Uutinen
Open menu

YTHS-laki hyväksyttiin – laajentumisen valmistelu käynnistyy välittömästi

Ajankohtaista

1.3.2019

Hallituksen esitys korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuoltoa koskevaksi laiksi hyväksyttiin eduskunnassa tänään 1.3.2019.

— Tämä on hyvä uutinen. Lakiesitystä käsitelleiden keskeisten valiokuntien lausunnot sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö lakiesityksestä olivat myönteisiä ja niihin näkemyksiin oli eduskunnankin helppo yhtyä. Koko Suomen tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että opiskelijoiden terveydestä pidetään hyvää huolta, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön toimitusjohtaja Katariina Poskiparta sanoo.

Laajentumisella vahva perusta

YTHS-laki tulee voimaan 1.1.2021. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiössä valmistautuminen kaksinkertaisen asiakasmäärän palvelemiseen käynnistyy välittömästi. Vahva perusta on jo olemassa, ja osana normaalia kehittämistoimintaa on viime vuosina otettu käyttöön laajentumisen kannalta keskeisiä uusia toimintatapoja ja palvelukanavia.

— Pohjana meillä on valtakunnallinen, kansallisiin järjestelmiin integroitu potilastietojärjestelmä, valmiit toiminnan rakenteet sekä monialaiset yhteistyöverkostot opiskeluyhteisöjen terveyden edistämiseen. Opiskelijoiden toiveita ja tarpeita kuunnellen olemme viime vuosina kehittäneet palvelukanaviamme ja ottaneet käyttöön digitaalisia ratkaisuja, jotka ovat myös kustannustehokkaita ja skaalautuvat kasvavan ja monimuotoisen opiskelijajoukon palvelemiseen. Osana normaalia toiminnan kehittämistä tehdyt ratkaisut ovat laajentumisessa meille suureksi eduksi, Poskiparta sanoo.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön näkökulmasta laajentumiseen liittyy myös haasteita.

— Meillä on erinomaiset valmiudet laajentumiseen, mutta totta kai tämä on meille myös näytön paikka. Toimeenpano eli se miten onnistumme palvelutuotannon muutoksessa, oikein mitoitetun toimipaikkaverkoston luomisessa ja henkilöstöpolitiikassa ratkaisee, Poskiparta miettii.

Johtotähtenä yhdenvertaisuus

Korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuoltoa koskevan lain tavoitteena on turvata hyvin toimivat yhdenvertaiset opiskeluterveydenhuollon palvelut sekä yliopisto- että ammattikorkeakouluopiskelijoille. Tämä on myös Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön johtotähti, kun palvelumallia ja toimipaikkaverkostoa rakennetaan.

— Tämä on se lähtökohta, josta käsin olemme uudistamassa toimintamalliamme. Haluamme olla arvojemme – yhdenvertainen, rohkea, välittävä – mukainen terveyspalvelujen tuottaja, Poskiparta sanoo.

Poskiparran arvion mukaan nyt hyväksytty laki vastaa pääosin nuorten aikuisten palveluntarvetta eikä palveluihin ole laajentumisen myötä tulossa merkittäviä muutoksia. YTHS tarjoaa jatkossakin perusterveydenhuollon tasoiset opiskeluterveyden palvelut ja terveydenhoitolain 17 pykälä pysyy pääosin ennallaan. Tärkeää on YTHS:ään kertynyt ymmärrys ja erityisosaaminen nuorten aikuisten ikävaiheeseen liittyvistä kehityksellisistä piirteistä ja niiden vaikutuksista opiskelijoiden hyvinvointiin sekä terveyspalvelujen käyttöön.

— Periaatteessa ammattikorkeakouluissa opiskelevat ovat palveluiden käyttäjinä samanlaisia nuoria aikuisia kuin nykyisetkin asiakkaamme. On kuitenkin vaikea arvioida, onko olemassa patoutunutta palveluntarvetta joissain tietyissä palveluissa tai esimerkiksi siksi, että kaikki eivät ole löytäneet kuntien palveluiden piiriin, Poskiparta arvioi.

Yhdenvertaisuus on lähtökohta myös toimipaikkaverkoston rakentamisessa. YTHS:n tavoitteena on tietysti varmistaa, että palvelut ovat kaikkien asiakkaiden saatavissa ja saavutettavissa.

— Toimipaikkaverkosto tulee pohjautumaan oppilaitosten opiskelijamääriin. Mitään varmaa toimipaikkojen määrästä, koosta tai sijainnista ei vielä tässä vaiheessa voida sanoa. Ammattikorkeakouluverkoston uusi sopimuskausi alkaa vuonna 2020 ja se voi tuoda vielä mukanaan muutoksia, muistuttaa Poskiparta.

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Katariina Poskiparta, p. 050 396 0010