Uutinen
Open menu

YTHS:n terveyskysely uusille opiskelijoille jo 10. kerran: tietoa palveluiden suunnitteluun

Ajankohtaista

3.9.2019

YTHS on kutsunut syksystä 2009 alkaen kaikki korkeakouluissa ensimmäistä lukuvuottaan opiskelevat opiskelijat terveystarkastukseen, joka koostuu sähköisesti toteutetusta terveyskyselystä ja tarvittaessa henkilökohtaisesta tapaamisesta. Tänä syksynä kutsun kyselyyn saa jälleen lähes 25 000 opiskelijaa eri puolilla Suomea.

— YTHS otti sähköisen terveyskyselyn käyttöön ensimmäisenä Suomessa ja nyt 10 vuoden jälkeen on helppo todeta, että sen merkitys sekä opiskelijan hyvinvoinnille että palvelujemme kohdentamiselle ja resurssoinnille on kiistaton, arvio YTHS:n johtajaylilääkäri Päivi Metsäniemi. 

YTHS hyödyntää järjestelmällisesti toiminnasta syntyvää tietoa mm. palvelutarpeesta, asioinnista, laadusta ja vaikuttavuudesta. Uusille opiskelijoille kohdennettu terveyskysely on yksi tärkeistä tietolähteistä, kun palveluita suunnitellaan ja kohdennetaan. Terveyskyselyn avulla voidaan myös muodostaa kokonaiskuva valitun oppilaitoksen opiskelijoiden tilanteesta ja saada tietoa koko yhteisön terveyden edistämisen pohjaksi.

YTHS:n terveyskyselyssä kartoitetaan laajasti terveyteen ja siihen vaikuttaviin asioihin liittyviä teemoja; terveydentilaa, terveyskäyttäytymistä, ihmissuhteita ja opiskeluun liittyviä asioita. Jokainen terveyskyselyyn vastannut opiskelija saa henkilökohtaisen arvion terveydentilastaan ja tarpeen mukaan varataan vastaanottoaika.

— Meille on tärkeää tavoittaa opiskelijat, joilla on terveysongelmia tai jotka muuten tarvitsevat tukea, heti opintojen alussa. Terveyskyselyn avulla voimme kohdentaa henkilökohtaiset terveystapaamiset juuri niille opiskelijoille, jotka niistä potentiaalisesti eniten hyötyvät. Jos tunnistamme esimerkiksi mielenterveyden ongelmia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, matalan kynnyksen lyhytaikainen hoito tuo todennäköisesti avun useimmille, Metsäniemi sanoo.

Terveyskysely tavoittaa oikean kohderyhmän

Opiskelijoiden terveyskyselyn vastausprosentit ovat vaihdelleet vuosittain. Vuonna 2009 vastaajia oli 55 %, viime lukuvuonna vastausprosentti oli 39 %. Opiskelijoiden mukaan vastaamattomuus johtuu mm. kiireestä ja huonosti tavoittaneesta viestinnästä.

Viime syksynä valmistunut tutkimus Sähköiseen terveyskyselyyn vastaamatta jättäneet yliopisto-opiskelijat*) kuitenkin osoittaa, että terveyskysely tavoittaa ne opiskelijat, jotka sen pitääkin tavoittaa.  

— Tutkimuksen perusteella YTHS:n terveyskysely tunnistaa ensimmäisen vuoden opiskelijoista ne, joilla on terveysongelmia. Tuloksista käy ilmi, että terveyskyselyyn vastaavat aktiivisemmin ne yliopisto-opiskelijat, jotka eivät koe terveydentilaansa ja mielialaansa hyväksi. Ns. katoon ei siis juurikaan jää sairaampia tai enemmän psyykkisistä oireista kärsiviä, Metsäniemi sanoo.

Lisätietoja:
johtajaylilääkäri Päivi Metsäniemi, p. 045 633 8858

Lisätietoja tutkimuksesta:
tutkija, LL Noora Seilo, Tampereen yliopisto, p. 0400 815778
*) Ritakorpi, M., Kaunonen, M., Kaila, M., Paldanius, S., & Seilo, N. (2019). Sähköiseen terveyskyselyyn vastaamatta jättäneet yliopisto-opiskelijat - katoanalyysi. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 56(1). https://doi.org/10.23990/sa.70440