1989-1980

  2014-2010   2009-2006    2005-2000    1999-1990    1979-1970    1969-1960

 1989

Holmström R.: The minority of super-healthy students as adult citizens. (Mental health of Finnish student, follow-up. Report V). Acta Psychiatrica Scandinavica, Vol. 80, Suppl. 351, 1989a.

Holmström R.: A comparison of the life cycles of university-educated women and men. (The mental health of Finnish students, 13-year follow-up. Report VI). Nordisk Psykiatrisk Tidskrift 3, 233-241, 1989b.

Kukkonen M.: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön yhteisökuva lehtikirjoittelun mukaan. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia ja selvityksiä 29, Helsinki 1989.

 

Lehtinen V., Holmström R., Vauhkonen K.: Akateemisesti koulutettujen henkilöiden elämäntilanne ja mielenterveys. (Suomalaisen opiskelijan mielenterveys, seuranta. Raportti II). Sosiaalilääketieten Aikakauslehti 21:261-270, 1984.

Niemi T.: Hoitosuhde opiskelijoiden psykoterapiassa. Prospektiivinen selvitys opiskelijoiden yksilöterapiasta N:o 4. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia ja selvityksiä 28, Helsinki 1989.

 

Pahkinen T.: Psykoterapian vaikutus minäkäsityksen. Psykoterapian käynnistämän muutosprosessin vaikutus korkeakouluopiskelijoiden minäkäsityksen. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä studies in education, psychology and social research 62. Jyväskylä 1987.

 

Vadén T.: Huomioita mielenterveysneuvonnasta preventioon. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia ja selvityksiä 27, Helsinki 1989.

1988

Holmström R., Koivisto R-L.; Niemi P.: Differences in adjustment among men and women with university education. (Mental health of Finnish student, follow-up. Report IV). Acta Psychiatrica Scandinavica. Vol. 78. Suppl. 343. 1988.

Holmström R.: Super-healthy students 20 years later: The mental health of Finnish students, 20-year follow-up. Nordisk Psykiatrisk Tidskrift 4, 325-329. 1988.

Niemelä R.: Yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoiden ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön palvelujen käyttö ja palveluihin pääsy. Kokemuksia säätiön Helsinki-Espoon terveydenhoitoaseman toimipiiristä. Terveydenhuollon pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto, yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon laitos, 1998.

 

Niemi T.: Viisi vuotta jälkeen psykoterapian alun. Prospektiivinen selvitys opiskelijoiden yksilöpsykoterapiasta N:o3. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia ja selvityksiä 26, Helsinki 1988.

1987

Holmström R.; Jussila L.; Vauhkonen K.: Assessment of mental health and illness, considered in the light of a 13-year longitudinal study. (Mental health of the Finnish student, follow-up. Report III). Acta Psychiatrica Scandinavica, Vol. 75, Suppl. 333, 1987.

Niemi T.: Korkeakouluopiskelijoiden onnistuneiden psykoterapioiden ennustettavuus. Prospektiivinen selvitys opiskelijoiden yksilöterapiasta N:o 2. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia ja selvityksiä 25, Helsinki 1987.

 

Viljanen T, Lehtonen A, Viinikainen P.: 5-vuotinen seurantatutkimus Turun yliopiston opiskelijoiden liikuntaharrastuksesta ja fyysisestä kunnosta. Turku 1987.

1986

Auvinen A-M.: Selvitys ylioppilaiden terveydenhuollon toimintaympäristöistä. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia ja selvityksiä 23, Helsinki 1986.

 

Holmström R.; Vauhkonen K.: University studies and academic performance. Psykiatria Fennica: 17-27, 1986.

Lehtinen V., Holmström:, Vauhkonen K.: Life situation and mental health of individuals with university education. Psychiatria Fennica: 29-39. 1986.

Turtola L:, Eskola S:, Piirainen A:, Ylipaavalniemi P:, Niemi T:, Savolainen S.: Opiskelijoiden kivuliaan leukanivelen oireisto sekä sen yhteydet masentuneisuuteen ja purentavirheisiin. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia ja selvityksiä 22, Helsinki 1986.

 

Vadén T.: Ajatteleminen mielenterveyden edellytyksenä. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia ja selvityksiä 24, Helsinki 1986.

 1985

Korpiola K.: Sananlaskujen tieto sairauksista ja niiden hoidosta. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia ja selvityksiä 21, Helsinki 1985.

 

Saari S:, Majander H.: Seurantatutkimus mielenterveyden kehittymisestä. Ulkoisten elämänolojen välittymismallin tarkastelua. Helsingin yliopiston psykologian laitoksen tutkimuksia 2. Helsinki 1985.

 

Turtola L, Rytömaa I, Murtomaa H, Helminen S, Jauhiainen L: Hammashuollon terveyskasvatuskokeilu ja seurantatutkimus korkeakouluopiskelijoilla, Kansaneläkelaitoksen julkaisuja ML:45, Helsinki 1985.

 

Vadén T.: Psykologisen asiakassuhteen jäsentäminen. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia ja selvityksiä 20, Helsinki 1985.

1984

Koivisto R-L.: Korkeakouluopintojen keskeyttämisen taustasta. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia ja selvityksiä 18, Helsinki 1984. 

 

Niemi T.: Opiskeluympäristö opiskelijan kasvun tukijana. Korkeakoulutieto 1984;(4):30-31.

 

Niemi T:, Hietala A:, Kinnunen P:, Luoma M;, Pahkinen T.: Psykoterapiapotilaan profiili. Prospektiivinen selvitys opiskelijoiden yksilöterapiasta N:o 1. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia ja selvityksiä 17, Helsinki 1984.

 

Nyström M.: Ajatuksia korkeakoulujen terveydellisistä olosuhteista. Korkeakoulutieto 1984;(4):28-29.

 

Pahkinen T.: Psykoterapian vaikutuksesta psykosomaattisiin oireisiin korkeakouluopiskelijoilla. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia ja selvityksiä 14, Helsinki 1984. 

 

Peräsalo J.: Korkeakouluopiskelijat saatava työsuojelun yhteistoiminnan piiriin. Korkeakoulutieto 1984;(4):26-27.

 

Saari S:, Majander H.: Korkeakouluopintojen pitkittyminen ja opiskelijoiden mielenterveyden kehitys. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia ja selvityksiä 16, Helsinki 1984.

 

Suomalainen U:, Saari S:, Taberman H.: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön palvelujen peittävyys. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia ja selvityksiä 15, Helsinki 1984.

 

Tuori M-R:, Peräsalo J.: Opiskelijoiden terveystarkastukset, terveydentila ja terveyskäyttäytyminen. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia ja selvityksiä 19, Helsinki 1984.

1983

Korpiola K.: Sananlaskujen viisaus terveenäolemisen taidosta. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia ja selvityksiä 13, Helsinki 1983.

1982

Holmström R., Vauhkonen K.: Korkeakouluopinnot ja niissä menestyminen (Suomalaisen opiskelijan mielenterveys, seuranta. Raportti I). Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia ja selvityksiä 12, Helsinki 1982.

 

Savonen K.: Puoli vuosisataa ylioppilaiden terveydenhuoltoa. Tuberkuloosi- ja keuhkosairaudet vuosikirja 1982:11:1-68. 

 

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön bibliografia I. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia ja selvityksiä 11, Helsinki 1982.

1981

Häkkinen B.: Urheilujuomien käyttö Suomessa. Suom. Hammasl. l. 1981, 15, 750-751.

 

Häkkinen B.: Urheilujuomat - eroosioriskitekijä. Suom. Hammasl. l. 1981, 15, 751-754.

 

Niemi T.: Opiskelijan identiteetistä. Perustietoa korkeakouluopiskelijoista. Helsingin seudun korkeakoulujen yhteistyöneuvottelutoimikunta (toim. H. Majander ja E. Johansson) Helsinki 1981, 5-8.

  Nyström M., Kukkonen K., Suni S., Vaheri A., Väänänen P., Helle E-P., Peräsalo J.: Vihurirokkovasta-ainemääritykset rokotuksen perustana. Suom. Lääk. l. 1981:3:120-124.
 

Paavonen J., Purola E., Carpen I.: Klamydia naisten bakteerittomassa uretriitissa. Duodecim 1981:97:511-515.

 

Peräsalo J., Lehtonen A.: Terveydenhuoltopalvelut Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiössä. Suom. Lääk.l. 1981:16:1289-1292.

 

Saari S.: Opiskelijoiden mielenterveyden kehitys eri opiskelumuodoilla ja opintosuunnilla kolmen ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia ja selvityksiä 9, Helsinki 1981.

 

Saari S.: Mielenterveyden muutoksen ennustaminen ja selittäminen kolmen ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Väitöskirja. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia ja selvityksiä 10, Helsinki 1981.

 

Saari S.: Opiskelijana olemisesta. Perustietoa korkeakouluopiskelusta. Helsingin seudun korkeakoulujen yhteistyöneuvottelukunta (toim. H. Majander ja E. Johansson) 1981, 9-21.

1980

Lehtonen A., Viikari J.: Serum Lipids in Soccer and Ice-Hockey Players. Metabolism, 1980:1:36-39.

 

Luoma M:, Pahkinen T:, Kinnunen P.: Psykoterapian tuloksellisuus. Retrospektiivinen selvitys opiskelijoiden yksilöterapiasta N:o 1. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia ja selvityksiä 7, Helsinki 1980.

 

Pahkinen T.: Psykoterapian tuloksellisuudesta. Muutoksen kuvaus YTHS:n terapia-asiakkaissa. Retrospektiivinen selvitys yksilöterapiasta N:o 2. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia ja selvityksiä 8, Helsinki 1980.

 

Peräsalo J.: Opiskelu ja lapset - ristiriidassako? Julkaisusta Vanha uusiksi - 80 - luku alkuun, toimittaja Riittakatriina Manninen, Gaudeamus, Mänttä 1980.

 

Rantanen A.: Dental health care for university students. Proc. Finn. dent. Soc. 1980, 76, 179-182.

 

Rönnemaa T., Lehtonen A., Järveläinen H., Viikari J.: Plasma lipids and lipoproteins of young male athletes and the effect of their serum on cultured human aortic smooth muscle cells. Scand. J. Sports Sci. 1980, 2 (2), 33-38.

 

Ylipaavalniemi P., Poikkeus P., Turtola L.: Suukirurgiseen hoitoon ohjattujen korkeakouluopiskelijoiden terveydentila ja lääkkeiden käyttö. Proc. Finn. dent. Soc. 1980, 76, 267-272.