1999-1990

2014-2010     2009-2006    2005-2000    1989-1980    1979-1970    1969-1960


1999

Holmström R.; Hanses O.; Uotila H.: Sleep, dreams and sleepingrituals of healthy persons. Nordisk Psykiatrisk Tidskrift 4, 353-363, 1990.
Kunttu K, Huhtala S.: Korkeakouluopiskelijoiden sosiaaliset suhteet ja koettu terveys (Sosial relationships and perceived health among university students). Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 1999; 90 - 97.

  Kunttu K, Huhtala S.: Raportti turkulaisten korkeakouluopiskelijoiden terveydestä ja terveyskäyttäytymisestä 1., 3. ja 5. opiskeluvuotena. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, moniste, Turku 1999.
  Niemelä R.: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön palvelujen käyttö ja palveluihin pääsy. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia 35, 1999. 
  Pahkinen T.: Miten yliopisto-opiskelijat oirehtivat? Hyvinvointi-katsaus. Tilastotieteellinen aikakauslehti 1999; (2): 19-21.
  Pylkkänen K.: Nuorten mielenterveysopalveluissa vakavia puutteita. Suomen Lääkärilehti 1999;32: 3937.
  Pylkkänen K, Kukkonen M.: 30 vuotta opiskelijoiden mielenterveystyötä. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön korkeakouluopiskelijoille kohdennetut mielenterveyspalvelut 1969 - 1999. Helsinki 1999. 
  Thorén H, Nyström M, Haapaniemi T, Koskinen-Ollonqvist P, Turtola L.: "Syty savutta", YTHS:n tupakkaprojekti hammaslääkäreille ja -hoitajille. Suomen Hammaslääkärilehti 1999; (8): 430-432.
  Tuominen R.: Laboratoriohoitajan viestintä verinäytteenottotilaisuudessa. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, hoitotieteen laitos, 1999.
  Turtola L.: Hammashoitopelko on tavallista, luvallista ja luonnollista. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö. 1999.
  Vadén T.: Kun gradusta tulee liian iso. Teoksessa (toim.) Kinnunen M, Löytty O. Iso Gee, Gradua ei jätetä. Vastapaino Tampere. 1999.
  Ventä I, Turtola L, Ylipaavalniemi P.: Change in clinical status on third molars in adults during 12 years of observation. J Oral Maxillofac. Surg. 1999; 57: 386-389.
  Virtala A, Salmelin R, Tamminen T, Anttinen E.: Mielenterveyskysymyksiä koskevien asenteiden muuttuminen lääkärikoulutuksen aikana. (Lyhyesti-palsta) Duodecim 1999; 115:320-321
   
1998 Pahkinen T.: Opiskelijoiden psyykkinen oirehdinta vuosina 1987-97. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia 34, 1998.
  Engblom P.: Naisen itsekokemus, identiteetti ja psykodynaaminen psykoterapia syömishäiriöissä. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia 33, 1998.
  Niemelä R.: Yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoiden ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön palvelujen käyttö ja palveluihin pääsy. Kokemuksia säätiön Helsinki-Espoon terveydenhoitoaseman toimipiiristä. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto, yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon laitos, 1998. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia 35, 1999.
  Pylkkänen K.: Irti Masennuksen vuosikymmenestä. Turun Sanomat 20.5.1998 
  Rytömaa I, Järvinen V, Kanerva R, Heinonen OP.: Bulimia and tooth erosion. Acta Odontol. Scand. 1998; 56: 36-40.
  Virtala A, Salmelin P, Tamminen T, Anttinen E.: Change of attitudes toward psychiatric issues during medical education. Medical Teacher 1998; 20 (4): 356-363.
   
1997 Hämeenaho P.: NLP psykiatrin työssä. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia 32, Helsinki1997.
  Kunttu K.: Korkeakouluopiskelijoiden terveyskäyttäytyminen ja sosiaaliset suhteet (väitöskirja). Kansaneläkelaitos, Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 28, Helsinki 1997. Tiivistelmä. Health-related behaviour and social relationships among Finnish university students. A study on first year studenst in Turku. Helsinki: The Social Insurance Institution, Finland, Studies in social security and health 28, 1997. In Finnish, English summary.
   
1996  Pylkkänen K.: Katastrofipsykiatria Suomessa. Suomen Lääkärilehti 1996;36: 3863-3867. 
  Saarni U-M.: Ulkomaalainen suomalaisessa opiskelijahammashuollossa (väitöskirja). Helsinki Kansaneläkelaitos, Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 9, 1996. International students and the Finnish student dental care. Helsinki: The Social Insurance Institution, Finland, Studies in social security and health 9, 1996. In Finnish, English summary.
   
1993 Nyström M.: Alcohol use, drinking patterns and indicators of heavy drinking in Finnish university students (väitöskirja). Helsinki 1993.
Elovainio R, Hamari P, Salmikivi S.: Kunto-opas. Helsinki: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö 1993.
  Ventä I: Third molars in young adults - "To remove or not to remove?" 1993. (väitöskirja)
   
1992    Holmström R, Alhoniemi L, Renfors J, Seitsonen H.: Korkeakouluopinnoissa menestymisen yhteydet elämäntilanteeseen keski-iässä. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia 31, Helsinki 1992.
   
1990

Turtola L.: Kokeilu ksylitolipurukumin käytöstä osana opiskelija-ateriaa. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia 30, Helsinki 1990.