Julkaisut

Näille sivuille on koottu opiskelijoiden terveyteen tai terveydenhuoltoon liittyviä tutkimuksia, joissa YTHS tai sen henkilökunta on osallisena. Opiskelijoihin kohdistuneita suomalaisia tutkimuksia löytyy myös Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiön (Otus) sekä Nuorisotutkimusseuran sivuilta.

Julkaisut löytyvät julkaisuvuosittain aakkosjärjestyksessä tekijän mukaan.

2009-2006       2005-2000       1999-1990       1989-1980        1979-1970       1969-1960

 

 2014

Oksanen AM, Laimi K, Löyttyniemi E, Kunttu K. Trends of weekly musculoskeletal pain from 2000 to 2012: National study of Finnish university students. European Journal of Pain 2014;18:1316-1322; Early view Online 30 MAR 2014. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ejp.2014.18.issue-9/issuetoc

 

 

Pohjola V, Rannanautio L, Kunttu K, Virtanen J. I.: Dental fear, tobacco use and alcohol use among university students in Finland: a national survey. BMC Oral Health 2014;14:86

 2013

Ekström P, Lintuala S, Kunttu K, Pesonen T.: Sähköisen terveyskyselyn toimivuus ja tunnistuskyky suunterveydessä, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön raporttisarja 10/2013. 

 

Heiskanen H: Livelihood and physical activity among Finnish higher education students. Master's thesis, University of Jyväskylä, Department of Sport Sciences, 2013.  

 

Jääskeläinen Raijaliisa: Psykodynaaminen lyhytterapia korkeakouluopiskelijoiden psyykkisten vaikeuksien hoidossa ja koherenssin tunne hoitointervention vaikutuksen arvioinnissa. Lisensiaattityö. 2013, Turun yliopisto.

 

Keinänen M. Epävakaan persoonallisuuden riskitekijät. Duodecim 2013;129:1167-71 

 

Kotimäki M. Viettely ja varhainen seksualisoituminen tytön kehityksessä. Psykoanalyyttinen psykoterapia 9, sivut 19-29. 

 

Kunttu K, Pesonen T: Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2012 /Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia 47, 2013 /Student Health Survey 2012: a national survey among Finnish university students. Finnish Student Health Service 2012.
Tutkimuksen esittely.

 

Kunttu K, Seilo N: Opiskeluterveydenhuolto, Lääkärin käsikirja 26.8.2013, Kustannus Oy Duodecim. http://www.terveysportti.fi/dtk/ltk/koti. Lääkärin käsikirja toim. Jousimaa J, Kunnamo I, Teikari M ym.

 

Kääriä K: YTHS Mobiiliterveysvalmennus, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön raporttisarja 9/2013.  

 

Lehtonen K, Hakonen H.: Liikunnan kansalaistoiminnan tietopohja. Liikunnan harrastaminen ja vapaaehtoistyö urheiluseuroissa. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 274, Likes. English summary: Basic information on civic activity in Finnish sports: Participation and volunteer work in sports clubs. LIKES – Research Center for Sport and Health Sciences.

 

Luukko O-P.: Ostopalvelut ja YTHS-malli – voiko YTHS laajentua ostopalveluiden varassa?  Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön raporttisarja 11/2013  

 

Valtion liikuntaneuvosto: Liikunnan kansalaistoiminnan tietopohja. (Liikunnan harrastaminen ja vapaaehtoistyö urheiluseuroissa Kati Lehtonen & Harto Hakonen, LIKES-tutkimuskeskus ja Liikunta- ja urheiluseuroja koskeva tietopohja ja sen kehittäminen, Pasi Koski, Turun yliopisto). Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2013:6 

 2012

 

Almonkari M, Kunttu K: Korkeakouluopiskelijoiden jännittämiskokemusten yhteys opiskelukykyyn. Prologi. Puheviestinnän vuosikirja 2012:7–27.    

 

Hätönen T, Suokas J.: Miten voimme auttaa ahmijaa? Duodecim 2012;128:497-502.

  

Kunttu K. Suomalaisten yliopisto-opiskelijoiden tupakointi vuosina 1958–2008. Suomen Lääkärilehti 2012; 67(22):1742–1748.

 

Kunttu K. Opiskelijaelämän alkoholipitoisuus 47 %. Nyytin www-sivujen blogi 9.5.2012.

 

 Kunttu K: Opiskeluterveys ja oppimisvaikeus. LukSitkO 1/2012

 

Kääriä K.: eHTA - sähköinen hoidon tarpeen arviointi, Ylioppilaiden terveydehoitosäätiön raporttisarja 8/2012  

 

Martin M, Heiska H, Syvälahti A, Hoikkala M. Satoa ryhmästä -opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle. YTHS oppaita 9, 2012.

 

Martin M, Kunttu K.: Psykosomaattinen oireilu - potilasopas, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön oppaita 4, 2012   

 

Tossavainen-Hartikainen-Hämeenaho-Rae-Virtala: PÄIHDE JA MIELI, YTHS:n pilottihanke 2009-2011, Ylioppilaiden terveydehoitosäätiön raporttisarja 7/2012   

 

Virtala A, Vilska S, Huttunen T, Kunttu K. The desire for children and awareness about the impact of age on female fertility. Gynaecology Forum Vol. 17, No. 3, 2012.

2011
 

Björklund K, Heiskanen M, Kokko M.: Kuin kala vedessä vai kiinni verkossa. Korkeakouluopiskelijoiden rahapelaaminen ja internetin käyttö. YTHS ja THL. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportteja 16/2011. Student on the internet - like a fish in water or caught in the next? Tertiary education student gambling and use of the internet. National Institute for Health and Welfare (THL), Report 16/2011. 140 pages. Helsinki 2011. In Finnish, English summary.

 

Huhtela-Siikaluoma O, Mikkola O, Parkkonen T.: Nakertaako narskuttelu hyvinvointiasi, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön oppaita 8, 2011.  

 

Kunttu K. Lähiympäristöllä on suuri merkitys nuoruusiässä tehtäviin elämäntyylin valintoihin. Yhteisöjen voima ja vaikutus opiskelijoihin. Julkaisussa toim. Karkkunen N, Savola P, Sivula A, Tuomainen J. Monta tietä yhteisöllisyyteen. 2011:38-40.

 

Kunttu K, Komulainen A, Makkonen K, Pynnönen P. (toim.): Opiskeluterveys, Duodecim, Porvoo 2011:

Garam I, Korkala S, Martin M.: Suomalaiset opiskelijat vaihdossa

Hannula R, Mikkola O.: Uni ja opiskelukyky

Hiltunen-Back Eija, Vilska S.: Sukupuolitaudit

Hätönen T, Suokas J, Salonen U.: Syömishäiriöt 

Kanerva M, Komulainen A, Pynnönen P.: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS.

Keinänen M, Lahti I.: Nuorten ja nuorten aikuisten mielenterveydenhäiriöiden psykoterapeuttinen hoito

Klockars L.: Nuoruus - elämän toinen mahdollisuus

Kokko M.: Seksuaalisuus nuorella aikuisella

Kokko M, Vilska S, Innilä S, Piha J.: Seksuaaliongelmat

Komulainen A, Pohjola V, Ventä I, Vuorinen A.: Suun terveystottumukset ja kotihoito

Kunttu K.: Nuoren naisen virtsatietulehdus (kystiitti)

Kunttu K.: Psykososiaalisen ympäristön vaikutus terveyteen ja terveyskäyttäytymiseen

Kunttu K.: Järjestöt opiskelijaelämän asiantuntijoina

Kunttu K: Opiskelukyky

Kunttu K, Hämeenaho H, Pohjola J.: Terveyden edistäminen opiskeluaikana.

Kunttu K, Makkonen K.: Opiskelijoiden sairaudet ja koettu terveys

Kunttu K, Laakso J.: Opiskeluterveydenhuollon tavoitteet, tehtävät ja erityispiirteet

Kunttu K, Pylkkänen K, Turtola L.: Tuberkuloositarkastuksista Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiöksi

Laakso L, Miettinen I, Kunttu K.: Liikuntatottumukset

Laakso J, Kunttu K.: Terveystarkastukset opiskeluterveydenhuollossa

Lahti I.: Peli- ja nettiriippuvuuksista

Makkonen K, Pynnönen P.: Pitkäaikaissairaus ja nuoruus

Martin M.: Ahdistuneisuushäiriöt

Martin M, Partinen H.: Ryhmätoiminta voimavarana

Mäkelä L.: Atooppinen ihottuma

Mäkelä L.: Akne

Paajanen P, Rönnemaa A, Kilpeläinen M.: Opiskelijan astma

Pohjola V.: Hammashoitopelko

Pohjola V: Hampaiden reikiintyminen

Puusniekka R, Kunttu K.: Miltä suomalaisten opiskelijoiden opiskelukyky näyttää tutkimuksen valossa?

Pynnönen P.: Mielenterveyden häiriöt opiskeluterveydenhuollossa

Pörhölä M.: Kiusaaminen opiskeluyhteisössä

Pörhölä M.: Kouluaikaisten kiusaamiskokemusten vaikutus nuoressa aikuisiässä

Rönnemaa A.: Rokotukset ja matkailuneuvonta opiskeluterveydenhuollossa

Saari S.: Kriisityö - väkivallan uhka yhteisöllisenä ongelmana

Saari S.: Opiskelijoiden kriisit

Suhonen S, Unkila-Kallio L, Virtala A, Kokko M.: Seksuaaliterveyspalvelut

Waltimo-Siren J.: Purennan poikkeamien arviointi ja hoito

Ventä I.: Opiskelijoiden hammastraumat

Ventä I.: Viisaudenhampaat nuorten aikuisten vaivana

Ventä I.: Yleisterveyden sairaudet opiskelijan suussa

Vilska S, Innilä S.: Valkovuoto ja vulvovaginiitit

Virtala A: Perheelliset opiskelijat 

 

Virtala A, Vilska S, Huttunen T, Kunttu K.: Childbearing, the desire to have children, and awareness about the impact of age on female fertility among Finnish university students. The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care, 2011; Early Online, 1–8. pdf

   
2010 Björklund K.: Stalking and violence victimization among Finnish university students. Väitöskirja. Helsinki: University of Helsinki, Institute of Behavioural Sciences, Studies in Psychology 65:2010. pdf
  Björklund K, Häkkänen-Nyholm H, Huttunen T, Kunttu K.: Violence victimization among Finnish university students: prevalence, symptoms and health care usage. Social Science & Medicine 2010 May;70(9):1416-22. Epub 2010 Feb 12
  Björklund K, Häkkänen-Nyholm H, Sheridan L, Roberts K.: Coping with stalking among university students. Violence and Victims 2010 25(3), 395-408. 
  Björklund K, Häkkänen-Nyholm H, Sheridan L, Roberts K.: The prevalence of stalking among Finnish university students. Journal of Interpersonal Violence. 2010 Apr; 25(4):684-98. Epub 2010 Jan 11.
  Friman A, Viitanen K, Kunttu K, Palokangas T.: Punttijumppatutkimus 2008-2009, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön raporttisarja 5/2010.
 

Friman A, Viitanen K, Kunttu K, Palokangas T.: Päivittäisellä punttijumpalla eroon hartiaoireista. Fysioterapia 2010; 57(7):4 - 7.

 

Håkans F, Lauren A.: Stress och förvärvsarbete bland universitetsstuderande. Avhandling pro gradu, socialpolitik, Åbo Akademi, samhällsvetenskapliga fakultetsområdet, Vasa 2010. pdf

 

Kiviaho-Laine-Luukkonen-Kokko-Mäkiranta-Tossavainen-Virtala: SUUNTA-hanke, Opiskelijoiden syrjäytymisen ehkäisevä pilottihanke 2008–2009, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön raporttisarja 6/2010 

 

Martin M, Heiska H, Syvälahti A, Hoikkala M.: Jännittäminen osana elämää - opiskelijaopas, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön oppaita 7, 2010.

 

Martin M, Nummelin B, Lusenius M.: Hur klara av parförhållandet?, Studenternas hälsovårdsstiftelse guider 6, 2010.    

 

Salmela-Aro K, Kunttu K.: Study burnout and engagement in higher education. Unterrichtswissenshaft 2010; 38(4):318 - 333. pdf