Palveluverkko

YTHS:n uutta palveluverkko suunnitellaan yhteistyössä Kelan kanssa. Palveluverkon suunnittelu on edennyt vaiheeseen, jossa ensimmäinen versio on esitelty Kelalle syyskuun lopussa. Työstöä jatketaan yhteistyönä vielä loppusyksyn. Tavoitteena on, että palveluverkko on vahvistettu tämän vuoden loppuun mennessä. Palveluverkon vahvistamisen jälkeen päästään suunnittelemaan tarkemmin palvelupisteiden kokoja ja sijainteja.

Palveluverkkoa suunnitellessa on tärkeää, että palvelupisteiden sijoitteluun löytyy selkeät ja yhdenvertaiset perustelut (esim. palvelupisteen opiskelijamäärä, matkustusajat). Palveluverkon työstämistä on tehty myös henkilöstöresursoinnin näkökulmasta eli pyritty löytämään kynnysarvoja, jolloin palvelupiste työllistää riittävästi henkilöstöä, jotta toiminta kannattaa käynnistää omana työnä. Toisaalta on haettu myös yhteistoiminta-alueita eli palveluiden keskittämistä alueellisesti, jolloin saataisiin riittävä opiskelijamäärä pohjaksi toiminnalle.

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen maantieteelliset verkostot erilaisia

Nykyisin YTHS:n toiminta on keskittynyt vahvasti isoihin kaupunkeihin. Ammattikorkeakoulujen verkosto poikkeaa kuitenkin merkittävästi yliopistoverkostosta, sillä ammattikorkeakouluilla on paljon toimintaa myös pienillä paikkakunnilla, joissa opiskelijamäärät saattavat myös olla hyvin pienet.

Kaikilla nykyisillä YTHS:n toimintapaikkakunnilla sijaitsee myös ammattikorkeakoulu eli jokaisen nykyisen palvelupisteen asiakasmäärät kasvavat jatkossa. Lisäksi ammattikorkeakouluja sijaitsee yli 40 muulla paikkakunnalla. Oheisessa kartassa on esitelty vuonna 2021 odotettavissa olevat yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden yhteenlasketut lukumäärät ja maantieteelliset sijainnit. Kartta ei kuvaa YTHS:n tulevaa palveluverkkoa.