Potilastietojen tilaaminen

Opiskelijalla on oikeus saada kopiot sairauskertomuksistaan ja tarkastaa hänestä kerätyt henkilötiedot. Omien potilastietojen katselu onnistuu helpoiten Kelan Omakanta-palvelussa. Omakannassa on yleis- ja mielenterveyden tiedot 30.6.2016 alkaen. Suunterveyden tietoja alamme viemään Kantaan syksyllä 2019. Mikäli halutaan tätä vanhempia tietoja, tulee pyyntö kopioista tehdä verkkolomakkeella. Pyynnön voi esittää myös henkilökohtaisesti tai potilasrekisterin tarkastuspyyntölomakkeella opiskelupaikkakunnan YTHS -toimipisteeseen. Tietojen luovuttaminen edellyttää opiskelijan tunnistamista, joten kirjeitse esitetyn pyynnön perusteella annettavat tiedot on noudettava toimipisteestä.

Potilasasiakirjat luovutetaan asiakkaalle paperisina tulosteina sen jälkeen kun olemme saaneet joko sähköisen asiakirjapyynnön tai paperisen allekirjoitetun pyynnön. Potilasasiakirjojen toimitusaika on noin viikko.

Tilaa potilasasiakirjat verkkoasioinnin  kautta.

 Kirjeitse esitettyyn pyyntöön tulee kirjata:

  • nimi
  • henkilötunnus
  • osoite ja puhelinnumero
  • miltä sektorilta asiakirjakopioita pyydetään (yleisterveys, suunterveys, mielenterveys)
  • mitä tietoja ja miltä ajanjaksolta tietoja halutaan.

Pyynnössä tulee olla omakätinen allekirjoitus ja nimenselvennys.

Toimita allekirjoitettu potilasasiakirjapyyntö osoitteeseen:

YTHS Rovaniemen toimipiste

PL 92, 96101 Rovaniemi

Hampaiston röntgenkuvista voit pyydettäessä saa kopion cd:lle.

Röntgen- tai ultraäänikuvia lainataan tarvittaessa. Kuvat pitää palauttaa lainapaikkaan.

Lue lisää YTHS:n potilasrekisterin tietosuojalausekkeesta  tai ota puhelimitse yhteyttä:

  • yleisterveys ja mielenterveys puh. 046 710 1090
  • suunterveys puh. 046 710 1093