Uutinen
Open menu

YTHS huolehtii asiakastietojen turvallisuudesta

Ajankohtaista

25.5.2018

YTHS on päivittänyt tietosuojalausekettaan vastaamaan Euroopan unionin uutta tietosuojalakia.

Palvelujen piirissä olevien opiskelijoiden henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen luotettavasti on YTHS:lle ensiarvoisen tärkeää. Uudessa tietosuojalausekkeessa kuvataankin aiempaa selkeämmin ja tarkemmin tapoja, joilla YTHS käsittelee henkilötietoja ja millaisia vaikutusmahdollisuuksia opiskelijalla on tietojensa käsittelyyn. Tavoitteena tietojen käsittelyssä on läpinäkyvyys, vastuullisuus ja luotettavuus.

YTHS käyttää henkilötietoja terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen tuottamiseen, lakisääteiseen valvontaan ja tilastointiin, oman toiminnan tilastointiin ja suunnitteluun sekä tieteellisen tutkimuksen tekemiseksi ja mahdollistamiseksi. Käsiteltävät tiedot ovat peräisin opiskelijoilta itseltään, henkilökunnan havainnoista, oppilaitoksilta tai johdettu edellä mainituista.

Päivitetyn tietosuojalausekkeen käyttöönotto YTHS:llä ei vaadi opiskelijoilta toimenpiteitä, vaan palvelujen käyttöä voi jatkaa normaalisti.

Tutustu tietosuojaan >