YTHS:n verkkoasioinnin ohje

YTHS:n henkilökunta noudattaa näitä verkkopalveluohjeita.

YTHS:n verkkopalveluihin pääsy edellyttää opiskelijoilta terveydenhoitomaksun maksamisen. Syyslukukausi alkaa 1.8. ja kevätlukukausi alkaa 1.1. vuosittain.

 1. Tietojen suojaamisvelvollisuudesta ja salassapitovelvollisuudesta seuraa, että YTHS voi asioida verkossa vain turvallisen viestintäkanavan kautta, missä on riittävän vahva salaus ja osapuolet voidaan tunnistaa vahvasti. Turvallisia viestintäkanavia ovat:
  • Self (sähköinen terveyskysely, ajanvaraus, turvallinen viesti, lomakkeet, chat ja videovastaanotto)
  • Suomi.fi-viestit (käynnistyvät yths.fi lomakkeista)
  • Seksitautien etätestaus Telelab.fi
 2. Suojaamatonta viestintäkanavaa (esim. sähköposti) ei saa käyttää henkilö-, potilas-, tai hoitotietojen lähettämiseen edes opiskelijan nimenomaisella suostumuksella. Potilastiedoksi lasketaan myös tieto potilassuhteesta (esim. ajanvarauksesta).
 3. Opiskelija voi suojaamattoman viestintäkanavan avulla kysyä yleistä neuvontaa esim. siitä, millä edellytyksillä ja miten jotain palvelua voi hakea. Tällaiseen yleiseen tiedusteluun voidaan vastata opiskelijan käyttämällä viestintäkanavalla (esim. Facebook, Twitter, sähköposti). Jos yhteydenotto sisältää suojattavaa tietoa on ohjattava opiskelija käyttämään kohdan 1. viestintäkanavia.
 4. Suojaamattomaan sähköpostiin verrattuna matkapuhelimen tekstiviesti on teknisesti turvallisempi, ja seuraavissa tapauksissa YTHS voi käyttää sitä tietojen lähettämiseen:
  • Hoitoaikamuistutukset
  • Muut potilastietojärjestelmän automaattiset heräteviestit
  • Hoitoajan peruutukset
  • Asiakaspalautteen kerääminen
  • Sähköisen reseptin uusimispyyntöjen käsittely
  • Muu asiointi, kun opiskelijaa ei tavoiteta ensisijaisilla tavoilla (puhelin, turvalliset viestintäkanavat)
 5. Sähköpostilla YTHS lähettää vain potilastietojärjestelmän automaattisia heräteviestejä, jotka eivät sisällä suojattavia tietoja.
 6. Tekstiviestin, sähköpostin ja turvallisten viestintäkanavien käyttäminen terveydenhuollossa edellyttää opiskelijan suostumusta. Suostumuksen anto tapahtuu ensisijaisesti Self-portaalin kautta, mistä tieto siirtyy potilastietojärjestelmään. YTHS:n käyttämät yhteystiedot ovat peräisin opiskelijoilta itseltään.
 7. Kaikesta yksittäisen opiskelijan hoitoon liittyvästä viestinnästä tulee tehdä merkintä potilastietojärjestelmään.

 

Lähteet: Tietosuojavaltuutetun kannanotto 1.7.2010 Dnro 1475/41/2009