Uutinen
Open menu

Opiskelijoiden päihdeohjelma korostaa ennaltaehkäisyä ja varhaista puuttumista

Ajankohtaista

10.9.2019

Opiskelijoiden päihdeohjelma on toimenpideohjelma opiskelijoiden päihteiden käytön ehkäisemiseksi ja ongelmatilanteisiin puuttumisen tueksi. Päihteidenkäytöllä voi olla merkittävä vaikutus opiskelijan suoriutumiseen opinnoissa ja jaksamiseen. Nuorena aikuisena omaksutut päihdekäyttötottumukset usein jatkuvat samanlaisina myöhemmin elämässä. Päihteillä tarkoitetaan päihdeohjelmassa alkoholia, huumeita ja lääkkeitä, joita on käytetty päihdyttävässä tarkoituksessa.

Päihdeohjelman tavoitteena on

  • edistää opiskelu- ja työkykyä,
  • edistää opiskelijoiden terveyttä ja hyvinvointia,
  • ennaltaehkäistä päihdehaittoja,
  • helpottaa puuttumista opiskelijan päihdeongelmaan ja
  • parantaa hoitoonohjausta.

Lisäksi päihdeohjelman pitkän aikavälin tavoitteena on vaikuttaa opiskelijoiden päihteidenkäyttökulttuuriin.

YTHS on ollut mukana laatimassa opiskelijoiden päihdeohjelmaa vuonna 2014. Ohjelman laatimisesta vastasi UNIFI, mukana olivat myös yliopistot ja Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL). Päihdeohjelma on päivitetty OHA-forumin, UNIFIn, YTHS:n sekä SYLin yhteistyönä vuonna 2018. Nyt päihdeohjelma on julkaistu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Tutustu opiskelijoiden päihdeohjelmaan.