Siirry sisältöön

Jäikö jokin askarruttamaan? Kokoamme tälle sivulle opiskeluterveydenhuollon muutokseen ja YTHS:n laajentumiseen liittyviä usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia. Täällä voit jättää myös oman kysymyksesi. Vastaamme uusiin kysymyksiin 2-3 viikon välein.

Huomaathan, että kaikki kysymykset ja vastaukset koskevat opiskeluterveydenhuoltoa 1.1.2021 alkaen. YTHS:n tämän hetken palveluista ja asioinnista löydät tietoa verkkosivuilta.

Palveluista

 • 1.1.2021 alkaen vaihtoon saapuvat opiskelijat eivät enää kuulu YTHS:n palvelujen piiriin. Jos olet tutkintoa suorittava kansanvälinen opiskelija ja opiskelet Suomessa, YTHS:n palvelut ovat käytössäsi. Lue lisää käyttöoikeuksista.

 • Kyllä, voit tulla YTHS:n terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle monissa asioissa myös videovälitteisesti. Etävastaanottoaika on mahdollista varata kaikissa palvelupisteissämme, ja tämän syksyn aikana myös digilääkärit aloittavat toimintansa.
 • YTHS:n tehtäviin kuuluvaa mielenterveystyötä ovat mielenterveyden edistäminen, mielenterveydenhäiriöiden ehkäisy ja varhainen tunnistaminen, nopeaan hoitoon pääsyn turvaaminen, vaikuttavien varhaisvaiheen hoitojen tarjoaminen, jatkohoitoon lähettäminen, kuntoutustarpeen arvioihin ja kuntoutukseen ohjaaminen, pitkäaikaisten mielenterveydenhäiriöiden seuranta, opiskelukyvyn tukeminen (erityinen tuki) niillä, joiden opiskelukyky on alentunut mielenterveydenhäiriön vuoksi. Psykoosisairautta sairastavienkin osalla YTHS:n tehtäviin kuuluu mm. varhainen tunnistaminen, jatkohoitoon lähettäminen sekä opiskelukyvyn tukeminen. Pitkäaikaisten mielenterveydenhäiriöiden seuranta (ml. tarvittavat reseptit) ja siihen liittyvä opiskelukyvyn tuki toteutetaan jatkossa opiskelijan omassa vastuutiimissä niiltä osin, kuin se ei kuulu julkisen terveydenhuollon järjestettäväksi.
 • Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluvia mielenterveyspalveluita ovat ensivaiheen tuki ja arviointi, lääkärin tekemä arvio ja hoitosuunnitelma, lyhytterapia ja muut lyhyet määrämittaiset hoidot, ennalta ehkäisevät ja hoidolliset ryhmät, lääkehoito ja muut biologiset hoidot, opiskelukyvyn tuki (erityinen tuki), psykiatrin konsultaatio, psykologinen arviointi, konsultaatio ja tutkimus, digitaalisten palveluiden tuettu käyttö, työkykyarviot, sekä jatkohoidon ja kuntoutuksen tarpeen selvittäminen ja niihin ohjaaminen.
 • YTHS:n psykologit tekevät psykiatrin tekemän konsultaatiopyynnön perusteella ns. kognitiivisia perustutkimuksia, eli yleistä kyky- ja taitotasoa, muistin eri osa-alueita, tarkkaavaisuutta ja oman toiminnan ohjausta arvioivia psykologisia tutkimuksia.
 • Kyllä, 1.1.2021 lähtien YTHS:n palvelut ovat käytettävissä arkisin läpi vuoden. Lyhennettyjä aukioloaikoja on jatkossa joinakin aattopäivinä silloin kun ne osuvat arkipäivälle (uudenvuodenaatto, kiirastorstai ja vappuaatto).
 • Kyllä tarkoittaa. 1.1.2021 lähtien YTHS:n palveluista ei peritä käyntimaksuja. Sen sijaan käyttämättä jääneiden ja peruuttamattomien aikojen maksu säilyy myös ensi vuonna.
 • YTHS:ltä saa jatkossakin naistentauteihin ja seksuaaliterveyteen liittyviä opiskeluterveydenhuollon palveluja. Samoin psykiatrien palvelut ovat osa opiskeluterveydenhuoltoa. Tarvittaessa ohjaamme opiskelijoita erikoissairaanhoidonpiiriin.
 • YTHS:llä ihotautilääkärit tekevät konsultatiivista työtä. Kun siis tulet YTHS:lle lääkärin vastaanotolle hän konsultoi tarvittaessa ihotautilääkäriä. Jos asiaasi ei voida vastaanotolla ratkaista, voit saada lähetteen eteenpäin.
 • Lukukaudelle läsnä olevaksi ilmoittautunut opiskeluterveydenhuoltoon oikeutettu opiskelija saa käyttää YTHS:n palveluja lukukauden loppuun asti, vaikka hän valmistuisi ja päättäisi opintonsa lukukauden aikana.
 • Opiskelija ohjataan lähimpään mahdolliseen palvelupisteeseen, jossa suunterveyden palvelut ovat saatavana. Myös suunterveyden puolella joissain asioissa voidaan hyödyntää etävastaanottoja.
 • Kunnan terveydenhuollon palvelut ovat normaalisti käytössä. Huomaathan, että vaikka käyttäisit kunnan palveluja, sinun tulee maksaa terveydenhoitomaksu Kelalle.
 • YTHS tuottaa opiskeluterveydenhuoltoon kuuluvia mielenterveyspalveluita. Käytännössä YTHS tarjoaa samantasoisia mielenterveyspalveluita kuin terveyskeskukset paitsi, että YTHS:n tehtäviin ei kuulu mielenterveys- tai päihdekuntoutuksen tuottaminen tai opioidiriippuvaisten korvaus- tai vieroitushoito tai muiden päihteiden käyttöön liittyvät katkaisuhoidot.
 • Jos hoitokontaktisi on tällä hetkellä erikoissairaanhoidossa (esim. psykiatrian poliklinikalla), et voi saada YTHS:ltä vastaavantasoista hoitoa. YTHS voi tällaisessa tilanteessa kuitenkin tarjota sinulla opiskelukyvyn tukea. Jos hoitokontaktisi on terveyskeskuksessa, sinun on mahdollista siirtyä saamaan hoitoa YTHS:lle edellyttäen, että olemassa oleva kontaktisi ei liity mielenterveys- tai päihdekuntoutukseen tai opioidiriippuvuuden korvaus- tai vieroitushoitoon tai katkaisuhoitoihin. Ennen hoitokontaktin siirtymistä kannattaa arvioida nykyisessä hoitopaikassa yhdessä hoitavan työntekijän kanssa, onko hoitosuhteen katkaiseminen siellä ja uuden hoitokontaktin aloittaminen YTHS:llä tarkoituksenmukaista.

YTHS perustaa omia uusia palvelupisteitä ympäris Suomea. Tutustu palvelupisteisiin täällä.

 • Kyllä, kun siirryt YTHS:n palvelujen piiriin sinua palvelevat YTHS:n terveydenhuollon ammattilaiset.
 • YTHS tekee kehityksellisten neuropsykiatristen häiriöiden suhteen diagnostiikkaan ja hoidon / kuntoutuksen suunnitteluun vaadittavia tutkimuksia siinä laajuudessa, kun asian selvittäminen kuuluu opiskeluterveydenhuollon palveluvalikoimaan. ADHD:n diagnoosi voidaan tehdä ja tavanomainen hoito aloittaa YTHS:llä, jos diagnoosiin pääseminen ei edellytä esim. neuropsykologista tutkimusta tai jos ADHD:n lisäksi ei epäillä muita samanaikaisia neuropsykiatrisia häiriöitä.
 • YTHS tekee pieniä toimenpiteitä, kuten luomenpoistoja, mutta ei varsinaisia nukutusta vaativia leikkauksia. Suun terveydessä tehdään viisaudenhampaan poistoja, jotka voidaan laskea leikkauksiksi.
 • Opiskelijamäärä kasvaa nykyisestä noin 120 % ja henkilöstö 100 %. Olemme tehneet laajentumista ajatellen hyvin mittavaa palvelumallin kehitystyötä, jonka tavoite on luonnollisesti ollut myös kehittää palveluprosesseja nykyistä tehokkaammaksi. Osa palveluista siirtyy myös kumppaneiden tuottamiksi, mikä ei myöskään näy henkilöstömäärässämme. Seuraamme palveluiden ja resurssien riittävyyttä erityisen aktiivisesti laajentumisen alkuvaiheessa.
 • Vantaalla ei ole yhtään palvelupistettä, vaan Malmin palvelupiste palvelee itäisen pääkaupunkiseudun opiskelijoita.
 • Palvelupisteiden sijaintiin on toki vaikuttanut myös soveltuvien toimitilojen saanti. Mutta jokaisen paikkakunnan osalta on kyllä pyritty parhaaseen mahdolliseen ratkaisuun huomioiden kokonaisuus.
 • Rekrytoinnit ovat olleet varsinainen ilonaihe tänä syksynä. Olemme herättäneet laajasti mielenkiintoa terveydenhuollon ammattilaisissa, ja kokonaisuudessaan rekrytoinnit ovat edistyneet erinomaisesti. Toki myös alan yleiset rekrytointihaasteet koskevat myös meitä, joten jotkin rekrytoinnit ovat olleet haasteellisempia. Joiltain osin joudumme varmasti vielä jatkamaan rekrytointeja ensi vuoden puolella, mutta palveluiden käynnistämistä se ei estä.
 • Palvelumme ovat käytettävissä kaikille korkeakouluopiskelijoille heti alkuvuodesta. Joillain paikkakunnilla remontit venyvät vielä alkuvuoden puolelle ja uudet työntekijämmekin aloittavat vasta vuodenvaihteessa. Joten aivan kaikki ei tuolloin ole täysin valmista eikä se varsinaisesti ole ollut tähtäinkään. Ensimmäiset kuukaudet seuraamme tarkasti palveluiden käyttöä ja resurssejamme, ja olemme valmiita tekemään tarvittavia korjausliikkeitä. Mutta riittävissä määrin palvelut on kyllä käytettävissä heti vuoden alussa.
 • Vaikka opiskelijalla on mahdollisuus YTHS:n palveluiden käyttämiseen, hänellä pitää itsellään olla sairausvakuutus.
 • Kyllä, kaikki nämä sisältyvät. Kun maksaa terveydenhoitomaksun, ei erillisiä käynti- tai muita maksuja enää peritä. Vain perumattomista aikojen maksu säilyy ensi vuonna.
 • Sivut on päivitetty 1.1.2021 alkaen uuden lainkorkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta astuttua voimaan. Ennen tuota ajankohtaa palvelut toimivat nykyisellä tavalla, joten niitä ei voi päivittää ennen muutosta.
 • Perhesuunnitteluun kuuluvat ehkäisyn aloitus, ehkäisyn uusinta, seksuaalineuvonta, seksitautien testaus sekä aiheeseen liittyvä ohjaus ja neuvonta muun muassa seksuaalisuudesta.

  YTHS:llä vastaanottokäynnit ovat maksuttomia, joten esimerkiksi perhesuunnitteluun tähtäävät lääkärinvastanotoista ei makseta erikseen.

  Moni kunta tarjoaa nykyisin maksutonta ehkäisyä nuorille joten sinun kannattaa tarkistaa oman kunnan tarjoamat mahdollisuudet maksuttomaan ehkäisyyn.
 • Erikoissairaanhoito ei kuulu korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon palveluihin. Erikoissairaanhoidon palveluihin lukeutuvat myös silmälääkärin vastaanotottominta. Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluvat perusterveydenhuollon palvelut. Lue lisää tästä.

  Mikäli vaivasi vaatii erikoissairaanhoidon asiantuntijuutta, saat meiltä tarvittaessa lähetteen erikoissairaanhoitoon.

Asioinnista

 • Ensisijainen palvelupisteesi on aina opiskelupaikkakuntasi palvelupiste. Tarvittaessa voit saada ajan myös muuhun YTHS:n omaan palvelupisteeseen asian kiireellisyydestä ja asian luonteesta riippuen.

  Lisäksi digitaaliset asiointi- ja etäpalvelut ovat kaikkien opiskelijoiden käytössä riippumatta siitä, mistä päin Suomea asioi. Etävastaanottoa tarjoavat lähes kaikki YTHS:n ammattilaiset eikä tällöin ole matkustamiseen liittyvää rasitetta.

  Alihankintakumppaneiden palvelut voidaan valitettavasti tarjota vain kyseisten paikkakuntien korkeakouluissa opiskeleville. Tästä toimintatavasta on sovittu Kelan ja YTHS:n välisessä palveluverkkosuunnitelmassa, jonka mukaisesti palveluita nyt YTHS:llä toteutetaan.

 • Kyllä kuuluu. 1.1.2021 alkaen mistään YTHS:n palveluista ei peritä käyntimaksuja, vain peruuttamattomien aikojen maksu säilyy.
 • Terveydenhoitomaksu suoritetaan kevät- ja syyslukukaudella Kelan määrittelemän aikataulun mukaisesti. Maksun eräpäivät määräytyvät sen mukaan, milloin olet ilmoittautunut läsnä olevaksi. Jos ilmoittaudut läsnä olevaksi syyslukukaudelle ajalla 1.10.–31.12. maksat maksun vuoden loppuun mennessä. YTHS:n palveluja voit käyttää, kun olet ilmoittautunut läsnä olevaksi.
 • Ajanvaraus YTHS:n palveluihin tapahtuu aina hoidontarpeen arvioinnin kautta. Hoidontarpeen arvioinnissa terveydenhuollon ammattilainen kartoittaa tilanteesi, arvioi hoidontarpeesi ja hoidon kiireellisyyden sekä antaa itsehoito-ohjeita. Hoidontarpeen arviointi tehdään SelfChatissä tai puhelimitse. Lue lisää

 • Ensisijaisesti opiskelija käyttää oman palvelupisteensä palveluja. Yhteistyökumppaneiden palvelupisteissä voivat asioida vain kyseisella paikkakunnalla opiskelevat.
 • Ajanvaraus tehdään YTHS:llä aina ottamalla yhtyettä valtakunnallisiin puhelinnumeroihin ja SelfChatin kautta. Opiskelu- tai asuinpaikkakunnallasi ei tässä yhtyedessä ole merkitystä. Lue ajanvarausohjeesta.
 • Viisaudenhampaisiin liittyvia vaivoja hoidetaan YTHS:llä usein, sillä ne ovat opiskelijaikäisillä hyvin yleisiä. Viisaudenhampaiden poistosta päätetään hammaslääkärin vastaanotolla eikä niiden poistamisesta synny opiskelijalle kustannuksia.

 • Ahvenanmaan korkeakoulun opiskelijat (Högskolan på Åland) eivät voi käyttää palveluita, koska heidän opiskeluterveydenhuoltoansa ei järjestetä kyseisen lain puitteissa eivätkä he näin ollen ole velvoitettuja suorittamaan terveydenhoitomaksua.
 • YTHS:n vastuutiimi huolehtii kaikista oppilaitosten tarpeista. Esimerkiksi rokotusasiat sovitaan useimmiten siten, että hoitaja tulee rokottamaan sinne, missä opiskelijat ovat.

Terveydenhoitomaksusta

 • Valtioneuvosto on vahvistanut korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon maksun ensimmäistä kertaa. Terveydenhoitomaksun suuruus vuonna 2021 on 71,60 euroa. Lain mukaan maksu on suoritettava kahdessa erässä, jolloin lukukausikohtainen maksu on 35,80 euroa.
 • Kelan verkkosivuilta löytyi tähän selkeä vastaus: Jos et maksa terveydenhoitomaksua eräpäivään mennessä, Kela muistuttaa maksun maksamisesta. Jos terveydenhoitomaksu maksetaan eräpäivän jälkeen, peritään kiinteä viivästymismaksu. Jos et maksa terveydenhoitomaksua maksumuistutuksen saatuasikaan, Kela voi kuitata maksun ja viivästymismaksun opintorahasta ilman suostumustasi. Jos maksua ei saada kuitattua opintorahasta, terveydenhoitomaksu siirretään lain perusteella ulosottoon.

Olemme saaneet monta terveydenhoitomaksuun liittyviä kysymyksiä mm. monimuoto-opiskelijoilta. Pyrimme tässä vastaamaan kattavasti niin, että kaikki maksusta kysyneet saavat tässä vastauksen.

Kela perii terveydenhoitomaksun kaikilta palvelujen piiriin kuuluvilta opiskelijoilta. Kaikki opiskelijat ovat myös osallisia YTHS:n palveluista, vaikka eivät käyttäisikään suoraan esimerkiksi vastaanottopalveluja. Korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuoltoa koskevan lain ja STM:n Opiskeluterveydenhuollon oppaan linjausten mukaan YTHS:n tehtävänä on paitsi järjestää terveyden- ja sairaanhoitopalvelut opiskelijoille myös edistää opiskelijoiden terveyttä ja opiskelukykyä sekä edistää koko opiskeluympäristön ja -yhteisön hyvinvointia. Tästä työstä hyötyvät kaikki opiskelijat, myös ne joiden ei tarvitse käyttää vastaanottopalveluja. Kelan perimä terveydenhoitomaksu ei ole vastike opiskelijan saamasta yksilöidystä palvelusta vaan kattaa opiskeluterveydenhuollon kuluja yleisemmin.

 • Yliopistot eivät peri kotimaisilta ja EU/ETA-maista tulleilta opiskelijoilta lukukausimaksua. Viittaat varmasti ylioppilaskunnan jäsenmaksuun. Ylioppilaskunnat päättävät itse jäsenmaksunsa suuruudesta. Tästä asiasta saat tietoa omasta ylioppilaskunnastasi. Toivottavasti helpottaa tieto, että terveydenhoitomaksu maksetaan kaksi kertaa vuodessa eli kertamakuerä on alle 40 euroa.
 • Jos olet lukukauden alkaessa maksanut ylioppilaskunnan jäsenmaksun lukukausi-ilmoittautumispalvelun (Oili) kautta, olet maksanut ns. YTHS-maksun vain syyslukukauden osalta, sillä Oili-palvelu ei mahdollista ylimääräistä maksua. Todennäköisesti kaikki on siis kunnossa, mutta jos halua vielä varmistaa asian, otathan yhtyettä omaan ylioppilaskuntaasi.
 • Mikäli opiskelet kevätlukukaudella 2021 sinun tulee suorittaa terveydenhoitomaksu Kelalle kevään osalta. Voit lukea lisää aiheesta Kelan sivuilta.
 • Maksat korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksun Kelalle lukukausittain eli 2 kertaa vuodessa. Sinulle ei lähetetä laskua, vaan maksu pitää maksaa oma-aloitteisesti. Lisää tietoa Kelan sivuilta.

Seuraa Kelan tiedottamista terveydenhoitomaksuun liittyen.

Miksi Kela ei lähetä opiskelijoille laskua terveydenhoitomaksusta?

 • Laskua ei voida lähettää, sillä Kelalla ei ole tietoa kaikista maksuvelvollisista opiskelijoista ennen maksun eräpäivää. Opiskelijan täytyy maksaa terveydenhoitomaksu, jos hän on ilmoittautunut läsnä olevaksi lukukaudelle. Läsnä olevaksi voi kuitenkin ilmoittautua vielä maksun eräpäivänä. Esimerkiksi ensimmäisen maksun eräpäivä on 31.1.2021. Vaikka opiskelija ilmoittautuisi läsnä olevaksi vasta silloin, hänen on maksettava terveydenhoitomaksu samana eräpäivänä.
 • Kela viestii lakimuutoksesta ja maksusta monella eri tavalla, jotta maksuvelvolliset opiskelijat saavat tietää maksusta. Kela lähettää tammikuussa 2021 infokirjeen terveydenhoitomaksusta niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet läsnä olevaksi viimeistään tammikuun alkupuolella mutta eivät ole maksaneet terveydenhoitomaksua. Infokirje lähetetään vain tammikuussa 2021.

  Lue lisää Kelan verkkosivuilta.

 • Jos olet eri mieltä maksuvelvollisuudestasi, voit pyytää Kelalta päätöksen terveydenhoitomaksun maksamisesta.

Vastaus on poimittu Kelan UKK-palstalta:

 • Maksuvelvollisia ovat opiskelijat, jotka suorittavat suomalaista korkeakoulututkintoa ja ovat ilmoittautuneet syys- tai kevätlukukaudelle läsnä olevaksi.
 • Jos olet vaihto-opiskelun tai muun ulkomailla suoritettavan opiskelujakson ajan läsnä oleva opiskelija suomalaisessa korkeakoulussa, sinun pitää maksaa terveydenhoitomaksu. Jos olet ilmoittautunut poissa olevaksi, sinun ei tarvitse maksaa terveydenhoitomaksua.
 • Korkeakouluissa ei ole yhtä yhtenäistä käytäntöä, pitääkö opiskelijan ilmoittautua suomalaiseen korkeakouluun läsnä olevaksi siksi ajaksi, kun hän on opiskelijavaihdossa.
 • YTHS:n tuottama korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuolto ei ole kunnallista sosiaali- ja terveyspalvelua. Tämän vuoksi siitä perittävää maksua ei voida laskea mukaan kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden maksukattoa kerryttäviin asiakasmaksuihin.