Projekti

YTHS 2021 -projekti muodostuu useista toisistaan riippuvaisista osakokonaisuuksista, joiden työstöön osallistuu laaja joukko YTHS:n asiantuntijoita. Kokonaisuudessaan projekti kestää vähintään kaksi vuotta kesään 2021 saakka.

Projektin toteutuksen suunnittelusta, seurannasta ja raportoinnista vastaa projektiin erikseen palkattu projektipäällikkö apunaan projektisuunnittelija. Toimeenpanoa valvovat YTHS:n hallitus sekä projektille nimetty seurantaryhmä, jossa myös SYL ja SAMOK ovat edustettuina.

Vuonna 2019 suunnitellaan ja määritellään raamit tulevalle

Projektin työstäminen aloitettiin keväällä 2019 projektikokonaisuuden, budjetoinnin ja palvelumallin (palveluiden toteutustavan) suunnittelusta. Loppuvuoden aikana työstetään palveluverkkoa sekä tila-, henkilöstö- ja aluemallisuunnitelmia. Käytännössä tämä tarkoittaa sen suunnitelemistä, millä paikkakunnilla, millaisissa tiloissa ja millaisella henkilöstöllä palveluita jatkossa tarjotaan ja miten tätä kokonaisuutta johdetaan hallinnollisesti. Tarjottavien palveluiden raameja suunnitellaan niin projektissa sisäisesti kuin yhteistyössä Kelan ja Sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.

Vuonna 2020 rakennetaan laajentumisen puitteet

Vuoden 2020 alussa keskitytään voimakkaasti palveluista viestintään. Nykyisille ja tuleville asiakkaille suunnattua viestintää tiivistetään entisestään loppuvuotta 2020 kohden.

Rekrytointi käynnistyy keväällä 2020, mutta paljon taustatyötä on tehty jo etukäteen. Varsinaisesti työpaikat tulevat hakuun näillä näkymin vasta kesän 2020 lomien jälkeen, mutta työmahdollisuuksista kiinnostuneille avautuu yhteydenottomahdollisuus jo aikaisemmassa vaiheessa.

Palveluverkkoon liittyvät alihankinnat, sopimukset, tilahankinnat ja remonttisuunnittelut toteutetaan ensi vuoden kevätpuolella ja syyskaudella suunnitellaan ja toteutetaan palvelupisteiden kalustusta ja varustelua. Uudet tilat tarkastutetaan ja otetaan käyttöön ennen vuodenvaihdetta, jotta YTHS on valmis palvelemaan laajentunutta asiakaskuntaamme välittömästi vuoden 2021 alusta.

Vuonna 2021 vakiinnutetaan uudet palvelut

Laajentuminen astuu voimaan vuoden 2021 alussa. Projekti ei kuitenkaan pääty siihen vaan projektityötä jatketaan vielä vähintään seuraavaan kesään. Todellinen palveluntarve hahmottuu vasta ensimmäisten kuukausien aikana ja samoin se, missä ja miten uudet asiakkaamme haluavat asioida. Tämän vuoksi koko projektissa tähdätään siihen, että keväällä 2021 pystytään tekemään tarvittaessa muutoksia hyvinkin joustavasti. Tavoitteena on mahdollisimman pian vakiinnuttaa valtakunnallisesti yhdenvertaiset ja saavutettavat palvelut YTHS:n strategian mukaisesti.