Uutinen
Open menu

19.4. YTHS-päivän teemana yksinäisyys: Yksinäisyys vahingoittaa

Ajankohtaista

6.4.2018

Yksinäisyys on yksi suomalaisten elämänlaatua eniten heikentävistä tekijöistä.  Se voi jopa kuusinkertaistaa erilaiset terveysriskit. Yliopisto-opiskelijoista jopa 10 % kokee yksinäisyyttä. Siksi ensimmäistä kertaa järjestettävän YTHS-päivän teemana on yksinäisyys. 19.4.2018 järjestettävä päivä näkyy kampuksilla eri puolilla Suomea.

Yksinäisyys on terveysriski

Yksinäisyys aiheuttaa psyykkistä ja fyysistä kipua. Se voi jopa kuusinkertaistaa erilaiset terveysriskit, alentaa vastustuskykyä ja lisätä riskiä haitalliseen päihteiden käyttöön. Mielen sisällä syntyy suurinta vahinkoa, sillä yksinäinen kääntyy pikku hiljaa itse itseään vastaan. Sosiaalisen yhteyden puute synnyttää ajatuksia siitä, että on vääränlainen, ei-hyvä, vastenmielinen, erilainen kuin muut, sosiaalisesti osaamaton. Silloin konkreettisen yksinäisyyden kokemuksen lisäksi pahaa oloa lisää se, ettei ole turvassa omassa mielessä, vaan omien ajatusten maailma on itseä syyttävä ja piinaava.

Vastalääkkeenä vuorovaikutus

Julkisuudessa puhutaan tällä hetkellä erityisesti vanhusten yksinäisyydestä, mutta sama haava yhdistää kaikenikäisiä suomalaisia. Myös yliopisto-opiskelijat kokevat yksinäisyyttä. YTHS:n toteuttaman korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen (KOTT 2016) tulosten mukaan yksinäisiä on opiskelijoissa eri mittareiden mukaan noin 4–10 %. Turun yliopiston kasvatuspsykologian professorin, yksinäisyyttä tutkivan Niina Junttilan mukaan realistisin arvio on 10 %, kun huomioidaan koko väestön yksinäisyyden kokemusten yleisyys.

Yksinäisyyden vastakohta on yhteisöllisyys ja vastalääke vuorovaikutus. Vuorovaikutusta ei kukaan kuitenkaan voi saada yksin aikaan, se syntyy ihmisten välillä. Siksi yhteisöillä on lähes loputtomat mahdollisuudet vaikuttaa välillisesti jäsentensä yksinäisyyden kokemuksiin. Yliopisto-opiskelijat ovat sikäli onnekkaassa asemassa, että valmiita yhteisöjä on tarjolla niin vuosikurssien, ainejärjestöjen, osakuntien kuin laitosten ja tiedekuntienkin muodossa. Yhteisöllisyys vaatii rakentuakseen nimensä mukaisesti yhteisön. Yksi YTHS:n tärkeä tehtävä on alusta asti ollut yhteisöterveyden edistäminen, työ jolla lisätään opiskeluyhteisöjen ja niiden kautta jokaisen opiskelijan hyvinvointia.

Yksinäisyys YTHS-päivän teemana

Kampuksilla ympäri Suomen järjestetään 19.4. ensimmäinen valtakunnallinen YTHS-päivä. Päivän teemana on yksinäisyys. Haluamme nostaa tietoisuutta yksinäisyyden vahingoittavuudesta ja olla mukana tarjoamassa ideoita ja keinoja yhteisöllisyyden lisäämiseen opiskelijoiden keskuudessa.

YTHS-päivä näkyy kampuksilla ympäri Suomen. Ohjelma julkaistaan www-sivuilla pian!