Siirry sisältöön

Jäikö jokin askarruttamaan? Kokoamme tälle sivulle opiskeluterveydenhuollon muutokseen ja YTHS:n laajentumiseen liittyviä usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia. Täällä voit jättää myös oman kysymyksesi. Vastaamme uusiin kysymyksiin 2-3 viikon välein.

Huomaathan, että kaikki kysymykset ja vastaukset koskevat opiskeluterveydenhuoltoa 1.1.2021 alkaen. YTHS:n tämän hetken palveluista ja asioinnista löydät tietoa verkkosivuilta.

Palveluista

 • Jos suoritat tutkintoa ja olet ilmoittautunut läsnä olevaksi, sähköiset asiointi- ja etäpalvelumme ovat käytössäsi myös vaihdon aikana. Lue lisää käyttöoikeuksista ja palveluista.
 • 1.1.2021 alkaen vaihtoon saapuvat opiskelijat eivät enää kuulu YTHS:n palvelujen piiriin. Jos olet tutkintoa suorittava kansanvälinen opiskelija, YTHS:n palvelut ovat käytössäsi. Lue lisää käyttöoikeuksista.

 • Kyllä, voit tulla YTHS:n terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle monissa asioissa myös videovälitteisesti. Etävastaanottoaika on mahdollista varata kaikissa palvelupisteissämme, ja tämän syksyn aikana myös digilääkärit aloittavat toimintansa.
 • Kyllä, YTHS palkkaa syksyn ja talven aikana merkittävän määrän uutta henkilöstöä. Tällä hetkellä meillä työskentelee noin 560 terveydenhuollon ammattilaista ja ensi vuoden alussa meitä on jo noin 1000. Keskeistä kasvavan asiakasmäärän palvelemisessa on kuitenkin myös uudistuva palvelumalli, jonka perustuu tiimimallille ja valtakunnallisille digitaalisille asiointi- ja etäpalveluille.
 • YTHS:n tehtäviin kuuluvaa mielenterveystyötä ovat mielenterveyden edistäminen, mielenterveydenhäiriöiden ehkäisy ja varhainen tunnistaminen, nopeaan hoitoon pääsyn turvaaminen, vaikuttavien varhaisvaiheen hoitojen tarjoaminen, jatkohoitoon lähettäminen, kuntoutustarpeen arvioihin ja kuntoutukseen ohjaaminen, pitkäaikaisten mielenterveydenhäiriöiden seuranta, opiskelukyvyn tukeminen (erityinen tuki) niillä, joiden opiskelukyky on alentunut mielenterveydenhäiriön vuoksi. Psykoosisairautta sairastavienkin osalla YTHS:n tehtäviin kuuluu mm. varhainen tunnistaminen, jatkohoitoon lähettäminen sekä opiskelukyvyn tukeminen. Pitkäaikaisten mielenterveydenhäiriöiden seuranta (ml. tarvittavat reseptit) ja siihen liittyvä opiskelukyvyn tuki toteutetaan jatkossa opiskelijan omassa vastuutiimissä niiltä osin, kuin se ei kuulu julkisen terveydenhuollon järjestettäväksi.
 • Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluvia mielenterveyspalveluita ovat ensivaiheen tuki ja arviointi, lääkärin tekemä arvio ja hoitosuunnitelma, lyhytterapia ja muut lyhyet määrämittaiset hoidot, ennalta ehkäisevät ja hoidolliset ryhmät, lääkehoito ja muut biologiset hoidot, opiskelukyvyn tuki (erityinen tuki), psykiatrin konsultaatio, psykologinen arviointi, konsultaatio ja tutkimus, digitaalisten palveluiden tuettu käyttö, työkykyarviot, sekä jatkohoidon ja kuntoutuksen tarpeen selvittäminen ja niihin ohjaaminen.
 • YTHS:n psykologit tekevät psykiatrin tekemän konsultaatiopyynnön perusteella ns. kognitiivisia perustutkimuksia, eli yleistä kyky- ja taitotasoa, muistin eri osa-alueita, tarkkaavaisuutta ja oman toiminnan ohjausta arvioivia psykologisia tutkimuksia.
 • Kyllä, 1.1.2021 lähtien YTHS:n palvelut ovat käytettävissä arkisin läpi vuoden. Lyhennettyjä aukioloaikoja on jatkossa joinakin aattopäivinä silloin kun ne osuvat arkipäivälle (uudenvuodenaatto, kiirastorstai ja vappuaatto).
 • Kyllä tarkoittaa. 1.1.2021 lähtien YTHS:n palveluista ei peritä käyntimaksuja. Sen sijaan käyttämättä jääneiden ja peruuttamattomien aikojen maksu säilyy myös ensi vuonna.
 • YTHS:ltä saa jatkossakin naistentauteihin ja seksuaaliterveyteen liittyviä opiskeluterveydenhuollon palveluja. Samoin psykiatrien palvelut ovat osa opiskeluterveydenhuoltoa. Tarvittaessa ohjaamme opiskelijoita erikoissairaanhoidonpiiriin.
 • YTHS:llä ihotautilääkärit tekevät konsultatiivista työtä. Kun siis tulet YTHS:lle lääkärin vastaanotolle hän konsultoi tarvittaessa ihotautilääkäriä. Jos asiaasi ei voida vastaanotolla ratkaista, voit saada lähetteen eteenpäin.
 • Lukukaudelle läsnä olevaksi ilmoittautunut opiskeluterveydenhuoltoon oikeutettu opiskelija saa käyttää YTHS:n palveluja lukukauden loppuun asti, vaikka hän valmistuisi ja päättäisi opintonsa lukukauden aikana.
 • Opiskelija ohjataan lähimpään mahdolliseen palvelupisteeseen, jossa suunterveyden palvelut ovat saatavana. Myös suunterveyden puolella joissain asioissa voidaan hyödyntää etävastaanottoja.
 • Kunnan terveydenhuollon palvelut ovat normaalisti käytössä. Huomaathan, että vaikka käyttäisit kunnan palveluja, sinun tulee maksaa terveydenhoitomaksu Kelalle.
 • YTHS tuottaa opiskeluterveydenhuoltoon kuuluvia mielenterveyspalveluita. Käytännössä YTHS tarjoaa samantasoisia mielenterveyspalveluita kuin terveyskeskukset paitsi, että YTHS:n tehtäviin ei kuulu mielenterveys- tai päihdekuntoutuksen tuottaminen tai opioidiriippuvaisten korvaus- tai vieroitushoito tai muiden päihteiden käyttöön liittyvät katkaisuhoidot.
 • Jos hoitokontaktisi on tällä hetkellä erikoissairaanhoidossa (esim. psykiatrian poliklinikalla), et voi saada YTHS:ltä vastaavantasoista hoitoa. YTHS voi tällaisessa tilanteessa kuitenkin tarjota sinulla opiskelukyvyn tukea. Jos hoitokontaktisi on terveyskeskuksessa, sinun on mahdollista siirtyä saamaan hoitoa YTHS:lle edellyttäen, että olemassa oleva kontaktisi ei liity mielenterveys- tai päihdekuntoutukseen tai opioidiriippuvuuden korvaus- tai vieroitushoitoon tai katkaisuhoitoihin. Ennen hoitokontaktin siirtymistä kannattaa arvioida nykyisessä hoitopaikassa yhdessä hoitavan työntekijän kanssa, onko hoitosuhteen katkaiseminen siellä ja uuden hoitokontaktin aloittaminen YTHS:llä tarkoituksenmukaista.

YTHS perustaa omia uusia palvelupisteitä ympäris Suomea. Tutustu palvelupisteisiin täällä.

 • Kyllä, kun siirryt YTHS:n palvelujen piiriin sinua palvelevat YTHS:n terveydenhuollon ammattilaiset.

Asioinnista

 • Ensisijainen palvelupisteesi on opiskelupaikkakuntasi palvelupiste. Tarvittaessa saat ajanvarauksen yhteydessä ajan toisella paikkakunnalla sijaitsevaan YTHS:n omaan palvelupisteeseen.

  Huomioithan, että yhteistyökumppaneidemme palvelupisteitä voivat käyttää pääasiassa vain ne opiskelijat, jotka opiskelevat kyseisellä paikkakunnalla.
 • Ammattikorkeakoulun opiskelijana voit varata vastaanottoaikoja vasta 1.1.2021 alkaen, kun siirryt YTHS:n palvelujen ja Kelan perimän terveydenhoitomaksun piiriin. Ennen tätä YTHS:llä ei ole tietoa ammattikorkeakouluissa opiskelevista.
 • Kyllä kuuluu. 1.1.2021 alkaen mistään YTHS:n palveluista ei peritä käyntimaksuja, vain peruuttamattomien aikojen maksu säilyy.
 • Terveydenhoitomaksu suoritetaan kevät- ja syyslukukaudella Kelan määrittelemän aikataulun mukaisesti. Maksun eräpäivät määräytyvät sen mukaan, milloin olet ilmoittautunut läsnä olevaksi. Jos ilmoittaudut läsnä olevaksi syyslukukaudelle ajalla 1.10.–31.12. maksat maksun vuoden loppuun mennessä. YTHS:n palveluja voit käyttää, kun olet ilmoittautunut läsnä olevaksi.
 • Ajanvaraus YTHS:n palveluihin tapahtuu aina hoidontarpeen arvioinnin kautta. Hoidontarpeen arvioinnissa terveydenhuollon ammattilainen kartoittaa tilanteesi, arvioi hoidontarpeesi ja hoidon kiireellisyyden sekä antaa itsehoito-ohjeita. Hoidontarpeen arviointi tehdään SelfChatissä tai puhelimitse. Lue lisää

 • Ensisijaisesti opiskelija käyttää oman palvelupisteensä palveluja. Yhteistyökumppaneiden palvelupisteissä voivat asioida vain kyseisella paikkakunnalla opiskelevat.
 • Ajanvaraus tehdään YTHS:llä aina ottamalla yhtyettä valtakunnallisiin puhelinnumeroihin ja SelfChatin kautta. Opiskelu- tai asuinpaikkakunnallasi ei tässä yhtyedessä ole merkitystä. Lue ajanvarausohjeesta.
 • Viisaudenhampaisiin liittyvia vaivoja hoidetaan YTHS:llä usein, sillä ne ovat opiskelijaikäisillä hyvin yleisiä. Viisaudenhampaiden poistosta päätetään hammaslääkärin vastaanotolla eikä niiden poistamisesta synny opiskelijalle kustannuksia.

 • Ahvenanmaan korkeakoulun opiskelijat (Högskolan på Åland) eivät voi käyttää palveluita, koska heidän opiskeluterveydenhuoltoansa ei järjestetä kyseisen lain puitteissa eivätkä he näin ollen ole velvoitettuja suorittamaan terveydenhoitomaksua.

Terveydenhoitomaksusta

 • Tarkkaa tietoa ei tällä hetkellä vielä ole. Terveydenhoitomaksun suuruus tarkistetaan vuosittain ja se vahvistetaan ennen marraskuun 30. päivää. Tarkista summa silloin Kelan verkkosivuilta. Karkean ennakkoarvion mukaan terveydenhoitomaksun suuruusluokka vuonna 2021 on 38,5 euroa lukukaudessa eli noin 77 euroa lukuvuodessa. Löydät tietoa terveydenhoitomaksua koskevista muutoksista Kelan verkkosivuilta.
 • Kelan verkkosivuilta löytyi tähän selkeä vastaus: Jos et maksa terveydenhoitomaksua eräpäivään mennessä, Kela muistuttaa maksun maksamisesta. Jos terveydenhoitomaksu maksetaan eräpäivän jälkeen, peritään kiinteä viivästymismaksu. Jos et maksa terveydenhoitomaksua maksumuistutuksen saatuasikaan, Kela voi kuitata maksun ja viivästymismaksun opintorahasta ilman suostumustasi. Jos maksua ei saada kuitattua opintorahasta, terveydenhoitomaksu siirretään lain perusteella ulosottoon.

Olemme saaneet monta terveydenhoitomaksuun liittyviä kysymyksiä mm. monimuoto-opiskelijoilta. Pyrimme tässä vastaamaan kattavasti niin, että kaikki maksusta kysyneet saavat tässä vastauksen.

Kela perii terveydenhoitomaksun kaikilta palvelujen piiriin kuuluvilta opiskelijoilta. Kaikki opiskelijat ovat myös osallisia YTHS:n palveluista, vaikka eivät käyttäisikään suoraan esimerkiksi vastaanottopalveluja. Korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuoltoa koskevan lain ja STM:n Opiskeluterveydenhuollon oppaan linjausten mukaan YTHS:n tehtävänä on paitsi järjestää terveyden- ja sairaanhoitopalvelut opiskelijoille myös edistää opiskelijoiden terveyttä ja opiskelukykyä sekä edistää koko opiskeluympäristön ja -yhteisön hyvinvointia. Tästä työstä hyötyvät kaikki opiskelijat, myös ne joiden ei tarvitse käyttää vastaanottopalveluja. Kelan perimä terveydenhoitomaksu ei ole vastike opiskelijan saamasta yksilöidystä palvelusta vaan kattaa opiskeluterveydenhuollon kuluja yleisemmin.

 • Yliopistot eivät peri kotimaisilta ja EU/ETA-maista tulleilta opiskelijoilta lukukausimaksua. Viittaat varmasti ylioppilaskunnan jäsenmaksuun. Ylioppilaskunnat päättävät itse jäsenmaksunsa suuruudesta. Tästä asiasta saat tietoa omasta ylioppilaskunnastasi. Toivottavasti helpottaa tieto, että terveydenhoitomaksu maksetaan kaksi kertaa vuodessa eli kertamakuerä on alle 40 euroa.
 • Jos olet lukukauden alkaessa maksanut ylioppilaskunnan jäsenmaksun lukukausi-ilmoittautumispalvelun (Oili) kautta, olet maksanut ns. YTHS-maksun vain syyslukukauden osalta, sillä Oili-palvelu ei mahdollista ylimääräistä maksua. Todennäköisesti kaikki on siis kunnossa, mutta jos halua vielä varmistaa asian, otathan yhtyettä omaan ylioppilaskuntaasi.
 • Mikäli opiskelet kevätlukukaudella 2021 sinun tulee suorittaa terveydenhoitomaksu Kelalle kevään osalta. Voit lukea lisää aiheesta Kelan sivuilta.
 • Maksat korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksun Kelalle lukukausittain eli 2 kertaa vuodessa. Sinulle ei lähetetä laskua, vaan maksu pitää maksaa oma-aloitteisesti. Lisää tietoa Kelan sivuilta.

Kelalta kirje maksuvelvollisille korkeakouluopiskelijoille

 • Kela lähettää tammikuussa kirjeen terveydenhoitomaksusta kaikille maksuvelvollisille korkeakouluopiskelijoille, jotka eivät kirjeen lähettämiseen mennessä ole maksaneet terveydenhoitomaksua. Kirjeessä kerrotaan opiskelijoille lakimuutoksesta ja terveydenhoitomaksun maksusta.
 • Jos olet eri mieltä maksuvelvollisuudestasi, voit pyytää Kelalta päätöksen terveydenhoitomaksun maksamisesta.