Henkilöstö ja rekrytointi

YTHS:llä työskentelee tällä hetkellä noin 550 työntekijää (425 htv) 12 eri toimipisteessä. Yli 80 % työntekijöistämme on vakituisessa tehtävässä.

Moniammatilliseen työyhteisöön kuuluu yleislääkäreitä, terveyden- ja sairaanhoitajia, fysioterapeutteja, hammaslääkäreitä ja –hoitajia, suuhygienistejä, psykologeja, psykiatrian erikoislääkäreitä, psykiatrisia sairaanhoitajia sekä muuta hoitoa avustavaa ja hallinnollista työtä tekevää henkilökuntaa. 90 % henkilöstöstä on terveydenhuollon ammattilaisia. (ks kuva)

Laajentumisen myötä tarvitaan merkittävä määrä uutta ammattihenkilöstöä palvelemaan kasvanutta asiakaskuntaa. Tämänhetkisen arvion mukaan lisätarve on vähintään 350 henkilötyövuotta. Lopullisia määriä ja ammattiryhmiä arvioidaan parhaillaan ja tarkemmat laskelmat valmistuvat loppuvuoden 2019 aikana.

YTHS on vuodenaikana mukana useissa rekrytointitapahtumissa ympäri maata. Laajentumiseen liittyvät työpaikat tulevat hakuun syksyllä 2020.

Tällä hetkellä avoinna olevia tehtäviä voit tarkastella osoitteessa rekry.yths.fi