Siirry sisältöön

Päivitetty 4.9.2020

Palvelupisteiden valmistelussa laajentumiseen olemme edenneet järjestyksessä 1) nykyiset palvelupisteet, 2) uudet laajempaan remonttia edellyttävät palvelupisteet ja 3) uudet pienempää remonttia edellyttävät palvelupisteet.

Nykyisissä palvelupisteissä on ollut tärkeää saada eniten haittaa aiheuttavat remontit käyntiin kesäsulun aikana, jolloin palvelutoiminnan häiriöt jäisivät mahdollisimman vähäisiksi. Remontit toki jatkuvat monilla paikkakunnilla vielä syksyllä, ja näistä aiheutuvista häiriöistä viestimme verkkosivuillamme ja ennen kaikkea paikallisesti.  

Nyt painopiste on siirtymässä uusiin palvelupisteisiin. Monilla paikkakunnilla hankkeet ovat jo käynnistyneet, mutta osalla paikkakunnista on vielä sopimusneuvottelut tai hankesuunnittelu kesken. Aikataulullisesti pienemmät toimitilat eivät aiheuta haastetta, mutta on tärkeää, että voimme  mahdollisimman pian julkaista kaikkien palvelupisteiden osoitteet.

Alla olevasta taulukosta näet, missä palvelupisteen sijainti on vahvistettu 4.9.2020.

Remontit jatkuvat

Rakennustyöt jatkuvat monissa nykyisissä palvelupisteissämme ja muutostyöt saattavat kuulua ja näkyä myös asiakkaillemme. Kaikissa palvelupisteissä remontin aiheuttamat häiriöt pyritään kuitenkin pitämään mahdollisimman vähäisinä.

Pääkaupunkiseudulla suunterveydenhoito keskitetään Töölöön

Töölön palvelupiste

Töölön palvelupisteessä YTHS:n käyttöön remontoidaan parhaillaan lisää vastaanottohuoneita ja tilojen käyttöä organisoidaan uudelleen. Suunterveyden palvelut keskittyvät pääkaupunkiseudulla Töölön palvelupisteeseen ja rakenteilla on 13 uutta suunterveyden hoitohuonetta. Pääkaupunkiseudulle on suunnitteilla nykyisten Espoon ja Töölön palvelupisteiden lisäksi myös kolmas palvelupiste.

Rovaniemen palvelupiste saa lisätilaa yliopistolta

Kuopion palvelupiste

Rovaniemellä tilaratkaisu löytyi yhteistyössä yliopiston kanssa. Laajentuvaan tilaan sijoitetaan henkilökunnan tilat, jolloin vastaanottotilat ovat jatkossakin nykyisten käytävien varrella. Vastaanottotilaa remontoidaan lisää suunterveydelle ja muulle vastaanottotoiminnalle.

Lappeenrannassa, Joensuussa ja Kuopiossa tilajärjestelyt suuressa roolissa

Joensuun palvelupiste

Lappeenrannassa otetaan vastaanottokäyttöön palvelupisteessä ennestään olevia tiloja ja lisäksi YTHS saa käyttöönsä uusia tiloja nykyisen palvelupisteen yhteydessä.

Joensuussa toimitilan laajennus toteutetaan remontin ja tilojen uudelleen organisoinnin avulla. Hallinnollisen työ siirtyminen nykyiseen suureen aulatilaan mahdollistaa kaikkien nykyisten huoneiden käyttöönoton vastaanottotyöhön.  

Myös Kuopiossa remontoidaan uusia vastaanottohuoneita mm. nykyiseen aulatilaan ja tilojen käyttöä järjestellään uudelleen. Näihin palvelupisteisiin rakentuvat laajentuvan toiminnan edellyttämät vastaanottotilat alkusyksyn aikana.

*********

Päivitetty 16.6.2020

YTHS palveluverkko tulee 1.1.2021 lähtien jakautumaan viiteen palvelualueeseen. YTHS alueet on nyt nimetty ja ne ovat YTHS eteläinen, YTHS läntinen, YTHS pohjoinen, YTHS itäinen ja YTHS keskinen. Alueet pohjautuvat erityisvastuualueisiin. Ohessa aluejaon mukainen palveluverkkokartta palvelupisteineen ja opiskelijamäärineen.

Palvelupisteiden esittelyt alkavat

Valmistaudumme kasvavaan asiakasmäärään ja palvelutuotantoon uusien palvelupisteiden perustamisen lisäksi remontoimalla nykyisiä toimitiloja sekä organisoimalla tilojen käyttöä uudelleen. Kaikissa YTHS:n nykyisissä toimitiloissa remontoidaan lisää suunterveyden hoitohuoneita sekä muita vastaanottotiloja. Tilojen ja remonttien suunnittelu on ollut käynnissä koko alkuvuoden ja ensimmäiset remontit ovat jo käynnistyneet. Remontoitavia tiloja on kaikkiaan lähes 20 ja remontit niissä etenevät hieman eri tahdissa.  Nykyisissä tiloissa suurimmat remontit kohdistuvat Töölön, Hervannan, Turun, Vaasan ja Kuopion toimitiloihin.

Esittelemme loppuvuoden aikana eri palvelupisteiden remontteja ja niiden etenemistä ja kerromme uusista palvelupisteistä sijaintien vahvistuttua.

Vaasassa työn alla uudet tilat

Vaasassa YTHS:n käyttöön remontoidaan uudet tilat, jotka tulevat sijaitsemaan Palosaaressa, osoitteissa Wolffintie 30 (VAMK) sekä Wolffintie 27–31 (Alere). Tilojen remontointi on käynnistynyt VAMKin kiinteistöstä purkutöillä. Tilaan tullaan rakentamaan suunterveyden hoitohuoneet sekä muita vastaanottohuoneita. Aleren tilaan tulee sijoittumaan vastaanottohuoneita sekä työskentelytilat keskitetyille palveluille. Uusiin tiloihin päästään loppuvuodesta. Siihen saakka palvelut jatkuvat normaalistu YTHS:n nykyisessä palvelupisteessä.

Hervantaan suunterveyden keskittymä

Hervannan nykyiseen palvelupisteeseen rakentuu suunterveyden keskittymä. Aikaisemmin käytössä ollut tila laajentuu viereisiin tiloihin ja näin saadaan suunterveyden palvelut saman katon alle. Rakennusurakka on käynnistynyt ja tila tulee valmistumaan syksyn aikana, jolloin suunterveyden palvelut siirtyvät Hervantaan. Tällä hetkellä kaikki vastaanottopalvelut on saatavana Kalevantien toimipisteessä.

Vaasassa YTHS:n palvelupisteen tiloja remontoidaan ammattikorkeakoulun tiloihin (kuvassa) sekä läheiseen Alere-rakennukseen.
Suunterveyden palvelut Tampereella tullaan keskittämään Hervannan palvelupisteeseen, jota parhaillaan remontoidaan.

Palvelupisteiden osoitteet julkaistaan sitä mukaa kun tilojen käyttöönotto on vahvistettu. Alla olevasta taulukosta näet, missä palvelupisteen sijainti on vahvistettu 16.6.2020 mennessä.

**********

Päivitetty 14.4.2020

Palveluverkko laaditaan aina sen hetkisten opiskelija- ja paikkakuntatietojen mukaan ja sitä päivitetään tarvittaessa. Kela vahvisti helmikuussa YTHS:n palveluverkon vuodelle 2021. Tämän jälkeen on kuitenkin Kokkolan opiskelijamäärä tarkentunut, minkä johdosta olemme päättäneet perustaa myös Kokkolaan palvelupisteen omana toimintana. Valmistelut on aloitettu välittömästi. Ohessa päivitetty kuva palveluverkosta.

Opiskelijamäärät elävät jatkuvasti. Pyrimme ennakoimaan vuoden 2021 opiskelijamääriä sekä tämänhetkisten läsnäolotietojen että oppilaitosten luovuttamien ennakkotietojen perusteella. Joillakin pienemmillä paikkakunnilla opintoryhmät varmistuvat vasta myöhemmässä vaiheessa, joten yhteistyökumppaneiden palvelupisteiden listaan voi vielä tulla muutoksia kuluvan vuoden aikana. YTHS:n omien palvelupisteiden listaukseen ei kuitenkaan ole enää odotettavissa muutoksia.

Palvelupisteiden osoitteet julkaistaan sitä mukaa kun tilojen käyttöönotto on vahvistettu. Alla olevasta taulukosta näet, missä palvelupisteen sijainti on vahvistettu 14.4.2020 mennessä.

**********

Päivitetty 13.2.2020

Kela on hyväksynyt YTHS:n palveluverkon vuodelle 2021. Keskeisimmät palveluverkkoa määrittelevät reunaehdot olivat palveluiden saavutettavuus ja palvelupisteen riittävä asiakaspohja. Saavutettavuuden kriteereiksi määriteltiin julkista liikennettä käyttäen 45 min matkustusaika, vähintään 1 x h vuoroväli ja noin 7 e/suuntaansa matkalipun hinta. Suunterveyden palveluihin vastaavat kriteerit ovat 60 min, 1 x 2 h ja 10 e. Mikäli lähimmässä palvelupisteessä tarjotaan suppeita suunterveyden palveluita, voi matkustusaika vaativampiin suunterveyden palveluihin olla enintään 75 min.

Omana toimintana tuotettavan palvelupisteen asiakaspohjaksi määriteltiin 2000 opiskelijaa. Suunterveyden palvelut tuotetaan itse, mikäli paikkakunnalla on vähintään 4000 opiskelijaa. Alle 4000 opiskelijan palvelupisteisiin pyritään kuitenkin tuomaan suppeat suunterveyden palvelut. Paikkakunnilla, joilla opiskelijamäärä jää alle näiden kynnysarvojen, tuotetaan palvelut yhteistyökumppanien avulla. YTHS:n omia palvelupisteitä sijaitsee jatkossa 21 paikkakunnalla ja ne ovat kaikkien opiskelijoiden käytettävissä opiskelupaikkakunnastaan riippumatta. Kaikilla paikkakunnilla palvelupisteen lopullinen sijaintiosoite ei ole vielä tiedossa tai vahvistettu. Tiedotamme asiasta tarkemmin keväämmällä.

Kaikki opiskelijat kuuluvat YTHS:n palveluohjauksen ja hoidontarpeen arvioinnin piiriin. Niin ikään kaikki sähköiset ja etäpalvelut ovat kaikkien opiskelijoiden käytettävissä opiskelupaikkakunnasta riippumatta. YTHS vastaa myös aina itse oppilaitosten kanssa tehtävästä opiskeluyhteisötyöstä. Vain lähivastaanottopalveluita tuotetaan tarvittaessa yhteistyökumppanien avulla, jolloin opiskelijoille voidaan taata laajemmat ja toimintavarmemmat palvelut kuin mitä pystyttäisiin tarjoamaan osa-aikaisella henkilöstöllä. Yhteistyökumppaneiden palvelupisteiden piirissä on noin 5 % korkeakouluopiskelijoista.

**********

Päivitetty 10.12.2019

Palveluverkon suunnittelu on edennyt loppusuoralle. Tavoitteena on, että Kela vahvistaa palveluverkon alkuvuoden aikana.

Keskeisimmät palveluverkkoa määrittelevät reunaehdot ovat palveluiden saavutettavuus ja palvelupisteen riittävä asiakaspohja. Palveluiden saavutettavuutta on tarkasteltu arvioimalla, mikä on opiskelijalle kohtuullinen matkustusaika, kävelymatka, vuorovälit ja hinta julkisilla liikennevälineillä. Toisaalta on myös suunniteltu, että miten asiointia voitaisiin helpottaa niin, että harvempi yhteydenotto edellyttäisi varsinaista fyysistä asiointia palvelupisteessä.

Riittävällä asiakaspohjalla tarkoitetaan sitä opiskelijamäärää, jota palvelupiste ensisijaisesti palvelisi saavutettavuuskriteerien rajoissa. Haluamme taata opiskelijoille riittävän toimintavarmat palvelut, johon pyrimme esimerkiksi välttämällä yhden työntekijän varaan laskettuja toimintoja. Myös toimitilojen investointien näkökulmasta tulisi oppilaitoksen toiminnan oltava riittävän vakaata useammaksi vuodeksi eteenpäin.

**********

Päivitetty 15.10.2019

YTHS:n uutta palveluverkko suunnitellaan yhteistyössä Kelan kanssa.Palveluverkon suunnittelu on edennyt vaiheeseen, jossa ensimmäinen versio on esitelty Kelalle syyskuun lopussa. Työstöä jatketaan yhteistyönä vielä loppusyksyn. Tavoitteena on, että palveluverkko on vahvistettu tämän vuoden loppuun mennessä. Palveluverkon vahvistamisen jälkeen päästään suunnittelemaan tarkemmin palvelupisteiden kokoja ja sijainteja.

Palveluverkkoa suunnitellessa on tärkeää, että palvelupisteiden sijoitteluun löytyy selkeät ja yhdenvertaiset perustelut (esim. palvelupisteen opiskelijamäärä, matkustusajat). Palveluverkon työstämistä on tehty myös henkilöstöresursoinnin näkökulmasta eli pyritty löytämään kynnysarvoja, jolloin palvelupiste työllistää riittävästi henkilöstöä, jotta toiminta kannattaa käynnistää omana työnä. Toisaalta on haettu myös yhteistoiminta-alueita eli palveluiden keskittämistä alueellisesti, jolloin saataisiin riittävä opiskelijamäärä pohjaksi toiminnalle.

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen maantieteelliset verkostot erilaisia

Nykyisin YTHS:n toiminta on keskittynyt vahvasti isoihin kaupunkeihin. Ammattikorkeakoulujen verkosto poikkeaa kuitenkin merkittävästi yliopistoverkostosta, sillä ammattikorkeakouluilla on paljon toimintaa myös pienillä paikkakunnilla, joissa opiskelijamäärät saattavat myös olla hyvin pienet.

Kaikilla nykyisillä YTHS:n toimintapaikkakunnilla sijaitsee myös ammattikorkeakoulu eli jokaisen nykyisen palvelupisteen asiakasmäärät kasvavat jatkossa. Lisäksi ammattikorkeakouluja sijaitsee yli 40 muulla paikkakunnalla. Oheisessa kartassa on esitelty vuonna 2021 odotettavissa olevat yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden yhteenlasketut lukumäärät ja maantieteelliset sijainnit. Kartta ei kuvaa YTHS:n tulevaa palveluverkkoa.