Uutinen
Open menu

Kaipaatko kaveria Tampereella? Lähetä nyt kaveripyyntö.

Ajankohtaista

21.5.2019

Kaveri-hanke tarjoaa kavereita niitä kaipaaville Tampereella.  YTHS tarttui yhteistyökumppaneidensa Suomen Punaisen Ristin Tampereen osaston, Tampereen yliopiston ja Tampereen ylioppilaskunta TREY:n kanssa opiskelijoiden yksinäisyyden torjumiseen välittämällä kavereita niitä kaipaaville. Kaveri-hankkeen tavoitteena on saattaa yhteen yksinäisyyttä kokevia opiskelijoita hankkeessa koulutettavien vapaaehtoisten kavereiden avulla.  Vapaaehtoisiksi kavereiksi on ilmoittautunut tähän mennessä 15 henkilöä. Heitä on koulutettu kevään aikana kaveritoimintaan.

Kaveritoiminta toteutuu SPR:n nykyisten ystävätoiminnan käytäntöjen mukaisesti. Ystävätoiminnan periaatteena on, että sitä toteutetaan tavallisen ihmisen taidoin (ei ammattiauttajana), palkattomasti ja vapaaehtoisesti sekä luotettavasti, puolueettomasti ja tasavertaisesti: Kaverina kaverille, yhteisen kivan tekemisen merkeissä.

Lähetä kaveripyyntö 

Jos sinä tamperelainen opiskelija kaipaat kaveria ja haluat tutustua uuteen ihmiseen yliopistolla, ilmoittaudu mukaan. Lähetä kaveripyyntö ja ota rohkeasti yhteyttä vapaaehtoistoiminnan koordinaattoriin Kaisa Kuuppoon (kaisa.kuuppo@redcross.fi) Koordinaattori etsii ystävää kaipaaville kaverin vapaaehtoisten joukosta. Vapaaehtoinen kaveri ottaa sinuun yhteyttä ja voitte keksiä yhdessä vapaavalintaista puuhaa.

Yksinäisyys riipaisee yhä useampaa opiskelijaa

Hanke on yksi YTHS:n vuoden 2019 yhteisöterveyden hankkeista.  Näiden hankkeiden tavoitteena on kehittää yhteisöterveystyötä: luoda uusia avauksia, kehittää olemassa olevaa toimintaa ja vakiinnuttaa käytäntöön hyviä kokeiluja.

Kaveri-hanke tarttuu yliopisto-opiskelijoiden kokemaan yksinäisyyteen ja ulkopuolisuuden tunteeseen. Näistä syistä yhä useamman yliopisto-opiskelijan mieliala oireilee ja opiskelijat hakeutuvat YTHS:n vastaanotolle. KOTT 2016 (Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2016) tutkimuksessa yksinäisyyttä koki 8 % miehistä ja 6 % naisista. 22 % vastasi, ettei koe kuuluvansa mihinkään ryhmään. YTHS:n kokemusten mukaan opiskelijat kaipaavat ystäväkseen juuri toista opiskelijaa.