Uutinen
Open menu

Laatupassi varmistaa hoidon ja palvelun laadun

Ajankohtaista

23.1.2017

YTHS on kehittänyt terveydenhuollon henkilöstölleen oman Laatupassin, jollaista ei ole käytössä muualla. Laatupassi standardisoi YTHS:n koko potilashoidon ja palvelun laadun. Sen sisältöä ovat esimerkiksi laadunhallinta- ja omavalvontasuunnitelmat, palvelupalauteprosessi ja terävien instrumenttien käytön opastus. Laatupassilla varmistetaan tasalaatuiset palvelut. Tämä luo vankan pohjan maan hallituksen sote-linjausten mukaisten muutosten toteuttamiselle.

Tavoitteena on, että Laatupassin suorittavat kaikki terveydenhuollon ammattihenkilöt. Tavoitteen toteutumista seurataan vuosittain YTHS:n terveyspalveluyksiköiden tulos- ja tavoitesopimuksissa.

YTHS:n laadunhallintakoordinaattorina toimiva johtajahammaslääkäri Anne Komulainen kertoo, että Laatupassi on tärkeä osa YTHS:n potilasturvallisuutta ja omavalvontaa.

”Osa Laatupassin sisällöstä on lainsäädännön määrittelemää, mutta osa on sellaista, johon lainsäädännöllisiä kriteerejä ei ole. Potilashoidon ja palvelujen laatu on nyt käytännönläheisellä tavalla kokonaisuudessaan standardisoitu.”

Laatupassi on liitetty osaksi YTHS:n perehdytysohjelmaa. Uuden työntekijän tulee suorittaa kaikki Laatupassin yhdeksän osiota puolen vuoden sisällä siitä, kun hän on aloittanut tehtävässä. Nykyiset työntekijät suorittavat passin sisällöt esimiehen kanssa sovitussa järjestyksessä ja aikataulussa. Suoritetuista osioista raportoidaan esimiehelle.