Julkaisut

Näille sivuille on koottu opiskelijoiden terveyteen tai terveydenhuoltoon liittyviä tutkimuksia, joissa YTHS tai sen henkilökunta on osallisena. Opiskelijoihin kohdistuneita suomalaisia tutkimuksia löytyy myös Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiön (Otus) sekä Nuorisotutkimusseuran sivuilta.

Julkaisut löytyvät julkaisuvuosittain aakkosjärjestyksessä tekijän mukaan.

2016-2015   2014-2010   2009-2006   2005-2000   1999-1990   1989-1980   1979-1970   1969-1960

 2016


 

Kekäläinen J.: Syömishäiriötä sairastava opiskelija YTHS:n terveydenhoitajan vastaanotolla. Mobiiliohjauksen mahdollisuus ravitsemuskuntoutuksessa. Opinnäytetyö. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön raporttisarja 14/2016.        Huhtela O., Näpänkangas R., Joensuu T., Raustia A., Kunttu K., Sipilä K.: Self-raported bruxism and symptoms of temporomandibular disorders in Finnish university students. J Oral Facial Pain Headache 2016 Fall 30(4):311-137.
     
    Jansson S-M., Westerlund H., Siljamäki E.: Taide sosiaalisena oppimismuotona – opiskelijoiden kokemuksia jännittämisestä. Aikuiskasvatus 2016:36(1); 37-49.
     
    Keskitalo S.: Opiskelu-uupumuksen ja opiskeluinnon yhteys yliopisto-opiskelijoiden työssäkäyntiin ja opintojen etenemiseen. Pro Gradu -tutkielma.
     
    Kunttu K., Seilo N.: Opiskeluterveydenhuolto (päivitetty 14.11.2016) Julkaisussa Lääkärin käsikirje (online). Helsinki. Kustannus Oy Duodecim 2016. Saatavilla internetissä, vaatii käyttäjätunnuksen terveysportti.fi
     
    Kunttu K., Laakso J.: Opiskeluterveydenhuollon tavoitteet, tehtävät ja erityispiirteet (päivitetty 19.4.2016). Julkaisussa Opiskeluterveys (online). Kustannus Oy Duodecim, 2016. Saatavilla Internetissä, vaatii käyttäjätunnuksen oppiportti.fi.
     
    Kunttu K., Valtari M., Komulainen A.: Terveyden edistäminen opiskeluaikana (päivitetty 18.10.2016). Julkaisussa Opiskeluterveys (online). Kustannus Oy Duodecim, 2016. Saatavilla Internetissä, vaatii käyttäjätunnuksen oppiportti.
     
    Pietikäinen A, Malmberg-Virta A.: HOT-ryhmävalmennuksen pilotointi YTHS:llä,
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön raporttisarja 13/2016.
     
    Pohjola V., Rekola A., Kunttu K., Virtanen J. I.: AAssociation between dental fear and oral health habits and treatment need among university students in Finland: a national study, BMC Oral Health.2016, 16:26, DOI: 10.1186/s12903-016-0179-y.
     
    Saarinen P.: Korkeakoulukiusaamisen yhteys opiskelijan opiskelukykyyn ja opintomenestykseen. Puheviestinnän pro gradu -tutkielma, Jyväskylän yliopiston julkaisuarkisto 2016.
     
2015
  Ala-Venna S.: Korkeakouluopiskelijoiden kuntoliikuntatottumukset ja opiskelu-uupumus, Pro gradu –tutkielma.
     
    Hentilä A., Miettinen I., Kunttu K., Tammelin T., Venojärvi M., Korpelainen R.: Muutokset korkeakouluopiskelijoiden kunto- ja hyötyliikunnassa vuosina 2000–2012. Liikunta & Tiede 2015:52(1), 64–69.
     
    Hietanen-Peltola M., Korpilahti U. (toim.) Terveellinen, turvallinen ja hyvinvoiva oppilaitos. Opas monialaiseen tarkastamiseen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Ohjaus 7, 2015.
     
    Jaakkola S.: Dental fear in adolescents' transition to early adulthood. Väitöskirja 2015.
     
    Komulainen A.: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön laadunhallinnan nykytilan arviointi, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön raporttisarja 12/2015.
     
    Kuitunen E.: Univaikeuksien trendit ja yhteys psyykkisiin häiriöihin korkeakoulu-opiskelijoilla vuosina 2000–2012, Pro gradu -tutkielma.
     
    Kunttu K.: Opiskelijan oireilu haastaa opiskeluterveydenhuollon. Terve Media.fi 1.9.2015.
     
     Kunttu K.: Opiskelijan työkykyä on tuettava. Puheenvuoro. Suomen Kuvalehti 20/2015, s. 67.
     
    Mäntysaari-Hetekorpi H.: Terapeutti uhkana ja mahdollisuutena. Syömishäiriön taustalla oleva suojaton ja ristiriitainen itsekokemus psykoterapeuttisessa työskentelyssä. Kognitiivinen psykoterapia 2015;12 (1): 4-31.
     
    Paajanen P, Kunttu K, Rönnemaa A-M, Huttunen T.: Astmaa sairastavien korkeakouluopiskelijoiden hoitotasapaino sekä lääkkeiden ja palvelujen käyttö. Yleislääkäri 2015:30(7);29-34. Yleislääkärilehti.
     
    Pörhölä M.: Do the roles of bully and victim remain stable from school to university? Theoretical considerations. Kirjassa Cowie Helen, Myers Carrie Anne (toim.) Bullying Among University Students. Cross-national perspectives, Routledge 2015.
     
    Pörhölä M., Cvancara K., Kaal E., Tampere K., Torres B.: Cross-cultural comparisons of bullying among university students: perspectives from Argentina, Estonia, Finland and United States. Kirjassa Cowie Helen, Myers Carrie Anne (toim.) Bullying Among University Students. Cross-national perspectives, Routledge 2015.
     
    Tossavainen M.: Kun aikuisen internetin käyttö on haitallista. Suomen Lääkärilehti 2015: 70 (6); 324-325.
     
    Tossavainen M. Rahapeliongelmien riskit ja erityispiirteet korkeakouluopiskelijoilla. Kirjassa Alho H., Heinilä P., Kiianmaa K., Lahti T., Murto M., (toim.): Rahapeliriippuvuus, Kustannus Oy Duodecim, 2015:188-191.
     
    Tossavainen M, Kunttu K, Pesonen T, Lintonen T, Raisamo S.: Rahapeliongelmat ja psyykkinen oireilu korkeakouluopiskelijoilla. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 2015: 52(3);224-236. Tiivistelmä.