YTHS:n tutkimuksia -sarja

48/2016 Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2016
    Kristina Kunttu, Tommi Pesonen, Juhani Saari
47/2013 Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2012     
     Kristina Kunttu, Tommi Pesonen
46/2009 Opiskelu-uupumusmittari SBI-9 yliopisto- ja ammatti-korkeakouluopiskelijoille         
     Katariina Salmela-Aro 
45/2009 Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2008        
     Kristina Kunttu, Teppo Huttunen  
44/2008 Korkeakouluopiskelijoiden suun terveyden muutokset kolmen ensimmäisen opiskeluvuoden aikana      
     Irja Ventä, Lauri Turtola
43/2007 Parantaja sananlaskujen parissa     
     Kyösti Korpiola
42/2006

Palauttaako terapia menetetyn opiskelukyvyn.  Opiskelukyky ja kuntoutus -projektin loppuraportti

     Kari Pylkkänen, Eija Repo

41/2005 Viisaudenhampaiden kirurginen hoitosuositus. Suomalaisten yliopisto-opiskelijoiden tutkimukseen perustuva hoito.      
     Irja Ventä, Lauri Turtola
 40/2005

Yliopisto-opiskelijoiden terveystutkimus 2004      

     Kristina Kunttu ja Teppo Huttunen

 39/2005 Yhteisöterveyttä yhteistyönä
     Antti Pelto-Huikko, Pirjo Koskinen-Ollonqvist
38/2005 Yliopisto-opiskelijoiden psyykkinen oireilu ja siihen yhteydessä olevat tekijät     
     Elina Laaksonen
37/2004 Esiintymisjännittäjille apua          
     Merja Almonkari - Riitta Koskinen (toim.)
 36/2001 Tutortoiminnan kehittäminen
     Päivi Jokinen
35/1999 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön palvelujen käyttö ja palveluihin pääsy
     Reetta Niemelä
34/1998 Opiskelijoiden psyykkinen oirehdinta vuosina 1987-97
     Tuula Pahkinen
33/1998 Naisen itsekokemus, identiteetti ja psykodynaaminen psykoterapia
     Päivikki Engblom
32/1997 NLP psykiatrin työssä
     Pauli Hämeenaho

31/1992

Korkeakouluopinnoissa menestymisen yhteydet elämäntilanteeseen keski-iässä
     Reijo Holmström, Leena Alhoniemi, Jorma Renfors, Heikki Seitsonen
30/1990 Kokeilu ksylitolipurumin käytöstä osana opiskelija-ateriaa
     Lauri Turtola
29/1989 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön yhteisökuva lehtikirjoittelun mukaan
     Martti Kukkonen
28/1989 Hoitosuhde opiskelijoiden psykoterapiassa Prospektiivinen selvitys opiskelijoiden yksilöterapiasta N:o 4
     Timo Niemi
27/1989 Huomioita mielenterveysneuvonnasta preventioon
     Totte Vadén
26/1988

Viisi vuotta jälkeen psykoterapian alun Prospektiivinen selvitys opiskelijoiden yksilöpsykoterapiasta N:o3 
     Timo Niemi  

 25/1987

Korkeakouluopiskelijoiden onnistuneiden psykoterapioiden ennustettavuus Prospektiivinen selvitys opiskelijoiden yksilöterapiasta N:o 2

     Timo Niemi

24/1986

Ajatteleminen mielenterveyden edellytyksenä

     Totte Vadén

23/1986

Selvitys ylioppilaiden terveydenhuollon toimintaympäristöistä

     Ari-Matti Auvinen

22/1986

Opiskelijoiden kivuliaan leukanivelen oireisto sekä sen yhteydet masentuneisuuteen ja purentavirheisiin

     Lauri Turtola, Seppo Eskola, Arja Piirainen, Pekka Ylipaavalniemi, Timo Niemi, Seppo  
     Savolainen

21/1985

Sananlaskujen tieto sairauksista ja niiden hoidosta

     Kyönsti Korpiola

20/1985

Psykologisen asiakassuhteen jäsentäminen

     Totte Vadén

19/1984

Opiskelijoiden terveystarkastukset, terveydentila ja terveyskäyttäytyminen

     Marja-Riitta Tuori, Juhani Peräsalo

18/1984

Korkeakouluopintojen keskeyttämisen taustasta

     Riitta-Liisa Koivisto

17/1984

Psykoterapiapotilaan profiili Prospektiivinen selvitys opiskelijoiden yksilöterapiasta N:o 1

     Timo Niemi, Asko Hietala, Pekka Kinnunen, Matti Luoma, Tuula Pahkinen

16/1984

Korkeakouluopintojen pitkittyminen ja opiskelijoiden mielenterveyden kehitys

     Salli Saari, Hellevi Majander   

15/1984

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön palvelujen peittävyys

     Ulla Suomalainen, Salli Saari, Helena Taberman

14/1984

Psykoterapian vaikutuksesta psykosomaattisiin oireisiin korkeakouluopiskelijoilla

     Tuula Pahkinen 

13/1983 Sananlaskujen viisaus terveenäelämisen taidosta 
12/1982

Korkeakouluopinnot ja niissä menestyminen (Suomalaisen opiskelijan mielenterveys, seuranta. Raportti I)

     Holmström R., Vauhkonen K.

11/1982 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön bibliografia I
10/1981

Mielenterveyden muutoksen ennustaminen ja selittäminen kolmen ensimmäisen opiskeluvuoden aikana

     Salli Saari

9/1981

Mielenterveyden kehitys eri opiskelumuodoilla ja opintosuunnilla kolmen ensimmäisen opiskeluvuoden aikana

      Salli Saari

8/1980

Psykoterapian tuloksellisuudesta Muutoksen kuvaus YTHS:n terapia-asiakkaissa Retrospektiivinen selvitys yksilöterapiasta N:o 2

     Tuula Pahkinen

7/1980

Psykoterapian tuloksellisuus Retrospektiivinen selvitys yksilöterapiasta N:o 1

     Matti Luoma, Tuula Pahkinen, Pekka Kinnunen

6/1979

Liikuntatapojen vaikutus veren rasva-arvoihin

     Aapo Lehtonen, Jorma Viikari

5/1979

Terveystarkastuksia ehkäisevän mielenterveystyön muotona käsittelevän tutkimusprojektin raportit: Opiskelumuotojen ja opintosuuntien väliset erot mielenterveysseulan valossa ensimmäisen vuoden opiskelijoille

     Salli Saari

4/1979

Neuvontatyöntekijöiden asiakastyöstä

     Salli Saari

3/1979

Terveystarkastushoitajien rooli mielenterveyden seulontaprosessissa

     Salli Saari

2/1979

Mielenterveysseulan kehittämistyö

     Salli Saari

1/1977

Korkeakouluopiskelijoiden seminaariahdistuneisuudesta

    Kari Murto