Siirry sisältöön

Päivitetty 13.2.2020

Kela on hyväksynyt YTHS:n palveluverkon vuodelle 2021. Keskeisimmät palveluverkkoa määrittelevät reunaehdot olivat palveluiden saavutettavuus ja palvelupisteen riittävä asiakaspohja. Saavutettavuuden kriteereiksi määriteltiin julkista liikennettä käyttäen 45 min matkustusaika, vähintään 1 x h vuoroväli ja noin 7 e/suuntaansa matkalipun hinta. Suunterveyden palveluihin vastaavat kriteerit ovat 60 min, 1 x 2 h ja 10 e. Mikäli lähimmässä palvelupisteessä tarjotaan suppeita suunterveyden palveluita, voi matkustusaika vaativampiin suunterveyden palveluihin olla enintään 75 min.

Omana toimintana tuotettavan palvelupisteen asiakaspohjaksi määriteltiin 2000 opiskelijaa. Suunterveyden palvelut tuotetaan itse, mikäli paikkakunnalla on vähintään 4000 opiskelijaa. Alle 4000 opiskelijan palvelupisteisiin pyritään kuitenkin tuomaan suppeat suunterveyden palvelut. Paikkakunnilla, joilla opiskelijamäärä jää alle näiden kynnysarvojen, tuotetaan palvelut yhteistyökumppanien avulla. YTHS:n omia palvelupisteitä sijaitsee jatkossa 21 paikkakunnalla ja ne ovat kaikkien opiskelijoiden käytettävissä opiskelupaikkakunnastaan riippumatta. Kaikilla paikkakunnilla palvelupisteen lopullinen sijaintiosoite ei ole vielä tiedossa tai vahvistettu. Tiedotamme asiasta tarkemmin keväämmällä.

Kaikki opiskelijat kuuluvat YTHS:n palveluohjauksen ja hoidontarpeen arvioinnin piiriin. Niin ikään kaikki sähköiset ja etäpalvelut ovat kaikkien opiskelijoiden käytettävissä opiskelupaikkakunnasta riippumatta. YTHS vastaa myös aina itse oppilaitosten kanssa tehtävästä opiskeluyhteisötyöstä. Vain lähivastaanottopalveluita tuotetaan tarvittaessa yhteistyökumppanien avulla, jolloin opiskelijoille voidaan taata laajemmat ja toimintavarmemmat palvelut kuin mitä pystyttäisiin tarjoamaan osa-aikaisella henkilöstöllä. Yhteistyökumppaneiden palvelupisteiden piirissä on noin 5 % korkeakouluopiskelijoista.

**********

Päivitetty 10.12.2019

Palveluverkon suunnittelu on edennyt loppusuoralle. Tavoitteena on, että Kela vahvistaa palveluverkon alkuvuoden aikana.

Keskeisimmät palveluverkkoa määrittelevät reunaehdot ovat palveluiden saavutettavuus ja palvelupisteen riittävä asiakaspohja. Palveluiden saavutettavuutta on tarkasteltu arvioimalla, mikä on opiskelijalle kohtuullinen matkustusaika, kävelymatka, vuorovälit ja hinta julkisilla liikennevälineillä. Toisaalta on myös suunniteltu, että miten asiointia voitaisiin helpottaa niin, että harvempi yhteydenotto edellyttäisi varsinaista fyysistä asiointia palvelupisteessä.

Riittävällä asiakaspohjalla tarkoitetaan sitä opiskelijamäärää, jota palvelupiste ensisijaisesti palvelisi saavutettavuuskriteerien rajoissa. Haluamme taata opiskelijoille riittävän toimintavarmat palvelut, johon pyrimme esimerkiksi välttämällä yhden työntekijän varaan laskettuja toimintoja. Myös toimitilojen investointien näkökulmasta tulisi oppilaitoksen toiminnan oltava riittävän vakaata useammaksi vuodeksi eteenpäin.

**********

Päivitetty 15.10.2019

YTHS:n uutta palveluverkko suunnitellaan yhteistyössä Kelan kanssa.Palveluverkon suunnittelu on edennyt vaiheeseen, jossa ensimmäinen versio on esitelty Kelalle syyskuun lopussa. Työstöä jatketaan yhteistyönä vielä loppusyksyn. Tavoitteena on, että palveluverkko on vahvistettu tämän vuoden loppuun mennessä. Palveluverkon vahvistamisen jälkeen päästään suunnittelemaan tarkemmin palvelupisteiden kokoja ja sijainteja.

Palveluverkkoa suunnitellessa on tärkeää, että palvelupisteiden sijoitteluun löytyy selkeät ja yhdenvertaiset perustelut (esim. palvelupisteen opiskelijamäärä, matkustusajat). Palveluverkon työstämistä on tehty myös henkilöstöresursoinnin näkökulmasta eli pyritty löytämään kynnysarvoja, jolloin palvelupiste työllistää riittävästi henkilöstöä, jotta toiminta kannattaa käynnistää omana työnä. Toisaalta on haettu myös yhteistoiminta-alueita eli palveluiden keskittämistä alueellisesti, jolloin saataisiin riittävä opiskelijamäärä pohjaksi toiminnalle.

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen maantieteelliset verkostot erilaisia

Nykyisin YTHS:n toiminta on keskittynyt vahvasti isoihin kaupunkeihin. Ammattikorkeakoulujen verkosto poikkeaa kuitenkin merkittävästi yliopistoverkostosta, sillä ammattikorkeakouluilla on paljon toimintaa myös pienillä paikkakunnilla, joissa opiskelijamäärät saattavat myös olla hyvin pienet.

Kaikilla nykyisillä YTHS:n toimintapaikkakunnilla sijaitsee myös ammattikorkeakoulu eli jokaisen nykyisen palvelupisteen asiakasmäärät kasvavat jatkossa. Lisäksi ammattikorkeakouluja sijaitsee yli 40 muulla paikkakunnalla. Oheisessa kartassa on esitelty vuonna 2021 odotettavissa olevat yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden yhteenlasketut lukumäärät ja maantieteelliset sijainnit. Kartta ei kuvaa YTHS:n tulevaa palveluverkkoa.