1979-1970 

 2014-2010   2009-2006    1999 - 1990     1989 - 1980    1969- 1960 

1979

Lehtonen A., Viikari J.: Liikuntatapojen vaikutus veren rasva-arvoihin. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia ja selvityksiä 6, Helsinki 1979.

 

Saari S.: Terveystarkastuksia ehkäisevän mielenterveystyön muotona käsittelevän tutkimusprojektin raportti: Opiskelumuotojen ja opintosuuntien väliset erot mielenterveysseulan valossa ensimmäisen vuoden opiskelijoilla. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia ja selvityksiä 5, Helsinki 1979.

 

Saari S.: Terveystarkastuksia ehkäisevän mielenterveystyön muotona käsittelevän tutkimusprojektin raportti: Neuvontatyöntekijöiden asiakastyöstä. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia ja selvityksiä 4, Helsinki 1979.

 

Saari S.: Terveystarkastuksia ehkäisevän mielenterveystyön muotona käsittelevän tutkimusprojektin raportti: Terveystarkastushoitajien rooli mielenterveyden seulontaprosessissa. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia ja selvityksiä 3, Helsinki 1979.

  Saari S.: Terveystarkastuksia ehkäisevän mielenterveystyön muotona. Mielenterveysseulan kehittämistyö. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia ja selvityksiä 2, Helsinki 1979.
 

Saari S.: Terveystarkastushoitajan rooli mielenterveyden seulontaprosessissa. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia ja selvityksiä 3, Helsinki 1979.

 

Saari S.: Neuvontatyöntekijöiden asiakastyöstä. Asiakaskohtaisen työprosessin kuvausta ja työntekijöiden arvioita neuvonnan tuloksellisuudesta. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia ja selvityksiä 4, Helsinki 1979. 

 

Saari S.: Opiskelumuotojen ja opiskelusuuntien väliset erot mielenterveysseulan valossa ensimmäisen vuoden opiskelijoilla. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia ja selvityksiä 5, Helsinki 1979.

1978

Turtola L.: Hammashuolto Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiössä. Suom. Hammaslääk. l. 1978:25:504-506.

1977

Hakala M., Nevala R-A., Rintala A, Soini H.: Sosiaalisen ahdistuneisuuden hoitaminen. Oppimisteoreettinen ryhmäterapiakokeilu opiskelijoiden sosiaalisen ahdistuneisuuden hoitamisessa. Turun Yliopisto, Psykologian pro gradu -tutkielma, 1977.

 

Holmström R.: On the picture of mental health VI; Comparison of mental health assessments in a group of students - a further methodological analysis taking the time perspective into account. Psychiatria Fennica 1977, 63-67. 

 

Holmström R.: On the picture of mental health VII; The psychological significans of sex, considered in the ligh of observations on a group of students. Psychiatria Fennica 1977, 79-83.

 

Holmström R.: On the picture of mental health VIII; Change in mental health and in ability for studies, the crisis of starting studies. Psychiatria Fennica 1977, 75-82.

 

Kannas L. & Rimpelä M.: Korkeakouluopiskelijoiden tupakointi.

 

Kolehmainen L., Rytömaa I.: Increment of dental caries, among Finnish dental students during a period of 2 years. Community Dent. Oral. Epidemiol. 1977:5:140-144.

 

Lantto R.: Ylioppilaiden omatoiminen terveydenhoitotyö 1946-1976. Ylioppilasterveys 20 v, Helsinki 1977.

 

Murto K.: Korkeakouluopiskelijoiden seminaariahdistuneisuudesta. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia ja selvityksiä 1, Helsinki 1977. 

 

Turtola L.: Kahden ikäluokan, alle 16-vuotiaiden ja opiskelijaikäisten (18-27-vuotiaiden), välinen tilastopohjainen vertailu hammashoitotoiminnassa vuonna 1975. Hallinto ja terveys 1977:4:349-351.

 

Turtola L., Rytömaa I.: Entä jos muillakin korkeakouluopiskelijoille olisi yhtä terveet hampaat kuin kuopiolaisilla? Suom. Hammaslääk. l. 1977:18:978-983.

1976

Holmström R.: On the picture of mental health V; Mental Health and Sex Differences in a Student Population. Psychiatria Fennica 1976, 133-147.

 

Takala A, Takala J: Terveystiedon tarpeiden kartoitus ylioppilaiden terveystarkastuksessa. Sosiaalilääketieteellinen Aikakakauslehti 1976:3:878-882.

 

Turtola L., Rytömaa I.: Ensimmäisen vuoden korkeakouluopiskelijoiden hampaiston tila ja hoidon tarve. Sosiaalivakuutus 1976:3:77-80.

 

Vauhkonen K.: Den psykoterapeutiska centralen vid Studenternas hälsovårdsstiftelse i Helsingfors. Nord. Psykiat. Tidsskr. 1976:29:187-192.

1975

Holmstrlm R.: On the picture of mental health IV; "Lieben und arbeiten", Psychiatria Fennica: 121-137.

Kuokkanen M., Sievers K., Savonen K.: Screening als eine Methode der gesundheitlichen uberwachung von Studenten in Finland. Ärztliche Jugendkunde 1975:66:235-239.

 

Puska P.: University Student´s Health Behavior. Journal of the American college Health Association 1974:3: 200-201.

 

Turtola L.: Yksilöllisen hampaiden terveydenhoidon ja hammasterveyskasvatuksen toteuttamisesta peruskoulun jälkeen. Suom. Hammaslääk. l. 1975:16:895-899.

 

YTHS: Selvitys opiskelijoiden YTHS:n terveyspalveluiden käytöstä. Julkaisematon tutkimus 30.1.1975.

1974

Kuokkanen M.: Korkeakouluopiskelijoiden terveystarkastukset. Sosiaalivakuutus 1974:4-5:117-123. 

 

Holmström R.: On the picture of mental health III; The minority of the "super-healthy". Psychiatria Fennica: 221-230, 1974.

Helenius A., Lyttinen S.: Opiskelijat ja opiskelutyö Tampereen yliopiston ainelaitoksilla. Opiskelijoiden ennalta ehkäisevän mielenterveystyön projekti 3. (Projekti 2, kts. Lyttinen). Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, Tampereen yliopiston psykologian laitos ja Ylioppilasterveys ry, Tampere 1974. 

 

Helenius A., Lyttinen S.: Opiskelijat ja opiskelutyö eri ainelaitoksilla. Psykologia 1974.

 

Nieminen M., Pitkänen J., Koskinen T.: Opiskelijoiden ajankäyttö ja suhtautuminen päihde- ja raittiuskysymyksiin 1974 Helsingissä. Ylioppilaiden raittiusyhdistys (YRU), Suomen Akateeminen Raittiusyhdistys (SARL). Julkaisematon tutkimus.

 

Scheinin U.: Incidence of dental caries among a group of university students in Turku. Acta odont. scand. 1974:32:335-344.

1973

Holmström R.: On the mental health II. A further analysis of primary data. Helsingin yliopiston psykiatrian klinikan julkaisusarja no 17, 1973.

 

Helenius A.: Mielenterveyden käsite ja sen käyttö opiskelijatyössä. Opiskelijoiden ennalta ehkäisevän mielenterveystyön projekti 1. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, Tampereen yliopiston psykologian laitos ja Ylioppilasterveys ry, Tampere 1973. 

 

Kopteff P.: Opiskelijoiden lääkeaineiden ja huumeiden väärinkäyttö. Tampereen yliopisto, Sosiaalipolitiikan laitoksen tutkimuksia, Tampere 1973.

 

Kuokkanen M, Kukkonen K.: Terveystarkastukset keväällä 1973. Tutkimusraportti 1. YTHS. Julkaisematon tutkimus.

 

Lyttinen S.: Yliopisto työympäristönä. Opiskelijoiden ennalta ehkäisevän mielenterveystyön projekti 2. (Projekti 1 ja 3 kts. Helenius). Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, Tampereen yliopiston psykologian laitos ja Ylioppilasterveys ry, 1973.

1972

Holmström R.: On the picture of mental health. A psychiatric approach. Copenhagen:Acta Psychiatrica Scandinavica, Supplementum 231, Munksgaard 1972.

 

Kopteff P.: Opiskelijoiden lääkkeiden ja huumausaineiden väärinkäyttö. Sos. pol. pro gradu-tutkielma, Tampere 1972.

 

Pekkarinen T.: Opiskelijaterveydenhuollosta. Medisiinari 1972:6:13-17. 

 

Puska P, Pelliniemi LJ, Rajamäki A, Rajaniemi H, Reunanen M.: Opiskelijoiden terveyskäyttäytyminen. Vertaileva tutkimus opiskelijoiden ja muun samanikäisen väestön terveyteen vaikuttavista elintavoista. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön monistesarja 1/1972.

1971

Julkunen R.: Esiaviollisen sukupuolikäyttäytymisen säätely. Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteellisen laitoksen tutkimuksia n:o 4, 1971.

 

Rantanen A. V.: Fifteen years of students´ dental health services in Finland. Int. dent. J. 1971:21:389-395.

 

Tuomisto R.: Korkeakouluopiskelijat lääkintäpalvelusten käyttäjinä. Sos.pol. pro gradu-työ, Helsinki 1971.

 

Vauhkonen K., Alanen Y.O., Enckell M., Holmström R., Karlsson K.W., Stewen A., Savonen K., Hirvas J, Marin M.: Suomalaisen ylioppilaan mielenterveys, psykiatrinen tutkimus kolmannen ja neljännen vuoden opiskelijoista. Sos. lääket. Aikak. l. 1971:9:167-1974.

1970 

Holmström R.: Student Mental Health in Finland. In Samuel Pearman (ed.) Univercity Mental Health, international perspectives. Exposition press, New York, 1970.

 

Komi P., Karviainen E., Renko M., Savonen K.: Cardiorespiratory performance of Finnish university students. The Journal of Sport Medicine and Physical Fitness, 1970:1:6-20.

 

Marin M.: Menestyvän opiskelijan muotokuva. Helsingin yliopiston sosiologian laitoksen tutkimuksia, 1970, 141.

 

Opiskelijain terveyskasvatus. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö: Terveyskasvatuksen työryhmän selonteko. Terveyskasvatuksen keskus ry, Helsinki 1970.

 

Savonen K.: Finnish Student Health Service. Organisation and Forms of Preventive Work - Plans and Practice, Acta Sociomed. Scand. 1970:1:95-106. Scheinin U., Honka K., 

 

Scheinin U., Honka K., Kankkunen S.: Dental conditions and need for dental treatment among university students in Turku I. Operative and endodontic treatment. Acta odont. scand. 1970:28:505-521.

 

Scheinin U., Honka K., Kankkunen S.: Dental conditions and need for dental treatment among university students in Turku II. Periodontal, orthodontic, surgical, prosthetic and prophylactic treatments. Acta odont. scand. 1970:28:523-541.

 

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö: Opiskelijain terveyskasvatus. Terveyskasvatuksen työryhmän selonteko. Terveyskasvatuksen keskus ry, Helsinki 1970.