Uutinen
Open menu

Etävastaanottoa ja etäfysioterapiaa kokeillaan viidellä paikkakunnalla

Etädiagnostiikkalaitteita Vaasan toimipisteessä

Etädiagnostiikkalaitteita Vaasan toimipisteessä

Ajankohtaista

5.9.2018

YTHS:n toimipisteissä Raumalla, Rovaniemellä, Vaasassa, Porissa ja Joensuussa on käynnistynyt pilottikokeilu, jossa selvitetään etädiagnostiikkalaitteiden käyttöä etäkonsultaatioissa. Lisäksi Rovaniemellä, Kuopiossa, Joensuussa ja Vaasassa pilotoidaan etäneuvontaa fysioterapiassa. Pilotit kestävät vuoden 2018 loppuun.

Etäkonsultaatiossa yleislääkäri tekee hoitajan vastaanotolle saapuneelle potilaalle tarvittaessa diagnoosin etäyhteyden kautta. Hoitajan käytössä vastaanottotiloissa on etädiagnostiikkavälineinä korvalamppu, stetoskooppi, dermatoskooppi eli ihon kuvaamisessa käytetty lamppu sekä hd-kamera. Lääkärille välittyy näistä tietokoneelle suoraan ääntä ja kuvaa diagnoosin tekemiseksi. Etäfysioterapiassa hyödynnetään etädiagnoosilaitteisiin kuuluvaa kameraa, jonka avulla fysioterapeutti voi olla Skype-yhteyden kautta vuorovaikutuksessa potilaan kanssa. 

Vastaanotolle tulevalle opiskelijalle kerrotaan ajanvarauksen yhteydessä, että hän on tulossa etävastaanotolle. Etävastaanoton aikoja voi siirtää tai perua vain soittamalla hyvissä ajoin toimipisteen palvelunumeroon. Muuten kyse on normaalista käynnistä eikä vastaanotolle tarvitse erikseen valmistautua.

Etävastaanottojen sekä fysioterapiatoiminnan kehittäminen vastaavat opiskelijoiden palveluntarpeeseen. YTHS:n tavoitteena on yhdenvertaisten palvelujen tarjoaminen mm. toimivia digitaalisia palvelumuotoja kehittämällä.