Uutinen
Open menu

Opiskeluympäristö vaikuttaa opiskelijan hyvinvointiin

Opy-tarkastusten koulutus 21.8. Espoossa.

Opy-tarkastusten koulutus 21.8. Espoossa.

Ajankohtaista

21.8.2019

Ehtiikö luentojen välissä syömään, onko opiskelutilojen ergonomia kunnossa, esiintyykö opiskeluyhteisöissä häirintää? Näihin ja moniin muihin fyysisiin, psyykkisiin ja sosiaalisiin opiskeluyhteisön hyvinvointitekijöihin paneudutaan opiskeluympäristöjen terveellisyyden ja turvallisuuden tarkastuksissa, ns. OPY-tarkastuksissa.

Opiskeluympäristön ajatellaan usein olevan vain fyysinen ympäristö — kampus monine rakennuksineen ja erilaisine tiloineen. Opiskeluympäristöön kuuluu kuitenkin myös sosiaaliset ja psyykkiset ympäristöt, joiden merkitys hyvinvoinnille on usein fyysistä ympäristöä tärkeämpi. Hyvinvoivalla yhteisöllä on positiivinen vaikutus jokaisen opiskelijan elämään.

Opiskelijoiden ääni kuuluviin

­Lakisääteinen opiskeluympäristöjen tarkastustoiminta käynnistyi 2010-luvun alussa ja on keskeinen osa YTHS:n tekemää työtä opiskeluyhteisöissä.

Opiskeluympäristöjen arvioinnit tehdään kolmen vuoden välein kaikissa korkeakouluissa. Mukana tarkastuksissa ovat mm. opiskelijoiden, korkeakoulun ja YTHS:n edustajat sekä kunnan terveysviranomainen.  

Viime vuosina  OPY-tarkastusten tekemistä eri paikkakunnilla on yhtenäistetty ja käytännön toimintaa sujuvoitettu. Tänä syksynä Tampereella pilotoidaan OPY-tarkastuksen yhteydessä tehtävä opiskelijakysely. Kyselyn kautta opiskelijat pääsevät entistä helpommin kertomaan näkemyksensä opiskeluympäristöstänsä.

OPY-tarkastukset tuottavat tulosta

OPY-tarkastukset antavat tietoa siitä, miten opiskeluyhteisössä voidaan ja miten opiskeluympäristöä voisi edelleen kehittää opiskelijoiden hyvinvointia paremmin tukevaksi. Havaittujen muutostarpeiden toteutumista seurataan vuosittain.

 OPY-toiminnalla on saatu jo paljon aikaan ja YTHS kehittää toimintaa yhä tuloksellisemmaksi.  Tarkastusten perusteella yliopistot ovat mm. luoneet varhaisen välittämisen malleja, kehittäneet päihteiden käyttöön ja häirintään liittyviä toimintamalleja sekä kehittäneet fyysisen opiskeluympäristön ergonomiaa.  

Lisätietoja: yhteisöterveyden ylilääkäri Noora Seilo, p 046 876 9731