Julkiset hankinnat 2011-2014

Tarjousaika
päättynyt

 Päättyneet
tarjouspyynnöt

Liitteet

 Lisätietoja

Päätös 

4.12.2014
klo 13.00

Tarjouspyyntö kuvantamis-
palveluista Joensuun ja
Jyväskylän yksikköön

Liite 1: 
Yleinen tarjouslomake

Liite 2:
Paikkakuntakohtainen
tarjouslomake

---

Liite 3:
Hankinta
-päätös 

24.11.2014

klo 15.00

Tarjouspyyntö pesulapalveluista

---

---

Hankinta
-päätös 

8.10.2014
klo 13.00

Tarjouspyyntö tietoturvallisuus-
palveluiden toimittamisesta

Liite 1: Tarjouslomake
Liite 2: Referenssi-
lomake
Liite 3: Henkilölomake

Liite 4:
Kysymykset
ja vastaukset

Liite:
Hankinta
-päätös

3.10.2014
klo 13.00

Osallistumishakemuspyyntö
tarjouskilpailuun taloushallinnon
järjestelmäratkaisun tarjoami-
sesta palveluna

Liite 1: Osallistumis-
hakemuslomake
Korjaus osallistumis-
hakemuslomakkeeseen

Liite 2: Referenssi-
lomake
Liite 3: Alustava vaa-
timusmäärittely

Liite 4:

Kysymykset
ja vastaukset 

Liite 5:
Väli-
päätös

Liite 6:
Hankinta
-päätös 

 25.8.2014

Tillitoimistopalvelut-tietopyyntö

Liite 1: Vastauslomake

Liite 2: Lisätiedot

 ---

--- 

 25.8.2014

Taloushallinto-ohjelmiston
tietopyyntö

Liite 1: Vastauslomake

Liite 2: Lisätiedot

 ---

--- 

25.8.2014 klo 10.00

Tarjouspyyntö tallennus-, palvelin- ja varmistusjärjestelmästä sekä migraatiotyöstä

Liite 1: Tarjouslomake

Liite 2: Referenssiloma-ke

Liite 3: Kysymykset,
vastaukset,
tarjouspyyn-
nön tarken-
nukset

Liite 4:
Hankinta
-päätös

Liite 5:
Perustelu
-muistio 

17.2.2014
klo 13.00

Tarjouspyyntö integraatio-
palveluiden toimittamisesta

Liite 1: Arkkitehtuuri-
periaatteet

Liite 2: Integraatiotoi-
minnon kuvaus

Liite 3: Vastuunjako-
taulukko

Liite 4: Prosessi-kuvaukset

Liite 5: Tarjouslomake

Liite 6: Referenssi-
lomake

 

Liite 7:
Lisätiedot ja
vastaukset
kysymyksiin
(päiv. 27.1.)

Liite 8:
Päätös
neuvot-
telu-
menet-
telyyn
siirty-
misestä

 

Liite 9:
Hankinta
-päätös 

3.1.2014
klo 13.00

Tarjouspyyntö ravintola- ja
kahvilapalveluista (Helsingin
toimipiste)

Liite 1: Tarjouslomake

Liite 2a: Tilojen esittely ja pohjapiirros 1/2

Liite 2b: Tilojen esittely
ja pohjapiirros 2/2

Liite 3a: Keittiön kalusteet 1/2

Liite 3b: Keittiön kalusteet 2/2

Liite 4: Kustannus-
vastuujako

Liite 5: Tilavuokrauksen kuvaus ja hinnoittelu

Kysymykset

ja vastaukset

Liite 6:
Hankinta
-päätös

2.12.2013
klo 14.30
Tarjouspyyntö sähköinen palve-
lupolku - ePPU -järjestelmästä

Liite 1: Kokonais-
prosessikuvaus, vaihe1
Liite 2: Kokonais-
prosessikuvaus, vaihe2
Liite 3: Kokonais-
arkkitehtuuri
Liite 4: Toimintamalli,
ehkäisypotilas
Liite 5: Toimintamalli, syömishäiriö
Liite 6: Ajanvaraus

Liite 7: Vaatimukset
Liite 8: Tarjouslomake
Liite 9: Referenssi- ja
henkilöstölomake

 ---

Liite 10:
Hankinta
-päätös 

3.12.2013
klo 14.30
Tarjouspyyntö
postituspalveluista
Liite 1:
Tarjous- ja hinnoittelulomake
Kysymykset
ja
vastaukset
 
Liite 2:
Hankinta
-päätös 

18.10.2013

klo 13.00

Hankintailmoitus potilastietojärjestelmästä

Liite 1:
osallistumishakemus-
lomake

Liite 2:
Referenssilomake

Liite 3:
Alustava toiminnallinen
vaatimusmäärittely

Liite 4:
Alustava tekninen
vaatimusmäärittely

Kysymykset ja
vastaukset

 

Liite A:
YTHS-
arkkitehtuuri

Liite B:
Potke-
prosessi-
kuvaukset

 

Liite 5:
Väli-
päätös

 

Liite 6:
Hankinta
-päätös

 

15.8.2013
klo 14.30 

Tarjouspyyntö pankkipalveluista 

Liite 1:
Tarjous- ja hinnoittelulomake

Liite 2:
Oikaistu tarjous- ja
hinnoittelulomake

Kysymykset

ja

vastaukset 

Liite 1:
Hankinta
-päätös

21.5.2013

klo 15.30

Tarjouspyyntö ultraäänikuvaus-
laitteesta Töölön toimipisteeseen

 

Tarkennus tarjouspyyntöön (6.5.)

Liite 1:
Tarjousvertailun ratkaisuperusteet

Liite 2:
Tarjouslomake

---

Liite 1:
Hankinta
-päätös

Liite 2:
Laatu
-pisteytys

Liite 3:

Väli
-päätös 

11.4.2013

klo 14.30

Tarjouspyyntö hammashuollon hoitokaapistosta

---

---

Liite 1:
Hankinta
-päätös

5.4.2013

klo 13.30

Tarjouspyyntö suun terveydenhuollon hoitokoneiden hankinnasta

---

---

Liite 1:
Hankinta
-päätös

21.3.2013

klo 15.30

Tarjouspyyntö panoraamatomografialaitteista Tampereen, Joensuun ja Lappeenrannan yksiköihin

Liite1:

Hankinnan ratkaisuperusteet

Liite 2:

Tarjouslomakkeet

Kysymykset ja vastaukset

Liite 1:
Hankinta
-päätös

6.3.2013

klo 15.30

Tarjouspyyntö potilastietojärjestelmän asiantuntijapalvelusta

Liite 1: Hankintastrategia

Liite 2:

Yhteystiedot

Liite 3:

Vähimmäisvaatimukset

Liite 4:

Hintatiedot

Liite 5:

Vakuutus- ja sitoumuslomake

Kysymykset ja vastaukset

Liite 1:

Hankinta
-päätös

Liite 2:

Perustelut

30.11.2012

klo 14 

Tarjouspyyntö laboratorion näytteenottovälineistä ja laboratoriotarvikkeista

Liite 1: Laboratoriotarvikkeiden toimitusosoitteet
Liite 2: Tarjouslomake

Kysymykset ja vastaukset

 Liite 1:

Hankinta

-päätös

5.11.2012
klo 12

 

Tarjouspyyntö tilintarkastuspalvelusta

Liite 1: Tasekirja 2011

Kysymykset ja vastaukset

 Liite 1:

Hankinta

-päätös

9.10.2012

klo 15

Tarjouspyyntö YTHS:n Töölön toimipisteen jätehuollosta (toinen ilmoitus)

Liite 1: Hinnoittelulomake

Liite 2:

Sitoumus ehtoihin

 ---

 Liite 1:

Hankinta

-päätös

15.8.2012

klo 15

Tarjouspyyntö YTHS:n Töölön toimipisteen jätehuollosta

Liite 1:

Tarjouslomake

 ---

 Liite 1:

Hankinta

-päätös

15.8.2012

klo 15

Tarjouspyyntö yleisterveyden hoitotarvikkeista ja tarveaineista

Liite 1: Toimitusosoitteet

Liite 2: Tarjouslomake

Kysymykset ja vastaukset

 Liite 1:

Hankinta

-päätös

31.8.2012

klo 14

Tarjouspyyntö YTHS:n toiminnassa tarvittavista laboratorio- ja konsultaatiopalveluista

Liite 1: Hinnoitteluliite

Liite 2: YTHS:n toimipisteet

Kysymykset ja vastaukset

 Liite 1:

Hankinta
-päätös

15.8.2012

klo 14

Tarjouspyyntö vahinkovakuutuksista

 ---

Kysymykset ja vastaukset

 Liite 1:

Hankinta

-päätös

16.4.2012 klo 14

Tarjouspyyntö YTHS:n suun terveydenhuollon hoitokoneiden hankinnasta

 ---

 ---

 Liite 1:

Hankinta-päätös

11.5.2012 klo 14

Tarjouspyyntö suun terveydenhuollon vuokratyövoiman hankinnasta YTHS:n Seinäjoen opiskeluterveydenhuoltoon

 ---

Kysymykset ja vastaukset

 Liite 1:

Hankinta

-päätös

20.4.2012 klo 14

Tarjouspyyntö YTHS:n sanelupalvelusta

 ---

Kysymykset ja

vastaukset

 Liite 1: Hankinta

-päätös

 09.03.2012

Tarjouspyyntö johdon raportointipalvelusta

 

Liite 1: Tuloskorttiseloste

Liite 2: Medicus-järjestelmä

Liite 3: Raindance

Liite 4: Populus

Liite 5: Vaatimukset

Kysymykset ja

vastaukset

Liite 1:

Hankinta

-päätös 

 

10.11.2011

klo 15

Tarjouspyyntö YTHS:n suunterveyden tarveaineista + liitteet (1-3)

 

Liite 4: Tarveaineiden tarjouslomake

Liite 5: Toimitusosoitteet

Liite 6:

YTHS:n ostot

Liite 7: YTHS:n ostot, b

Liite 8: Paikkamateriaalit, sidos- ja käsitt.aineet

Liite 9: Juurenhoitotarvikkeet

Liite 10: Perushoidon tarvikkeet

Liite 11: Erityishoitojen tarvikkeet

Liite 12: Desinfektio ja välinehuolto

 

Kysymykset

ja

vastaukset

 

Liite 1:

Hankinta-

päätös

 

10.11.2011

klo 15

Tarjouspyyntö YTHS:n suunterveyden pienlaitteista ja instrumenteista + liitteet (1-3)

 

Liite 4: Pienlaitteiden tarjouslomake

Liite 5: Instrumenttien tarjouslomake

Liite 6: Toimitusosoitteet

Liite 7: Pienlaitteet

Liite 8: Instrumentit

Kysymykset ja vastaukset

 

Liite 1:

Hankinta-päätös

 21.9.2011

Tarjouspyyntö YTHS:n röntgenlaitteista

 

Tarkennus tarjouspyyntöön liittyen

 ---

 ---

 

Liite 1:

Hankinta-

päätös

29.7.2011 klo 15

Tarjouspyyntö YTHS:n terveyspalvelujen takaisinsoittojärjestelmästä

 ---

 ---

 

Liite 1:

 

Hankinta-

päätös

 

17.6.2011 klo 15

Tietopyyntö:

Tietopyyntö YTHS:n toiminnan seurannan ja raportoinnin tehostamista varten

 

Liite 1: YTHS:n mittaristo ja raportointi 

Liite 2: Periaatetason arkkitehtuurin ja ratkaisun kartoitus

 ---

 

 

22.6.2011

klo 12

Seinäjoen ammattikorkeakouluopiskelijoiden suunterveyden palveluiden tuottaminen ajalle 1.9.2011 - 31.7.2014

 

Liite 1: Palvelukuvaus

Liite 2: Luonnos ostopalvelu-

sopimukseksi

Liite 3: Tarjouslomake 

Kysymykset ja vastaukset

 

Liite1:

Hankinta-

päätös

13.6.2011

klo 14

 

Laboratoriopalvelut

Liite 1: Toimipisteiden osoitetiedot

Liite 2: Hinnoittelu

Kysymykset ja vastaukset

Liite1:

Hankinta-

päätös