Uutinen
Open menu

Jännitystä vai vireytymistä? YTHS:ltä uusi opiskelijaopas jännittäjille

Ajankohtaista

25.10.2010

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön uusi opas "Jännittäminen osana elämää" tarjoaa opiskelijoille käytännöllisiä selviytymiskeinoja esiintymistilanteisiin, jännittäville tilanteille altistumiseen, mielikuvien käyttöön ja uudenlaiseen suhtautumiseen sekä rentoutumiseen ja hyvinvointiin. Opas ohjaa opiskelijoita tarvittaessa jännittäjille tarkoitettujen hoitomuotojen piiriin.
 
Normaali jännittäminen on luonnollinen osa elämää - kaikki jännittävät joskus. Osalle ihmisistä jännittämisestä muodostuu merkittävä toiminnallinen haitta. Jännittämistä voidaankin tarkastella eri näkökulmista: kliinisenä diagnoosina sosiaalisesta ahdistuneisuudesta tai epävarmana suhtautumisena haastaviin esiintymistilanteisiin.
 
Jännittäminen osana elämää -opas kokoaa yhteen kliinisessä työssä ja erityisesti jännittäjien ryhmissä havaittuja keskeisiä jännityksen lievennyskeinoja ja hoitomuotoja. Oppaassa käsitellään tiivistetysti jännittämisen syntyhistoriaa eli perimän, aiempien ihmissuhteiden ja elämänkokemusten vaikutusta jännittämiseen. Sen avulla lukija voi tutustua jännityksen aiheuttamaan kielteiseen minäkuvaan, sisäiseen puheeseen ja jännittäjän uskomuksiin itsestä. Oppaassa hoidolliseen näkökulmaan yhdistyy myös viestinnällinen näkökulma, jossa jännittämisen oireet on mahdollista tulkita eräänlaisena tilanteeseen vireytymisenä, ja samalla minäkuvasta voidaan erottaa omaksi osa-alueekseen viestijäkuva.
 
Jännittäjien ryhmähoidosta on saatu lupaavia tuloksia opiskeluterveydenhuollossa. Ryhmässä jännittämisen kokemus on läsnä ja myös altistaminen hoitomuotona toteutuu turvallisessa ilmapiirissä. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiössä ryhmiä vetävät sekä psykologit että psykologi ja puheviestinnän opettaja -työparit.
 
Tutustu oppaaseen verkossamme tai tilaa julkaisu Oppaat ja julisteet -sivulta.

Huom! Jännittäminen osana elämää -opiskelijaoppaan sisäkannessa kohdassa "Tilaukset" on väärä sähköpostiosoite.
Oikea sähköpostiosoite on: julkaisutilaukset(at)yths.fi.
 
 
Lisätietoja:
 
Psykologi Minna Martin, p. 046 710 6157
Psykologi Hanna-Katja Heiska, p. 046 710 1566