Laadukas palvelutarjonta

Tyytyväiset asiakkaat ovat säätiön toiminnan perusta. Arvioimme toimintaamme jatkuvan asiakaspalautteen avulla. Kannustamme asiakkaitamme antamaan myös suoraa  palautetta. Kaikki palaute menee eteenpäin, ja se käsitellään johdon kokouksissa.

Terveydenhuoltolain mukaan laatua tulee tarkastella asiakkaan, terveydenhuollon ammattilaisten sekä johdon ja hallinnon näkökulmasta.

Asiakkaat 

Asiakkaan laatunäkökulmassa korostuu, mitä potilas odottaa ja haluaa sekä hänen kokemuksensa saamastaan hoidosta. Jatkuvan asiakaspalautteen avulla keskitymme asiakkaan näkökulmaan, ja tavoittelemme yhä parempaa palvelua.

Terveydenhuollon ammattilaiset 

Terveydenhuollon ammattilaisen näkökulmasta tärkeää ovat potilaat tarpeet lääketieteellisin perustein sekä tieteelliseen näyttöön perustuvien menetelmien käyttö. YTHS:n terveydenhuollon ammattilaisten työssä se tarkoittaa mm. Käypä hoito -suositusten soveltamista sekä säätiön omaa opiskelijaterveyteen liittyvää tutkimustoimintaa.

Hallintohenkilöstö

Hallintohenkilöstön näkökulmasta on palveluiden tavoitteena vaikuttava, taloudellisesti oikein kohdennettu ja viiveetön toiminta. YTHS:ssä noudatetaan tarkasti terveydenhuollon säädöksiä sekä kehitetään yhä toimivampia sisäisiä ohjeita säätiötason itsearvioinnin avulla.

Opiskelijat voivat antaa palautetta verkon kautta itse parhaaksi katsomanaan ajankohtana.

Asiakaspalautelaitteet toimipisteissä täydentävät muuta säätiön keräämää asiakaspalautetta.

Palautteen avulla ohjataan säätiön palveluja ja toimintaa yhä asiakasläheisempään suuntaan.

Asiakaspalautetta hyödynnetään niin toimipiste- kuin säätiötasolla.

 

Laatutyömme ohjenuorana on kansainvälinen EFQM-kriteeristö, jonka pohjalta arvioimme jatkuvasti omaa toimintaamme.