YTHS:n toimipiirin ylioppilaskunnat

YTHS:n palveluja voivat käyttää luettelossa mainittujen oppilaitosten ylioppilaskuntien jäsenet:

Helsinki
Aalto-yliopisto, Kauppakorkeakoulu
Aalto-yliopisto, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu
Helsingin yliopisto
Kuvataideakatemia
Sibelius-Akatemia
Svenska handelshögskolan
Teatterikorkeakoulu
 
Espoo (Otaniemi)

Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu

Aalto-yliopisto, Kemian tekniikan korkeakoulu

Aalto-yliopisto, Perustieteiden korkeakoulu

Aalto-yliopisto, Sähkötekniikan korkeakoulu

 

Joensuu

Itä-Suomen yliopisto

 

Jyväskylä
Jyväskylän yliopisto
Chydenius (Kokkola)
 
Kuopio
Itä-Suomen yliopisto
Sibelius-Akatemia, Kuopion osasto
 
Lappeenranta
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
 
Oulu
Oulun yliopisto
 
Rauma
Turun yliopiston Rauman opettajankoulutuslaitos
 
Rovaniemi

Lapin yliopisto

 

Savonlinna
Itä-Suomen yliopiston kansainvälisen viestinnän laitos
Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan opettajankoulutuslaitos
 
Tampere
Tampereen teknillinen yliopisto
Tampereen yliopisto
 
Turku
Turun kauppakorkeakoulu
Turun yliopisto
Åbo Akademi
 
Vaasa
Vaasan yliopisto
Svenska handelshögskolan
Åbo Akademi