista.

Laajentumisviestintää vuonna 2020 kolmella kielellä

Pian alkavan vuoden viestintäkalenterissa löytyy suunniteltuja viestintäkampanjoita niin henkilöstölle, potentiaalisille työntekijöille, medialle, kumppaneille kuin opiskelijoillekin. Uutiskirjetuotantoa tiivistetään projektin edetessä ja myös infovideoita tuotetaan säännöllisesti. Seuraava infovideo julkaistaan tammikuussa ja sen aiheena on palveluverkko. Vuoden alusta viestimme laajentumisesta kolmella kielellä; suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Keväällä 2020 järjestetään yhteistyössä SYLin, Samokin ja Kelan kanssa ns. tutor-kiertue, jonka tavoitteena on antaa tutoreille eväitä opiskelijan terveyspalveluista viestimiseen. Syksylle on suunnitteilla pop-up –kiertue kampuksille ja opiskelijoiden joukkoon. Niistä viestitään tarkemmin heti kun aikataulut vahvistuvat, pysy siis kuulolla!

**********

Päivitetty 15.10.2019

YTHS:n laajeneminen ja laki korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollosta vaikuttaa paitsi YTHS:n toimintaan ja koko henkilöstöön myös laajasti moniin muihin sidosryhmiin. Siksi projektin etenemisestä halutaan viestiä kattavasti, aktiivisesti ja monikanavaisesti. Keskeisiä ulkoisen projektiviestinnän kanavia ovat verkkosivut, uutiskirjeet ja videoinfot.

Videoinfot ja uutiskirjeet

Videomuotoon tuotetut infot on suunnattu ennen kaikkea opiskelijoiden sekä ylioppilas- ja opiskelijakuntien tarpeisiin. Ensimmäinen video julkaistiin lokakuun alussa ja se käsitteli laajentumista yleisellä tasolla. Videoinfoja tuotetaan säännöllisin väliajoin, seuraava info ilmestyy tammikuussa 2020 aiheena palveluverkko.

Lokakuussa 2019 käynnistyy myös sidosryhmille suunnattujen uutiskirjeiden tuotanto. Uutiskirjettä tuotetaan mm. opiskelijajärjestöille, oppilaitoksille ja terveydenhuollon asiantuntijaorganisaatioille. Jos haluat mukaan uutiskirjejakeluun, ota yhteyttä viestinta@yths.fi