Siirry sisältöön

Tutustu korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnin ja terveydentilan seurantaan Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksien (KOTT) pohjalta. Vertailussa tutkimukset vuosilta 2000, 2004, 2008, 2012 ja 2016.

20162012200820042000
Elinolot ja toimeentulo % % % %
Niiden opiskelijoiden osuus, joilla on lapsia 4,5 8,3 8,9 7,5 7,7
Toimeentulo erittäin niukka ja epävarma 13,7 12,0 11,9 8,0 8,9
Asumismenot veivät yli puolet käytössä olleista varoista 58,6 48,8 48,1 44,1 38,5
Kokopäivätöissä yli 6 kk/v 13,0 23,0 25,0 22,0 24,0
Osapäivätöissä yli 6 kk/v 26,0 27,0  20,0 19,0 17,0

Sosiaalinen hyvinvointi

2016

2012

2008

2004

2000
Koettu sosiaalinen hyvinvointi huono 7,2 9,0
Keskustelutuki puutteellinen 20,7 20,9 20,9 20,6 16,4
Yksinäinen usein 7,0 5,4 4,6 4,3 3,9
Kontakti opiskelutovereihin/ ihmisiin ongelma 19,7 14,0  13,0  12,8  10,0
Ei koe kuuluvansa mihinkään opiskeluryhmään 21,8 27,2 32,7 30,1 37,1
Kiusaamiskokemuksia korkeakouluissa opiskelijoiden
taholta satunnaisesti tai usein
2,6 4,9
Kiusaamiskokemuksia henkilökunnan taholta satunnaisesti tai usein 5,3 5,4
Kokenut seksuaalista väkivaltaa (yo+amk) 10,0 6,6

Elintavat 

2016

2012

2008

2004

2000
Tupakoi päivittäin 3,5 5,1 6,2 7,5 7,6
Käyttää nuuskaa säännöllisesti tai päivittäin (miehet) 5,5 3,8 4,0 2,2 2,4
Vähintään 6 annosta ainakin kerran kuukaudessa 33,9 39,9 42,4 41,4 36,6
Audit pisteitä 8 tai yli  30,9 34,2 36,0 34,8 33,8
Käyttänyt kannabista 18,8 19,5 22,8 20,0 18,3
Hyötyliikuntaa alle 30 min/pv (matkat) 60,0 64,8 64,9
Hyötyliikuntaa alle 30 min/pv (matkat + muu toiminta)  50,0  47,5   – – 
Kuntoliikuntaa vähemmän kuin kerran viikossa 21,7 20,4 19,6 19,4 22,3
Ruokaa hankkiessaan ajattelee sen terveellisyyttä
vain silloin tällöin tai harvoin
28,0 31,8 34,5 46,7 44,8
Syö hedelmiä ja marjoja korkeintaan 2 päivänä/viikko 19,4 18,4 31,4 37,2 29,1
Eivät syö kasviksia joka päivä 30,4 33,6  – –   – 
Eivät syö tuoreita kasviksia joka päivä 48,0 54,1 46,2
Harjaa hampaitaan alle 2 kertaa päivässä 24,1 27,4 28,5 32,2 31,1
Netinkäyttö haittaa vuorokausirytmiä 26,5 19,3 18,1

Terveydentila
20162012 2008 2004 2000
Koettu terveys keskitasoinen tai huonompi, 22,6  15,9   –   – –  
Koettu fyysinen hyvinvointi kohtalainen tai huonompi 27,9 15,8 14,8 14,1  –
Allerginen nuha 15,8 17,7 10,7 17,1 18,8
Astma 6,8 6,6 5,0 4,7 4,1
Psyykkisiä ongelmia (GHQ12) 29,3 27,9 26,6 26,4 22,8
Masennusoireita vähintään viikoittain 18,8 14,9 16,0 15,8 13,0
Ahdistuneisuusoireita vähintään viikoittain 19,0 12,7 14,0 11,8 8,4
Uniongelmia vähintään viikoittain 27,1 19,7 24,2 22,5 15,1
Hammaskaries 24,2 26,9 14,0 28,2 27,4
Ylipainoisia, BMI 25 tai yli 25,6 26,6 23,3 20,1 18,0
Lihavia, BMI 30 tai yli 5,5 5,8 4,9 3,6 2,8

Opiskelukyky
2016 2012 2008 20042000
Keskittymisvaikeuksia vähintään viikoittain 22,6 27,9 24,2 17,2 12,6
Otteen saaminen opiskelusta ongelma 32,5 33,0 33,9 37,2 32,5
Ei koe opiskelualaansa oikeaksi 7,3 8,1 8,9 8,7 6,7
Esiintyminen ongelma 33,0 28,1 31,9 29,2 21,5
Omat voimat ja kyvyt ongelma 25,2 24,0 18,3 19,9 15,3
Opiskelu-uupumusta kokevien osuus 11,6 9,5 13,0
Opintojen ohjaus ja neuvonta täysin riittämättömiä 7,1 10,8 13,1 16,5 13,6
Opintomenestys omiin tavoitteisiin verrattuna huonompi 21,3 25,6 20,8 20,1