1969-1960

2014-2010   2009-2006    2005-2000    1999-1990    1989-1980    1979-1970 

1969  Heikkinen E, Vuori I, Ojala A, Seppälä P: Korkeakouluopiskelijoiden fyysinen suorituskyky ja eräät elintavat opiskelun alkaessa. Sosiaalilääk. Aikak. l. 1969;7:59-75.
  Hirvonen L, Kari-Koskinen O.: Tupakointi ja alkoholinkäyttö opiskeijoiden keskuudessa. Sosiaalilääket. Aikak. 1969;7:77-81.
  Kari-Koskinen O, Hirvonen L.: Smoking habits of university students. Acta Socio-medic. Scand. 1969,(1):3-12.
  Luoma M.: Tampereen yliopiston opiskelijapsykologin asiakkaat ja heidän ongelmansa 1966-1968. Tampereen yiopiston psykologian laitoksen tutkimuksia 36, 1969.
  Puska P.: Opiskelijoiden terveydenhuollon kehittäminen. Suomen ylioppilaskuntien liiton korkeakoulupoliittinen monistesarja 8, 1969.
  Puska P., Kuuskoski E.: Korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuolto eräissä maissa. Suomen ylioppilaskuntien liiton korkeakoulupoliittinen monistesarja 6, 1969.
  Rantanen A. V.: Ylioppilaiden hammashoito. Yhden päivän toiminta-analyysi. Sos. Lääket. Aikak. l. 1969, 7, 209-216.
  Savonen K, Seppälä P.: Helsingin ja Turun teknillisissä oppilaitoksissa vuonna 1967 opintonsa alkaneiden terveystarkastukset. Sos. lääket. Aikak. l. 1969, 7, 83-91.
  Scheinin U., Honka K., Kankkunen S.: Hampaiston tila ja hammashoidon tarve korkeakouluopiskelijoilla Turussa I. Hampaan- ja juuren täytteet. Suom. Hammasl. Toim. 1969, 65, 138-149.
  Scheinin U., Honka K., Kankkunen S.: Hampaiston tila ja hammashoidon tarve korkeakouluopiskelijoilla Turussa II. Parodontiumin hoito, oikomishoito, kirurgiset ja proteettiset toimenpiteet ja ennaltaehkäisevä hoito. Suom. Hammasl. Toim. 1969, 65, 330-342.
  Vaden T.: Selvitys korkeakouluopiskelijoiden mielenterveydellisiin ongelmiin liittyvistä suomalaisista tutkimuksista, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, 1969.
  Vauhkonen K., Alanen Y.O., Enckell M., Holmström R., Karlsson K.W., Stewen A., Savonen K., Hirvas J, Marin M.: The mental health of Finnish University students, A Psychiatric study of a random sample of third and fourth year students. Folia Psychiatrica Aboensia 1969, 4.
  Vuori I., Heikkinen E., Seppälä P.: Physical fitness of university students. J. Sports Med. And Phys. Fitness 1969, 40-48.
  Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö: Opiskelijoiden terveyskasvatus. Terveyskasvatuksen työryhmän selonteko. Helsinkin 1969.
   
1968 Alanen Y.O., Holmström R., Hägglund V., Karlsson K.W.,Tienari P., Vauhkonen K., Savonen K., Hirvas J, Marin M.: En psykiatrisk undersökning av första årets studerande. Psykisk Hälsa, 1968.
  Alanen Y.O., Holmström R., Hägglund V., Karlsson K.W.,Tienari P., Vauhkonen K., Savonen K., Hirvas J, Marin M.: The mental health of Finnish university students: a Psychiatric study of freshmen. Soc. Psychiatry. 1968, 3, 60-65. University Mental Health 1970.
  Heikkinen E, Vuori I, Ojala A, Seppälä P: Turkulaisten ylioppilaiden fyysinen kunto ja liikunnan harrastus sekä niiden väliset suhteet opiskeluajan funktioina. Stadion 1968, 1, 22-31.
  Rantanen A. V.: Ylioppilaiden hammashoidon nykynäkymiä. Suom. Hammasl. l. 1968, 15, 18-21.
  Rantanen A. V.: Hammashoitokasvatus. Sos. Lääket. Aikak. l. 1968, 6, 173-177.
  Savonen K.: Nyky-ylioppilaan opintososiaaliset ongelmat. Sos. lääket. Aikak. l. 1968, 6, 169-172.
  Vuori I., Heikkinen E., Seppälä P.: Follow study on the physical fitness of university students. Results of the first two investigations. Scand. J. Clin. & Lab. Invest 1968, 21, Suppl. 101, 68.
  Vuori I., Heikkinen E., Seppälä P.: Ylioppilaiden fyysinen kunto. Duodecim 1968, 84, 1213.
   
1967 Alanen Y.O., Holmström R., Hägglund V., Karlsson K.W.,Tienari P., Vauhkonen K., Savonen K., Hirvas J, Marin M.: Suomalaisen ylioppilaan mielenterveys - psykiatrinen tutkimus ensimmäisen vuoden opiskelijoista. Sos. lääket. Aikak. l. 1967, 3, 127-138. Mielenterveys 1967, 3.
  Alanen Y.O., Holmström R., Hägglund V., Karlsson K.W.,Tienari P., Vauhkonen K., Savonen K., Hirvas J, Marin M.: The mental health of Finnish university students: A preliminary report of a psychiatric study of freshmen. Scand. J. Clin. & Lab. Invest. 1967, 19, Suppl. 95.
  Heikkinen E., Vuorinen I.: Ylioppilaiden fyysinen kunto. Suom. Lääk. l. 1967, 22, 812-813.
  Heikkinen E., Vuorinen I.: Experimental studies on the physical fitness of first year university students. Scand. J. Clin. & Lab. Invest. 1967, 19, Suppl. 95, 66.
  Idänpää-Heikkilä P. ja J, Savonen K.: Suomen korkeakouluopiskelijoiden itsemurhat 1955-1964. Duodecim 1967, 7, 412-418.
  Marin M.: Living in a student hostel-isolation, Helsingin yliopiston tutkimuksia 94, 1967.
 

Rantanen A. V.: The age of eruption of the third molar teeth: a clinical study based on Finnish university students. Thesis. Helsinki 1967, Acta odont. scand. Suppl. 48, 1-86. Väitöskirja.

  Savonen K.: Om mentalhygieniska problem inom studentvärlden i Finland. Impuls (Tidsskrift for psykologi-intresserte, Oslo) 1967, 3-4, 42-47.
  Savonen K., Penttinen K., Lapinleimu K.: Polio antibodies in students before and after vaccination with Salk vaccine. Journal of the American College Health Association October 1966:70-77.
   
1966 Hirvonen L & Karvonen P.: Lääketieteen ja hammaslääketieteen ylioppilaiden tupakanpoltosta. Sosiaalilääket. Aikak. 1966;(2):69-77.
  Savonen K.: Millä tavoin ylioppilaiden terveydenhuolto on organisoitu Euroopan maissa. Sos. Lääk. Aikak. l. 1966, 2, 61-64.
  Savonen K., Penttinen K., Lapinleimu K.: Ylioppilaiden poliovasta-aineista ennen ja jälkeen Salk-rokotuksen. Sos.lääket. Aikakauslehti 1966, 2 79-88.
   
1965 Gummerus-Rytkölä K.: Tampereen uusien ylioppilaiden hammashoitotilanne. Terveystarkastukset syysl.1964. Suom. Hammaslääk. Toim. 1965, 61, 176-189.
  Lundsten R.: En översikt av rotbehandlingar utföra på studenter. Suom. Hammasl. Toim. 1965, 61, 190-201 sekä Apollonia (Malmö) 1965, 12, 330-336.
  Rantanen A. V.: Studenten-Zahnphlege in Finland. Suom. Hammasl. Toim. 1965, 61, 228-237.
  Rantanen A. V.: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön hammashoitoa 10 vuotta. Suom. Hammasl. Toim. 1965, 61, 223-227.
   
1964 Anttila S., Savonen K., Kirpinä J.: Helsingin korkeakouluissa opiskelevien ylioppilaiden keuhkotarkastukset ja keuhkotautitilanne vuosina 1951-1960. Duodecim 1964, 80, 374-383.
1963 Lundsten R.: Nordisk konferens för studenternas hälsovård. Suom. Hammasl. l. 1963, 10, 24-29, myös suomeksi 29-34.
  Rantanen A. V.: Paikoilleen jääneistä maitohampaista ylioppilasaineistossa. Suom. Hammasl. Toim. 1963, 59, 43-55.
  Rantanen A. V.: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, hallinto. Suom. Hammasl. l. 1963, 10, 21-24.
   
1962 Heinilä K.: Tupakoiva nuoriso. Porvoo: WSOY, 1962.
  Rantanen A. V.: Korkeakouluopiskelijain hammashoitotilanteesta. Suom. Hammaslääk. Toim. 1962, 58, 17-25.
 

Rantanen A. V.: Uusien ylioppilaiden hammastilanne v. 1961. Suom. Hammaslääk. Toim. 1962, 58, 25-34.

   
1961  

Kemppainen A.: Tutkimus korkeakouluissa opiskelevien ylioppilaiden ruokailusta v. 1959, ravitsemustieteen pro gradu-tutkielma Helsingin yliopisto, 1961.

  Savonen K.: Ylioppilaiden mielenterveys, Ylioppilaiden ongelmien taustaa Euroopan eri maissa. Mielenterveys 1961, 2-8.
  Savonen K, Rantanen A: Uusien ylioppilaiden hammastilanne, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön alkutarkastukset v. 1961.
   
1960 Laveson O.: Hälsovården bland Finlands studenter. Odontologiska föreningens Tidskrift 4, 1960, 317-319.
   

Rantanen A. V.: University students´ dental health service in Finland. Student Medicine (New York) 1960, 9, 128-136.

1957 Savonen K.: Kymmenen vuotta ylioppilaiden terveydenhoitotyötä Suomessa. Suomen ylioppilaskuntien liiton terveydenhoitosäätiö, Helsinki 1957
1954 Ylioppilaiden hammashoitokomitean mietintö (Juuso Kivimäki, Sten Enbom, Eero Manner, Martti Mutru, Aimo V. Rantanen, Jouko Tuomaala, Aune Ylppö, Kari Savonen). Helsinki 1954.