Taulukot eri taustamuuttujien suhteen

JAKAUMAT OPISKELUN KESTON, OPISKELUPAIKKAKUNNAN JA KOULUTUSALAN MUKAAN vuonna 2008

TERVEYDENTILA
Sairaudet, koettu terveys, lääkkeet , uni, paino,
diabetesriski ja suhtautuminen ruokaan,
mielenterveys, oireet, pelaaminen

 

sukupuolittain

kaikki

TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN

Liikunta, ravinto ja hampaiden hoito

 

sukupuolittain kaikki

PÄIHTEET

Tupakka ja nuuska, huumeet ja alkoholi

 

 sukupuolittain kaikki

OPISKELU; TOIMEENTULO; IHMISSUHTEET

sukupuolittain

kaikki

 

MATKAILU

 

sukupuolittain

 

kaikki

TERVEYSPALVELUT

sukupuolittain

kaikki