Siirry sisältöön

Päivitetty 13.2.2020

Laajentumisen toteuttamiseen on valtion budjetissa varattu tälle vuodelle yhteensä 3 miljoonaa euroa.

Juuri ennen vuoden vaihtumista laajentumiselle osoitettiin sosiaali- ja terveysministeriöltä 1,4 milj. euron lisäavustus laajentumisen vaatimien investointien toteutukseen.

Lain tultua voimaan korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollon rahoittaa pääosin valtio, jonka osuus rahoituksesta on 77 %. Opiskelijoiden maksamalla terveydenhuoltomaksulla katetaan jatkossa 23 %.

********

Päivitetty 10.12.2019

Hallituksen esitys korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuoltoa koskevaksi laiksi hyväksyttiin eduskunnassa 1.3.2019 ja presidentti vahvisti lain 17.5.2019. Laki tulee voimaan 1.1.2021.

Käytännössä lakiuudistus tarkoittaa sitä, että vuoden 2021 alusta YTHS huolehtii yliopisto-opiskelijoiden lisäksi myös ammattikorkeakouluopiskelijoiden perusterveydenhuollon palveluista. Lain nimenomaisena tavoitteena on yhdenvertaistaa kaikkien korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon palvelut.

Toimijat ja rahoitus

Keskeiset toimijat korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon laajentumisessa ovat STM, Kela ja YTHS.

  • Sosiaali- ja terveysministeriön tehtäviin kuuluu yleinen seuranta, ohjas ja kehittäminen.
  • Kela vastaa opiskeluterveydenhuollon valtakunnallisesta järjestämisestä, rahoitusarvioista ja vuoden 2021 alusta myös terveydenhoitomaksun keräämisestä.
  • YTHS tuottaa palvelut valtakunnallisesti ja yhdenvertaisesti.

Laajentumisen toteuttamiseen on valtion budjetissa varattu yhteensä 3 miljoonaa euroa vuodelle 2020. Lain tultua voimaan korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollon rahoittaa pääosin valtio, jonka osuus rahoituksesta on 77 %. Opiskelijoiden maksamalla terveydenhuoltomaksulla katetaan jatkossa 23 %.

Miksi palveluntuottajaksi YTHS?

YTHS:llä on laajentumiselle vahva perusta. Pohjana on valtakunnallinen, kansallisiin järjestelmiin integroitu potilastietojärjestelmä, valmiit toiminnan rakenteet sekä monialaiset yhteistyöverkostot opiskeluyhteisöjen terveyden edistämiseen. Opiskelijoiden toiveita ja tarpeita kuunnellen viime vuosina on kehitetty ja otettu käyttöön digitaalisia ratkaisuja, jotka ovat kustannustehokkaita ja skaalautuvat kasvavan ja monimuotoisen opiskelijajoukon palvelemiseen.

Tärkeää on myös YTHS:ään kertynyt ymmärrys ja erityisosaaminen nuorten aikuisten ikävaiheeseen liittyvistä kehityksellisistä piirteistä ja niiden vaikutuksista opiskelijoiden hyvinvointiin sekä terveyspalvelujen käyttöön.