Viestintä

YTHS:n laajeneminen ja laki korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollosta vaikuttaa paitsi YTHS:n toimintaan ja koko henkilöstöön myös laajasti moniin muihin sidosryhmiin. Siksi projektin etenemisestä halutaan viestiä kattavasti, aktiivisesti ja monikanavaisesti. Keskeisiä ulkoisen projektiviestinnän kanavia ovat verkkosivut, uutiskirjeet ja videoinfot.

Videoinfot ja uutiskirjeet

Videomuotoon tuotetut infot on suunnattu ennen kaikkea opiskelijoiden sekä ylioppilas- ja opiskelijakuntien tarpeisiin. Ensimmäinen video julkaistiin lokakuun alussa ja se käsitteli laajentumista yleisellä tasolla. Videoinfoja tuotetaan säännöllisin väliajoin, seuraava info ilmestyy tammikuussa 2020 aiheena palveluverkko.

Lokakuussa 2019 käynnistyy myös sidosryhmille suunnattujen uutiskirjeiden tuotanto. Uutiskirjettä tuotetaan mm. opiskelijajärjestöille, oppilaitoksille ja terveydenhuollon asiantuntijaorganisaatioille. Jos haluat mukaan uutiskirjejakeluun, ota yhteyttä